Последни новини
На този имейл можете да се свързвате с нашия данъчно-правен консултант: consult@defakto.bg
Home / Законът / В „Държавен вестник“: Нова наредба за работата на ДАНС по предложения и сигнали

В „Държавен вестник“: Нова наредба за работата на ДАНС по предложения и сигнали

Defakto.bg

Нова Наредба за организацията на работата по постъпилите в ДАНС сигнали и предложения е обнародвана в „Държавен вестник“ и влиза в сила от днес. Тя отменя предишна наредба от 2010 г., която не е била публична.

Работата на ДАНС, понеже е отговорна, винаги е и интересна. Особено като се има предвид, че занапред агенти „под прикритие“ ще се настаняват в частния бизнес и държавни структури, дори и без знанието на конкретния работодател.

Конкретната наредба урежда „публични“ процедури за реакцията на агенцията за национална сигурност на сигналите и предложенията на граждани, държавни органи и органи на местна власт, организации.

За какво и кой може да алармира ДАНС

Сигнали могат да се подават за корупция, злоупотреба с власт или служебно положение, лошо управление на държавно имущество или други неправомерни деяния, извършени от служители на агенцията, гласи наредбата.
И още – сигнали могат да се подават и за неправомерни действия или бездействия на органи или длъжностни лица, с които се засяга националната сигурност на Република България. Извън обсега им са писмените уведомления по закона за пране на пари, както и жалбите срещу актове на ДАНС, свързани с компетентността й.
Податели на предложения и сигнали могат да бъдат граждани, омбудсманът, държавни органи, органи на местното самоуправление и организации.
Предложенията и сигналите могат да са писмени или устни, да се подават лично или чрез представител по закон или пълномощие, по пощата, по факс, по електронна поща или чрез куриер.
Когато засягат въпроси от особена важност, пряко свързани със  защитата на националната сигурност, те могат да се подават и по Националната телефонна линия на ДАНС. А по изключение и по тяхна преценка председателят и зам.-председателите на агенцията могат лично да приемат и изслушват подателите.

Не се приемат анонимни сигнали и предложения. А за анонимни се броят освен неподписаните (с изключение на получените по електронната поща), така и онези, в които не са посочени три имена и актуален адрес (за физически лица), наименование и адрес (за държавни органи и органи на местното самоуправление); наименование, седалище и актуален адрес на управление (за организации). В графата „анонимни“ попадат също предложения и сигнали с неистински имена и адреси.

Има и изключения – разглеждат се и анонимни сигнали, ако са за престъпления, застрашаващи националната сигурност.
До половин година срок за проверка
Когато предложенията и сигналите са „относими към дейността на агенцията“ по тях се извършва проверка, разпорежда наредбата. Основен проверяващ е Инспекторатът на ДАНС, може да е и правната дирекция.
Разписани са и срокове, които започват да текат от датата на регистрацията – за предложенията той е до 2 месеца, но може да се удължава до 6. За сигналите общият срок също е 2 месеца, като максимумът тук е 3 месеца.
Любопитното е как точно се извършва проверката. Ами така: чрез разговори с подателите и органите или лицата, имащи отношение към конкретния случай; с изискване на писмени сведения и документи, както и чрез събиране на „допълнителни данни и извършване на други дейности“ за пълното изясняване на фактическата обстановка. Като в проверките могат да се използват „всички средства, които са допустими от закона“.
Ако в хода на проверката се установи, че по случая е образувана прокурорска преписка или досъдебно производство, действията се координират с наблюдаващия прокурор.
Проверките приключват със справка за извършеното и установеното, както и с изводи „относно наличие на заплахи или посегателства срещу националната сигурност и предложение за решение“.
Решенията се вземат от председателя на ДАНС или от заместниците му. Те са окончателни и не подлежат на обжалване. А подателите писмено се уведомяват за резултата, освен ако това няма да застраши националната сигурност, сигурността на класифицирана информация или дейността на ДАНС изобщо.

About De Fakto

Вижте също

ВСС отложи за петък дебата за апелативния спецсъд (допълнена)

По предложение на Георги Чолаков Съдийската колегия на ВСС отложи насрочения за днес дебат за …

Данаил Кирилов „подсигурява“ гражданската конфискация след тълкувателното решение на ВКС (допълнена)

Междувременно СГС е прекратил делото за конфискация срещу оправдания Христо Бисеров Поправки в антикорупционния закон, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *