Последни новини
На този имейл можете да се свързвате с нашия данъчно-правен консултант: [email protected]
Home / Гостува ни / Съдия Красимира Милачкова: Съдебните разноски по отменени постановления, да се заплащат от органа, който ги е издал!

Съдия Красимира Милачкова: Съдебните разноски по отменени постановления, да се заплащат от органа, който ги е издал!

Defakto.bg

 

Съдия Красимира Милачкова

Автор Красимира Милачкова, съдия в Административен съд – София

Дали и по какъв ред подлежат на възстановяване разноските по обжалване на наказателни постановления в случай на отмяна на акта, с който е наложено административно наказание, беше дълги години предмет на дискусии, с много и различни мнения.  Спорът вече е  решен – съгласно т.1 от Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г. по тълк. д. № 2/2014 г., ОСГК на Върховния касационен съд и Първа и Втора колегия на Върховния административен съд –  „Делата по искове за вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, действия и бездействия по налагане на административни наказания, включително и такива за присъждане на разноски в производството по обжалване, са подсъдни на административните съдилища”.

Така правният проблем беше преодолян, но заедно с това като естествена последица броят на делата по искове от този вид значително се увеличи. Това не само създава допълнително натоварване на съдилищата.  Тъй като в голямото си мнозинство исковете от този вид са основателни, резултатът от производството налага и допълнителни (до два пъти и повече) разходи за бюджета на съответната администрация.

Във всеки отделен случай наред със сумата, представляваща обезщетение за разноските в производството по обжалване на наказателното постановление, следва да се възстанови от съответния бюджет и хонорарът за адвокат (и/ или другите разноски, ако има такива) и за второто дело по иска с правно основание чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Ето защо, необходимо е законодателно изменение, което да даде възможност въпросът за разноските да бъде разрешаван още в първото производство, по обжалване на наложената имуществена санкция или глоба. Например, би могло да се създаде нова ал.3 на чл.63 от Закона за административните нарушения и наказания: „Когато съдът отмени обжалваното наказателно постановление, постановява разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв, да се възстановят от бюджета на органа, издал отмененото наказателно постановление.”

В този случай правното действие на цитираното по-горе Тълкувателно постановление ще отпадне и няма да бъде необходимо предявяването на иск за обезщетяване на разноските по отмяна на наказателното постановление. Това ще намали както излишната натовареност на съдилищата, така и допълнителните разходи за бюджета.

About De Fakto

Проверете също

Грешка! ВСС пуснал списък на кандидати за върховен съд, преди да е одобрен

За „техническа грешка“ информират днес от Висшия съдебен съвет. Конфузът е по важен конкурс – …

Дават 8 прокурорски помощници на най-голямата районна прокуратура, СРП

Закриването на 11-те РП вървяло „доста гладко“, реформата продължава Осем прокурорски помощници да получи най-голямата …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.