Последни новини
На този имейл можете да се свързвате с нашия данъчно-правен консултант: consult@defakto.bg
Home / Законът / На какви помощи имат право майките – студентки

На какви помощи имат право майките – студентки

Defakto.bg

 

Михаела Тодорова – Гл. експерт-юрист в КНСБ

 

%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0Въпрос: В момента съм студентка и очаквам дете. Следвам редовно обучение, държавна поръчка, поради което не работя и не се осигурявам, получавам стипендия. Казаха ми, че имам право на помощ, но нямам информация от къде да получа помощта, какъв е размера й, има ли някакви изисквания. Моля за повече информация на какви помощи имам право при раждане? М. И.  Пловдив

Отговор: Бременните жени, които не се осигуряват за риска бременност и  майчинство или са осигурени, но нямат право на обезщетение, имат право на еднократна помощ за бременност – чл. 5а, ал. 1 и 2 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД).

Условието е доходът на член от семейството да е по-нисък или равен на 400 лв. След промяна в ЗСПД в сила от 28.07.2015 г. при определяне на подоходния тест се вземат предвид доходите и на съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на едни настоящ адрес.

Еднократната помощ при бременност е в размер на 150 лв. и се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

Независимо от дохода, майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, когато то не е настанено за отглеждане извън семейството. Когато детето е първо по ред размерът на помощта е 250 лв.

Майка студентка има право и на еднократна помощ  за отглеждане на дете независимо от доходите на семейството при условие, че:

  • детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
  • майката живее постоянно в страната и е студентка в редовна форма на обучение във висше училище, получило акредитация и създадено при условията и по реда на Закона за висшето образование;
  • майката е записана като студентка в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето;
  • майката не е осигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на Кодекса за социално осигуряване.

Размерът на помощта за 2016 г. е определен на 2880 лв. и се изплаща на два пъти, като 50 на сто се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът – след представяне на уверение/удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършване на една година от детето (чл. 8в, ал. 1 и 5 ЗСПД).

След изплащане на тези помощи, които имат еднократен характер майката има право на месечна помощ за гледане на дете до навършване на 1 година в размер на 100 лв. при условие, че доходът на член от семейството е по-нисък или равен на 400 лв. (чл. 8, ал. 1 ЗСДП) при условие, че не е осигурена и не получава обезщетение от ДОО, детето не е настанено за отглеждане извън семейството и има направени всички задължителни имунизации.

Семейните помощи за деца се отпускат от дирекция „Социално подпомагане”  по постоянен адрес въз основа на заявление-декларация по образец за всяка отделна помощ и необходимите документи в зависимост от вида й.

При отпускането на помощ за гледане на дете до една година лицето, на което е отпусната е длъжно да уведоми писмено съответната дирекция „Социално подпомагане” за всички промени на условията, при които е отпусната, в срок не по-късно от 30 дни от настъпването им.

 

 

 

About De Fakto

Вижте също

Търговският регистър не тръгва, Цачева сезира прокуратурата и ДАНС

Въпреки очакванията за „изчистване“ на проблема, достъпът до Търговския регистър остава блокиран. Нещата очевидно са …

Почина следователят Румен Андреев

Бившият директор на Националната следствена служба и зам.министър в МВР е починал снощи във вилата …

2 коментара

  1. Елизабет

    Здравейте! Искам да попитам редовен студент съм 3ти курс . Имам дете на 1,7 г. И ми предстои 2ро раждане , съответно въпросът ми е получавам ли всичките изброени неща и най – вече еднократната помощ , че съм редовен студент, която при първото ми дете беше 2880 лв. За второ дете ще получа ли тази сума и в същия размер ли ще бъде , понеже търсих навсякъде в Интернет и не намерих информация.
    Благодаря предварително!

  2. Здравейте! Аз искам да попитам имам ли право на майчинство различно от сумата 100лв. Имам 2 години трудов стаж и от работа директно се записах да следвам имам ли привилегии и от миналата работа .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *