Последни новини
Home / Казуси (page 20)

Казуси

Последните промени в Кодекса на труда въведоха европейски правила за командироване

Величка Микова, юрист   С последните промени в Кодекса на труда (КТ) бе приет нов чл.121 а, който урежда командироването и изпращането  на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.  На практика в глава V, раздел X на КТ  бяха транспонирани правилата на Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и …

Още »

Новите наказания няма да са за всички нагли шофьори*

Нарушителите, които карат чужди коли, ще минават с по-лека санкция По-тежките наказания за шофьорите, които карат опасно и нагло на пътя, няма да се налагат на всички нарушители. Новите промени в Закона за движение по пътищата, които дават на пътната полиция правомощието да сваля номера, няма да засегнат всички, които …

Още »

Не се полагат командировъчни при постъпване в болница

Тодор Капитанов – юрист* Попитахте дали на работника се полагат средства за командировка, ако по време на командировката постъпи в болнично заведение. Отговор: Когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от …

Още »

Законът забранява едностранната промяна на трудовите договори

Величка Микова, юрист  Въпрос: От началото на тази година работодателят ми предлага да заема друга длъжност в същото предприятие.  Трябва ли да ми поиска съгласието си или той може сам да направи промяната.  Длъжен ли съм да приема новата рабата?  Запитва И.Петров, София Отговор: Без писменото ви съгласие, преместването  на …

Още »

Възникване, обезпечение и принудително изпълнение на данъчни задължения

Бойчо Момчилов, данъчен консултант В поредица от няколко статии ще се спрем върху някои действия, които данъчната администрация обикновено предприема,  за да обезпечи и/или да събере принудително ликвидни и изискуеми задължения. Темата е особено актуална,  тъй като за съжаление, в много от случаите тези действия могат да доведат до сериозно …

Още »

Най-честите хипотези за отказ от приспадане на данъчен кредит

Бойчо Момчилов – данъчен консултант Както е известно правото на приспадане на данъчен кредит съгласно ЗДДС  възниква при извършена реална доставка на стока и/или услуга. Поради тази причина и проблемите за наличието или липсата на реална доставка заемат една значителна част от споровете между органите на данъчната администрация и данъчнозадължените …

Още »

Заплаща ли се дежурството или времето на разположение по празниците?

Покрай празниците се налага да възлагаме дежурства на някои от служителите си дежурства, а от други искаме да са на разположение. Според закона – има ли разлика между време на разположение и дежурство на служител, който работи по трудов договор. Смята ли се за работно време и за кое как …

Още »

Работодателите нарушават закона, ако принуждават работниците да подписват незаконни декларации

Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ Работници  от едно транспортно предприятия ни съобщиха, че работодателят им  ги задължава да попълват декларации със съдържание, според което те декларират, че: 1.не извършват конкурентна дейност в рамките на предмета на дейност на транспортното предприятие ; 2.се задължават в извън работно време и по време на отпуската си да не …

Още »

Трудоустроените ползват данъчни облекчения и имат закрила при уволнение (обновена)

Чавдар Христов – юрист, вицепрезидент на КНСБ   С експертно решение на ТЕЛК наш служител е инвалидизиран с над 72 %  трайно намалена работоспособност. В резултата на това решение, той е  трудоустроен на подходяща работа съобразно заболяването.  Въпросът ни е: 1.В подобни случаи трудоустроените имат ли закрила при уволнение и …

Още »

Съдът на ЕС: Държавите членки могат да се противопоставят на колективни уволнения, но при ясни критерии

Правото на Съюза допуска по принцип държава членка да се противопостави на колективни уволнения при определени условия, в интерес на закрилата на работниците и на заетостта.  Все пак, в рамките на такава национална правна уредба, която трябва да допринася за  съгласуване и подходящ баланс между закрилата на работниците и заетостта, от една …

Още »