Последни новини
На този имейл можете да се свързвате с нашия данъчно-правен консултант: consult@defakto.bg
Home / Законът / Окончателно в АПК: И открити, и закрити заседания на Върховния административен съд, таксите – утре

Окончателно в АПК: И открити, и закрити заседания на Върховния административен съд, таксите – утре

Defakto.bg

Исковете за нарушения на правото на ЕС станаха факт, след второ четене

Заседанията на Върховния административен съд (ВАС) ще са ту открити, ту закрити – според инстанцията и други критерии, окончателно записа парламентът в Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Безспорен факт стана също разширяването на исковете за вреди, предявени от граждани и фирми срещу администрацията за нарушаване на правото на ЕС (добавките са в чл. 203 АПК).

В чл. 217 АПК промените за заседанията са:

ал.1 Делото се разглежда от тричленен състав на Върховния административен съд, когато решението е постановено от административен съд, и от петчленен състав, когато решението е постановено от тричленен състав на ВАС.

ал.2  Петчленните състави на ВАС разглеждат делото в открити заседания, които се насрочват с разпореждане на председателя на съда, неговите заместници или определен съдия. Когато касационната инстанция е единствената съдебна инстанция, делото се разглежда в открито заседание. Делото се разглежда от тричленен състав на ВАС в закрито заседание, освен ако съдията-докладчик с разпореждане определи делото да се разглежда в открито заседание. Разпореждането не подлежи на обжалване. Когато страна поиска най-късно в касационна жалба или в отговор към касационна жалба делото да се разглежда в открито заседание, то се разглежда по този ред.

ал.3 Когато в този кодекс или в специален закон е предвидено делото да се разглежда в открито заседание, или когато съдът реши то да се разглежда по този ред, първото заседание се насрочва в срок не по-дълъг от четири месеца от образуването му. В случай на нередовности на касационната жалба срокът тече от отстраняването им. При открито заседание делото се разглежда с участието на прокурор. ВАС се произнася с решение в едномесечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.

ал.4 Когато делото се разглежда в закрито заседание, решението се постановява в срок, не по-дълъг от 6 месеца от образуването му. В случай на нередовности на касационната жалба срокът тече от отстраняване на нередовностите.  При разглеждане на делото в закрито заседание, прокурорът дава заключение в двумесечен срок от образуването му или в срок, определен от съда.

ал.5 При отлагане на делото следващото заседание се насрочва в срок до два месеца, като редовно призованите страни сами следят за датата на следващото открито съдебно заседание. Съдът е длъжен да оповести датата на следващото открито съдебно заседание в 14-дневен срок в интернет страницата си.

ал.6 Сроковете спират да текат през съдебната ваканция и в дните, обявени за официални празници, освен когато този кодекс или специален закон предвижда по-кратки срокове.

Голямата болка – таксите

Както Де факто неведнъж писа,  скачат таксите по касационните дела пред ВАС. Размерите им също са известни – 70 лева за гражданите, едноличните търговци, държавните и общинските органи и за други лица, осъществяващи публични функции. 370 лева – за организациите и процент от интереса при определяем материален интерес, но максимум 4 500 лева (нов чл.227а АПК). Прокуратурата няма да дължи такси за протест, от тях се освобождават и граждани, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства.

Тези текстове обаче днес не стигнаха до гласуване, а в пленарна зала се проведе дебат, подобен на този в правната комисия

Утре АПК продължава в пленарна зала на второ четене.

 

About De Fakto

Вижте също

Съдиите във ВСС пак стопираха повишението по стари конкурси, почват процедура за отмяна

Съдийската колегия на ВСС отново стопира три конкретни назначения по „стари“ конкурси и ще изчаква …

Две години преди пенсионирането й, ВСС призна Димана Йосифова за отличен съдия

Почти максимална оценка за работата си – 99 от максимум 100 точки получи днес Димана …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *