Последни новини
На този имейл можете да се свързвате с нашия данъчно-правен консултант: consult@defakto.bg
Home / Законът / Промените в ГПК обнародвани в брой 65 на „Държавен вестник“

Промените в ГПК обнародвани в брой 65 на „Държавен вестник“

Defakto.bg

За 1 януари 2020 г. се отлага преминаването на  Централният регистър на особените залози  към Агенция по вписванията

 

От 1 януари 2020 г. Агенция по вписванията ще администрира Централния регистър на особените залози.   Така, обявения по скорошен срок, това  да стане до   1 септември 2018 г.  се отлага с повече от година.

Промените в Закона за особените залози бяха извършени по „утвърдения” вече маниер – с преходните и заключителни разпоредби, в случая, на  закона за изменение и допълнение на  ГПК. Те са обнародвани в днешния брой 65 на Държавен вестник.

Както Дефакто многократно информира, общата подсъдност – по адреса или седалището на ответника, вече няма да важи за застрахователните и потребителските дела. Това гласят новостите в  Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

В чл. 113 (ГПК) се записва, че исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда,в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния.  След възражения на работодателските организации, заподозрели, че под формата на потребителски спорове занапред ще минават и повечето дела на търговци, правната комисия заличи от този текст подсъдност и по седалището на потребителя.

Промененият чл. 115 (ГПК) гласи: „Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира настоящият или постоянният адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на застрахователното събитие„. Тук, за разлика от потребителските спорове, подсъдността не е в градация, а е алтернативна, но адресът на увредения е фиксиран към точно определен момент.

В чл. 119 (ГПК) вече пише, че възраженията за неподсъдност могат да се правят от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба и да се повдигат служебно от съда до приключване на първото по делото заседание.

Отменен е чл. 61, ал. 2 ГПК, който предвижда, че  на официални празници и през съдебната ваканция за страните не текат срокове по граждански дела. Промяната влиза в сила от  1 септември 2018 г.   Така, сегашната  съдебна ваканция е последната през която срокове за страните няма да текат.

В преходните разпоредби е записано, че  заварените от промените съдебни производства се довършват по досегашния ред, независимо от промяната в подсъдността.

About De Fakto

Вижте също

ВСС отложи за петък дебата за апелативния спецсъд (допълнена)

По предложение на Георги Чолаков Съдийската колегия на ВСС отложи насрочения за днес дебат за …

Данаил Кирилов „подсигурява“ гражданската конфискация след тълкувателното решение на ВКС (допълнена)

Междувременно СГС е прекратил делото за конфискация срещу оправдания Христо Бисеров Поправки в антикорупционния закон, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *