Последни новини
Home / Законът / Теодора Точкова: Неназован служител с икономическо образование не е „изчистил“ данните на Тодорова

Теодора Точкова: Неназован служител с икономическо образование не е „изчистил“ данните на Тодорова

Defakto.bg

Лозан Панов: Това обяснение не е достатъчно!

Неназован служител на Инспектората към ВСС с икономическо образование е виновен за публикуването на личните данни на съдия Мирослава Тодорова и на нейното семейство, тъй като не ги е „изчистил“. Става дума категорично за пропуск, а не за тенденциозно отношение към съдия Тодорова – това заявява главният съдебен инспектор Теодора Точкова в становище, изпратено да Съдийската колегия на ВСС. То бе препратено и на медиите.

Поводът е искането на Лозан Панов за изслушване на Точкова и получаване на ясни и подробни обяснения както за „изтичането“ на ЕГН-тата на съдийката, съпруга й и непълнолетния им син, на данните от нейната лична карта и на адреса на семейството, така и за говорящото заглавие на „неизчистения“ файл: „NE SE CHISTIIIII“.  Още повече предвид факта, че други декларации на магистрати с незаличени данни не е известно да има.

Съдийската колегия на ВСС включи искането на Панов в днешния си дневен ред. Оказа се също, че Теодора Точкова е в отпуска и очевидно няма да дойде на заседанието. От съобщение на Инспектората от миналата седмица, след гръмването на скандала, е известно, че там се извършва проверка за станалото.

Пред журналисти в началото на деня Лозан Панов бе категоричен – изпратената писмена позиция на главния инспектор не е достатъчна и не отговаря на основните въпроси. Включително и защо след като „проблемът“ с декларацията на Мирослава Тодорова е бил забелязан, тя е била публикувана. И още – съдебният съвет е дъжен да реагира, иначе станалото може да се повтори.

Позицията на Теодора Точкова (с незначителни съкращения):

С публикуването на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ на съдия  Тодорова с незаличени лични данни в електронния публичен регистър по чл. 175г ал. 1 т. 1 ЗСВ, достъпен чрез интернет страницата на Инспектората, е допуснат пропуск, като вместо окончателния вариант на декларацията е публикуван работния файл.

Съгласно моя Заповед № З-53/15.06.2017 г. е наредено публикуването на интернет страницата на ИВСС на декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ да се извършва след анонимизиране и заличаване на личните данни в тях и заличаване на данните в случаите по чл. 175б, ал. 7 ЗСВ, съгласно Закона за защита на личните данни и становище на Комисията за защита на личните данни с рег. № П-9019/2014 г.

Анонимизирането и заличаването на личните данни, и предоставянето на декларациите за публикуване е разпоредено да се извършва от експертите с икономическо образование в ИВСС – съобразно разпределените им за проверка декларации.

Със същата заповед е разпоредено в срок до 14 дни преди изтичането на срока по чл. 175в, ал. 4 ЗСВ експертите да предоставят декларациите за публикуване на началника на отдел „Компютърно-информационна сигурност“ на ИВСС в електронен вид (архивен файл на заличените декларации, подписани с квалифициран електронен подпис на съответния експерт с икономическо образование), чрез нарочно създадени вътрешни електронни папки. Не по-късно от изтичането на срока по чл. 175в, ал. 4 ЗСВ, началникът на отдел „Компютърно-информационна сигурност“ на ИВСС е длъжен да осигури публикуването им на интернет страницата на ИВСС, съгласно цитираната заповед.

В конкретния случай експертът с икономическо образование, на когото е била разпределена за проверка ежегодната декларация на съдия Тодорова, е предал на системния администратор за публикуване работния файл на същата, като част от подписан с квалифициран електронен подпис архивен файл, съдържащ всички декларации със заличени лични данни, разпределени му за проверка и подлежащи на публикуване в срок до 15.07.2019 г. Това, че файлът с декларацията на съдия Тодорова е бил в работен вариант, личи от наименованието му – „не се чисти“, указващо наличие на технически проблем, т.е. експертът не може да изчисти /заличи/ личните данни. Препратката „не се чисти“ би следвало да е към системния администратор, който на базата на техническите си умения, да извърши нужното изчистване /заличаване/.

