Последни новини
Home / Законът / Без жребий за „външните“ назначения в Темида

Без жребий за „външните“ назначения в Темида

Defakto.bg

Нови правила за повишенията и преместванията по „стари“ конкурси

Занапред броят на длъжностите за „външни“ назначения в съда, прокуратурата и следствените отдели няма да се определя чрез жребий. Въвежда се квота – до 10 на сто от свободните длъжности за магистрати ще се заемат с конкурси за първоначално назначение. Като съответната колегия на ВСС – съдийската и прокурорската ще определят процентите поотделно според нуждите на всеки орган на съдебната власт, за всякох от нивата в съда, прокуратурата и следствените служби. Нуждите се определят с мотивирано решение на колегията въз основа на кадровата обезпеченост, натовареността и становищата на административните ръководители.

Разбира се, остават законовите правила, че „външни“ за системата юристи се назначават на районно и окръжно нива.

Това предвиждат промени в Наредба 1 за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители, гласувани от Пленума на ВСС. Решението ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“.

Отпада изискването към заявлението за участие в съответния конкурс, респективно предложението за назначаване на административен ръководител да се прилага свидетелство за съдимост.

Друга важна промяна в наредбата е за назначенията по т.нар. стари конкурси по чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Нормата, в сила от август 2016 г., предвижда при освобождаване на длъжност в съответния орган на съдебната власт, да не се обявява нов конкурс, ако не са изтекли 9 месеца от вече проведен такъв. Като в тези случаи се повишават или преместват първите, останали „под чертата“, но само ако са изкарали минимум много добър (5.00).

Това правило буни духовете отдавна, а тази година ВАС отмени текста от Наредбата, предвиждащ то да се прилага и за заварени към август 2016 г. конкурси като дописваща закона. Промените сега за момента, от който започват да текат въпросните 9 месеца.

В предишния вариант на Наредбата срокът започваше от тече от встъпването в длъжност на спечелилите конкурса с влязло в сила решение на колегията на ВСС. Това решение не създава достатъчна яснота и предвидимост и обърква в изчисляването на крайния срок, приемат сега кадровиците. Новото правило в Наредбата е: предходната конкурсна процедура се счита за приключила с приемането на първото решение по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, с което съответната колегия на ВСС повишава или премества съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълването на местата в съответния орган на съдебната власт.

И още: решението на съответната колегия за назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 ЗСВ се приема след влизане в сила на решенията за назначаване или преместване по проведения конкурс и встъпването на кандидатите в длъжност.

При назначението на останалите „под чертата“ колегията проверява дали отговарят на изискванията на закона, както и дали притежават необходимите нравствени и професионални качества.

Отказът на спечелил конкурс кандидат да встъпи в длъжност прегражда възможността да бъде назначен по реда на чл. 193, ал. 6 ЗСВ.

В случай на съвпадане на конкурси за повишаване и преместване за един и същ орган на съдебната власт и при освобождаване на длъжност, решението по чл. 193, ал. 6 ЗСВ се приема в конкурса за преместване.

Новите правила се прилагат и към висящите конкурси, но не ако вече има гласувани решения за повишаване или преместване от съответната колегия на ВСС.

About De Fakto

Проверете също

КЗК образува производство за нелоялна конкуренция срещу БТВ по сигнал на Нова ТВ

По сигнал на Нова ТВ Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала служебно производство …

„Проба“ на ЕК за ново общо наблюдение върху върховенството на правото

Съобщение за проведена „първа мисия на ЕК по новия хоризонтален механизъм за върховенство на правото“ …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.