Последни новини
На този имейл можете да се свързвате с нашия данъчно-правен консултант: consult@defakto.bg
Home / Гостува ни / Край! Нова подсъдност и в ГПК, спирането на „ваканционните“ срокове се заличава

Край! Нова подсъдност и в ГПК, спирането на „ваканционните“ срокове се заличава

Defakto.bg

На финала на работния си ден днес депутатите окончателно гласуваха и промените в Гражданския процесуален кодекс, сменящи подсъдност по масови дела, на които особено настояваха столичните съдии.

Изненади в пленарната зала нямаше, безропотно се текстовете, в редакцията на правната комисия. Вносители на проекта бяха опозиционният депутат Крум Зарков и негови колеги.

Так отпада въведената миналата година в ГПК норма, според която сроковете спират да текат за страните през дните на официални празници и по време на съдебната ваканция (чл. 61, ал.2 ГПК). Но отмяната влиза в сила от 1 септември, когато свършва и съдебната ваканция. То ест – настоящата съдебна ваканция е първата и последната, в която сроковете по ГПК не текат.

В чл. 113 (ГПК) се записва, че исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда,в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния. След остри възражения на работодателските организации, заподозрели, че под формата на потребителски спорове занапред ще минават и повечето дела на търговци, правната комисия заличи от този текст подсъдност и по седалището на потребителя.

Промененият чл. 115 (ГПК) гласи: „Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира настоящият или постоянният адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на застрахователното събитие„. Тук, за разлика от потребителските спорове, подсъдността не е в градация, а е алтернативна, но адресът на увредения е фискиран към точно определен момент.

В чл. 119 (ГПК) вече пише, че възраженията за неподсъдност могат да се правят от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба и да се повдигат служебно от съда до приключване на първото по делото заседание.

И преходна разпоредба: Заварените до влизането в сила на този закон съдебни производства се довършват по досегашния ред, независимо от промяната на подсъдността.

About De Fakto

Вижте също

Ралица Негенцова: Не може цялата адвокатура да страда заради няколко души

Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова заяви, че „не може цялата адвокатура да страда …

Специализираната прокуратура за делото „Младост“: Протестирали и сме и „домашния арест“ на Петко Дюлгеров

Съдът бавел искането на обвинението Специализираната прокуратура си е свършила работата и по отношение на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *