Последни новини
На този имейл можете да се свързвате с нашия данъчно-правен консултант: consult@defakto.bg
Home / Избрано / Шест заплати при пенсиониране? Да, но само при прекратен трудов договор!

Шест заплати при пенсиониране? Да, но само при прекратен трудов договор!

Defakto.bg

Работя над 15 години  в детско заведение. Пенсионирах се, но продължих да работя, без да ми бъде прекратен трудовия договор. Имам ли право на шест заплати поради пенсиониране и кога мога да ги получа. Има ли значение, че съм работила и в други детските заведения в същата община.  Валентина П., София

Обезщетението от шест заплати се изплаща при прекратяване на трудовия договор и при условие че сте придобила право на пенсия, както и че сте работила  10 години при същия работодател.  В описания случай,  очевидно  отговаряте на условията за възраст,  осигурителен стаж и продължителност на работата при един и същ работодател. Обстоятелството, че сте била на работа  в повече от едно детско заведение  не е препятствие пред обезщетението,  защото детското заведение е на  бюджетна издръжка и работодателят остава един и същ.  За да ви бъде изплатено обаче  това обезщетение, трябва да  прекратите трудовия си договор. Това може да стане по  взаимно съгласие на чл.325, ал.1 т.1  от КТ, а ако работодателят не е съгласен с предизвестие от 1 месец.

При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца(чл.222,  ал.3 от Кодекса на труда). Ако  е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж  обезщетението е в  в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение или последното получено.
Добре е да се знае, че  в  Кодекса за социално осигуряване е регламентирано и право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер. Това са случаите, при които работниците и служителите имат необходимия осигурителен стаж за тази пенсия, но не им достига възраст до 12 месеца.  В чл.  222, ал.4  от Кодекса на труда изрично е записано, че  работодателят дължи обезщетение в размер на шест или две бутни трудови възнаграждения на работниците или служителите, ако отговарят и на условията за ранно пенсиониране.

От 1 януари 2015 г. бе отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, според която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност и осигуряването му да бъде прекратено. Това означава, че вече работник или служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, може да се пенсионира, без да прекратява трудовия си договор.

Законът обаче запази правилото,  че  обезщетение при пенсиониране се дължи само при прекратяване  на трудовия договор,  независимо от основанието за това.  То се изплаща дори когато уволнението е резултат  на дисциплинарно наказание.   Друго задължително условие за плащане на  обезщетение от шест заплати е работниците и  служителите да са  работили при същия работодател през последните 10 години от трудовия си стаж.   Ако стажът е по-малък, обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за срок от 2 месеца.   Това обезщетение може да се изплаща само веднъж.

Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение или последното получено.  Работната заплата се  състои от:
1. основна работна заплата, 2. допълнителни трудови възнаграждения по Кодекса на труда,  наредба или  друг нормативен акт или в колективен трудов договор,   други трудови възнаграждения, според  нормативен акт или в индивидуалния трудов договор.

About De Fakto

Вижте също

Конвенцията за правата на човека ни задължава да регулираме производство за смяна на пола. Е, ще я денонсираме ли?!

Наташа Добрева, адвокат България има международноправно задължение да приеме вътрешно законодателство за официално признаване на …

Зам.-омбудсманът Диана Ковачева: Твърдението на „Да, България“ не е истина, не съм подписвала инструкция за конвойната дейност

 По повод казуса с оковаването на Иванчева по пътя към  болницата, в някои медии се …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *