Последни новини
Home / Законът / Държавите членки не могат да налагат такса, с която се облага износът на електроенергия, произведена на тяхна територия

Държавите членки не могат да налагат такса, с която се облага износът на електроенергия, произведена на тяхна територия

Defakto.bg

Държавите членки не могат да налагат такса, с която се облага износът на електроенергия, произведена на тяхна територия.   Целта  да се гарантира стабилността на доставките на електроенергия в рамките на националната територия не може да обоснове подобна такса, обяви Съдът на ЕС в четвъртък.

Казусът

През 2008 г., за да се гарантира надеждността и стабилността на енергийната мрежа в Словакия след спирането на два блока от атомната електрическа централа „Jaslovské Bohunice“, е наложена специална такса за използването на мрежата, с която се облага износът на електроенергията, произведена на територията на Словакия, включително износът за държави членки.
В резултат на тази такса на Korlea Invest, доставчик на електроенергия по словашкото право (чийто законен правоприемник е дружеството FENS, също установено в Словакия), е наложена сума от около 6,8 милиона евро.

Таксата е оспорена от Korlea Invest , като пред  словашките съдилища  се изтъква, че всъщност става въпрос за такса с равностоен на мито ефект, чието налагане е забранено от принципа на свободно движение на стоките.
Окръжният съд на Братислава II, Словакия,  пред който делото е висящо, е отправил преюдициално запитване до Съда на ЕС дали разглежданата такса противоречи на правото на Съюза.

Решението

В днешното си решение Съдът е стигнал до извода, че  въпросната такса представлява такса с равностоен на мито ефект,  както що се отнася до електроенергията, изнесена за друга държава членка, така и за електроенергията, изнесена извън територията на ЕС.  По отношение на износа за други държави членки, Съдът отбелязва, че принципът на свободно движение на стоките не допуска налагането на подобна такса. По отношение на износа за държави, които не са членове на ЕС, Съдът припомня, че държавите членки са длъжни да водят обща търговска политика, чието функциониране би било застрашено, ако те имаха право да налагат едностранно такси с равностоен на мито ефект върху износа.
Съдът припомня, че забраната държавите членки да налагат мита и такси с равностоен ефект представлява основно правило на правото на Съюза, за което Договорът за функционирането на ЕС не е предвидил никакво изключение, нито обосновка, независимо дали става въпрос за отношенията между държавите членки или за тези на държавите членки с държавите, които не са членове на ЕС.
При тези обстоятелства Съдът прави извода, че в случая спорната такса не е съвместима с принципа на свободно движение на стоките.

 

(Решение по дело C-305/17
FENS spol. s r. o./Slovenská republika – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)

About De Fakto

Проверете също

ФОБА организира Национален протест под надслов „Адвокатите не са доносници!

Защитниците искат от Висшия адвокатски съвет да внесе конституционна жалба срещу ЗМИП и кардинални промени …

Съд отхвърли жалбите срещу спирането на „новата“ сделка за покупка на ЧЕЗ

Казусът вече е в полето на две съдилища – АССО и ВАС Административният съд София-област …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.