Последни новини
Home / Избрано / Забраната да се работи в конкурентна фирма след напускане, няма правна стойност

Забраната да се работи в конкурентна фирма след напускане, няма правна стойност

Defakto.bg

Предстои ми да започна работа в нова фирма с по-добро заплащане. В едно от условията  на трудовия договор, който ми се предлага,  е записана забрана  да работя същата работа в сродна по дейност фирма до 2 години  след евентуалното му прекратяване.  Законна ли е такава  клауза? Елена Савова, София

 

Отговорът: Клаузата, която бъдещите ви  работодатели предлагат да се запише в трудовия  договор, е  незаконна.  Тя  противоречи и на  Конституцията,  според която всеки гражданин има право свободно да избира своята професия и място на работа.( чл. 48, ал. 3 К)

Няма пречка обаче в договора ви да се запише, че  докато трае трудовото ви правоотношение, и след неговото прекратяване, сте длъжна да пазите производствените и търговски тайни на работодателя.  По смисъла на закона „производствена или търговска тайна“ са факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки. ( § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията)

Подобни въпроси и друг път са поставяни и отговорът е бил един и същ – трудовото законодателство не позволява да се ограничава правото на труд.  До 1998 г. в Закона за защита на конкуренцията  съдържаше разпоредба, според която лице, което е в трудовоправни отношения,   не може да извършва конкурентна стопанска дейност за срок от три години след прекратяване на трудовия договор. Този текст обаче отпадна и в сега действащия закон забрана няма.

Задълженията, които някои работодатели се изкушават да записват в трудовите договори на работниците и служителите,  нямат правна стойност. Те  могат да не разрешават работа  по външно съвместителство в конкурентна фирма, докато трае трудовото правоотношение,  но не могат да забранят на служителите бъдещи им трудови взаимоотношения.  Изводът се подкрепя и от съдебната практика.

През последните години ВКС  серия от  решения за недействителността на клаузи в трудови договори, с която се ограничава извършването на конкурентна дейност от служители за определен срок след прекратяване на трудовото правоотношение.  Съдът се мотивира, че такава клауза противоречи на конституционно признатото право на труд, а ограничаване на правото на бъдещо полагане на труд не се допуска.

Работодателят няма право да налага забрана на служителите си, които са се специализирали в определена област, да не упражняват своята професия след прекратяване на трудовите си правоотношения. В този смисъл е Решение № 353 от 10.04.2013 г. на КЗК.

В Решение № 139/18.04.2011 г. по гр. д. № 1290/2010 г., Г. К., ІІІ Г. О. ВКС постановява, че клауза в трудов договор, която предвижда забрана за служителя да работи в конкурентна фирма за определен срок след прекратяване на трудовото правоотношение е недействителна.

В този дух е и Решение № 200 от 17.05.2011 г. по гр. д. № 1018/2010 г., Г. К., ІІІ Г. О. на ВКС. Според съда уговорка в договора, с която служителят се задължава при прекратяване на трудовите правоотношения с работодателя да не постъпва на работа в трудови или граждански правоотношения в конкурентна фирма за определен срок, е в нарушение на закона. Цели ограничаване на свободата на служителя да използва придобити при работодателя знания и умения в професията и противоречи на чл. 48, ал. 3 от конституцията, записват в мотивите си съдиите.

Важно е да се знае, че страните не могат да се позовават на недействителност на трудовия договор или на отделни негови клаузи, докато тя не бъде изрично обявена и решението не им бъде връчено. В този смисъл е и практиката на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК),  и на съда.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Цацаров иска освобождаване на военен следовател, заработвал като букмейкър. Уволниха го (допълнена)

Главният прокурор  Сотир Цацаров е внесъл в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет искане за …

След като отложи дело пред СГС, шефът на БНТ, „болен“, отиде на конференция срещу фалшивите новини (обновена)

Съдът разпореди проверка на болничния лист  на Константин Каменаров Генералният директор на БНТ Константин Каменаров …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.