Последни новини
На този имейл можете да се свързвате с нашия данъчно-правен консултант: consult@defakto.bg
Home / Казуси

Казуси

Длъжен ли е работодателят да освободи служител с право на пенсия

Тодор Капитанов, юрист* Работодателят има право да прекратява с предизвестие трудовия договор на работника или служителя при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. НО НЕ Е ДЛЪЖЕН. Законът предвижда две отделни основания за прекратяване на трудовия договор с предизвестие: – при придобиване право на пенсия за осигурителен …

Още »

Срочен трудов договор може да се сключва до два пъти

Имам  срочен трудов договор за 6 месеца. Колко пъти след изтичане на срока договорът може да се поднови отново като срочен и какви са условията? –В.Маринова, София Поначало трудовият договор за изпълнение на работа по основния предмет на дейност в предприятието трябва да се сключва за неопределено време. А трудов …

Още »

Може да работите и на друго място, ако имате срочен трудов договор

Автор Тодор Капитанов, юрист Попитахте дали работник, назначен на срочен трудов договор в една фирма, може да бъде назначен на допълнителен трудов договор в друга фирма с работно време до 5 дни или 40 часа месечно и повече. Отговор:  Няма законова пречка работник, който е назначен на срочен трудов договор, …

Още »

Тълкувателно решение №2 на ВАС: Несъбраните глоби се погасяват с изтичане на две, а не на пет години от налагането им

  Глобата, наложена като административното наказание, не се събира, ако са изтекли две години от налагането й.  Това казва  тълкувателно решение  № 2 от 2017 година по доклад на Аглика Адамова. Решението е взето от Общо събрание на съдиите от I и II колегии на ВАС в съдебно заседание. С …

Още »

Тълкувателно решение №3 на ВАС: Без държавна такса за частните жалби срещу актове на съда по административни дела

  Не се дължи държавна такса при подаване на частна жалба против съдебни актове по административни дела, която се плаща според Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието. Това обяви Общото събрание на съдиите от I и II колегии на Върховния …

Още »

Двойна или четворна надница за извънреден труд по Великден?

Трябваше да почивам през Великденските празници, но се налага да замествам свой колега. Около 24 май отново съм на работа, но по график. Трябва ли да получа по-висока надница за работа през празниците и почивните дни и ако да – в какъв размер? Пита Л. Атанасов, София За работа на …

Още »

Съдът на ЕС осъди България заради мръсния въздух

Тази сутрин Съдът на Европейския съюз в Люксембург постанови съдебно решение по заведеното от Европейската Комисия дело срещу България за нарушение на правото на Съюза (дело С-488/15) и по-точно за неспазване на задълженията по Директивата за качеството на въздуха. Съдът реши, чe България НЕ е изпълнила задълженията си произтичащи от …

Още »

Заради националната сигурност могат да се отказват визи за обучение в областта на информационните технологии

От съображения за националната  сигурност националните органи на държавите  – членки могат да отказват визи на граждани от трети държави за обучение в чувствителна област като сигурността на информационните технологии. Това обяви Съдът на ЕС днес.  В случая става дума за  иранска гражданка, дипломирана в университет, спрямо който се прилагат …

Още »

На колко години мога да започна работа по трудов договор?

  Тодор Капитанов – юрист* За да започнеш работа трябва да имаш навършени 16 години. Законът забранява приемането на работа на лица, ненавършили 16 години. Допуска се по изключение приемане на лица под 16 години само за определени видове работи: -от 15 до 16 години за извършване на работи, които са …

Още »

Отпускът за гледане на дете до 8-годишна възраст е в календарни дни

Детето ми скоро навършва две години, след което искам да ползвам 3 месеца неплатен отпуск за гледането му до 8-годишна възраст. В работни или в календарни дни трябва да го поискам? – Р.Петрова, София Отпускът за гледане на дете до 8-годишна възраст се заявява и ползва в календарни дни.  След използването …

Още »