Видно от споменатата заповед, с която е уреден механизмът за публикуване на декларациите, експертите с икономическо образование са длъжни преди да предадат декларациите за публикуване да заличат съдържащите се в тях лични данни, т. е. да ги „изчистят“.

На практика заличаването на личните данни се извършва ръчно от експерта с икономическо образование, който след като изчисти файла на декларацията от личните данни го записва в окончателен /заличен/ вид. След като изчисти съдържанието и запише всички декларации, подлежащи на публикуване и разпределени му за проверка, ги запазва в архивен файл, който подписва с персоналния си квалифициран електронен подпис. Експертът поставя подписания архивен файл в създадената за целта мрежова директория, до която имат достъп само той и началника на отдел „Компютърно – информационна сигурност“.

Поради това, че декларациите се попълват от магистратите на различни версии на програмния продукт Майкрософт ексел, запазват се с маркирани различни опции за съхранение, както и поради това, че се записват с използването на различни програмни средства и на различни видове носители, някои от предадените в ИВСС файлове на декларации могат да бъдат отворени и прочетени, но не могат да бъдат редактирани по стандартен начин, а именно без използване на допълнителни настройки в програмния продукт. Такива файлове обикновено се отварят в  „Защитен изглед“ или се отварят в режим „Маркиран като завършен“, което не позволява редактиране, а оттам и ръчното заличаване на данни. Когато експерт с икономическо образование срещне проблем с обработката на поверените му за работа файлове, той се обръща за помощ към системния администратор, който чрез допълнителни настройки в програмата изчиства съответните лични данни. Така предадените изчистени файлове се подават на системния администратор за подготовка за публикуване в интернет, като всеки файл се преобразува от Майкрософт ексел в преносим формат на документи –pdf.

Видно от хронологията на действията, свързани с техническите проблеми, които възникват при заличаването на данните в декларациите, се обяснява отметката, която е използвал и експертът при наименоването на файла  с декларацията на съдия Тодорова („не се чисти“). Т. е. в случая няма тенденциозно отношение към съдия Тодорова, каквито опити за тълкуване се тиражират в медийното пространство, а е използван изразът, за да се сигнализира за несправяне с технически проблем. Полученият от съдия Тодорова файл, съдържащ декларацията й, се е отварял в режим „Маркиран като завършен“ в програмния продукт Excel.

Независимо, че експертът не се е справил технически със заличаването на личните данни в режим „Маркиран като завършен“ от декларацията на съдия Мирослава Тодорова, той я е предал за публикуване в незавършен вид.

Разбирам безпокойството на съдия Тодорова, но категорично заявявам, че станалото е случайно събитие и изключение в дейността на Инспектората. Въпреки това, поднасям извиненията си.

Лозан Панов: Не ме убеждават, че няма тенденциозност!

„От това, което е публикувано и това, което е изпратено към нас, поне за мен не става ясно как се е случило точно това „изтичане“ н данни и то точно на конкретния магистрат Мирослава Тодорова.

Въпросът е изключително важен, защото се съдържа елемент на тенденциозност. Как се случва точно на този магистрат, който преди време беше проверяван, точно на този магистрат, който не получи един ден по-рано адекватно оценяване на труда си… Да припомня, че това е съдия с изявена позиция. И нееднократно е ставала обект на нападки от страна на главния прокурор – включително по негов сигнал бе извършена проверка на Инспекторатът, рефлектирала върху цялата й дейност в Софийски районен съд (където Мирослава Тодорова бе понижена като наказание от предния ВСС. А на базата на сигнала на Сотир Цацаров срещу нея започна ново дисциплинарно дело, приключило безславно – б.р.).

От позицията на главния инспектор не разбирам – ако незаличаването на данните на съдия Тодорова е забелязан проблем и той е бил маркиран – независимо дали от служител с икономическо образование или с друго, защо не е била направена  следващата стъпка – заличаване на данните?!

About De Fakto

Проверете също

Рокади по върховете, Иван Гешев предложи три дами за заместнички

Депутатите ще избират нов член на Прокурорската колегия на ВСС от тяхната квота На предстоящото …

Прокуратурата в Бургас: Няма открит радиоактивен или токсичен отпадък в контейнерите с боклук от Италия

Няма установен радиоактивен или токсичен отпадък в проверените на този етап контейнери с боклуци, пристигнали …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.