Последни новини
Home / Казуси (page 20)

Казуси

Работодателите нарушават закона, ако принуждават работниците да подписват незаконни декларации

Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ Работници  от едно транспортно предприятия ни съобщиха, че работодателят им  ги задължава да попълват декларации със съдържание, според което те декларират, че: 1.не извършват конкурентна дейност в рамките на предмета на дейност на транспортното предприятие ; 2.се задължават в извън работно време и по време на отпуската си да не …

Още »

Трудоустроените ползват данъчни облекчения и имат закрила при уволнение (обновена)

Чавдар Христов – юрист, вицепрезидент на КНСБ   С експертно решение на ТЕЛК наш служител е инвалидизиран с над 72 %  трайно намалена работоспособност. В резултата на това решение, той е  трудоустроен на подходяща работа съобразно заболяването.  Въпросът ни е: 1.В подобни случаи трудоустроените имат ли закрила при уволнение и …

Още »

Съдът на ЕС: Държавите членки могат да се противопоставят на колективни уволнения, но при ясни критерии

Правото на Съюза допуска по принцип държава членка да се противопостави на колективни уволнения при определени условия, в интерес на закрилата на работниците и на заетостта.  Все пак, в рамките на такава национална правна уредба, която трябва да допринася за  съгласуване и подходящ баланс между закрилата на работниците и заетостта, от една …

Още »

Имате право на отпуска за празниците на всяка вяра

Тодор Капитанов,  юрист* Попитахте ни трябва ли да доказвате факта, че изповядвате вероизповедание, различно от източноправославното, за да ви бъде разрешен по ваш избор отпуск за дните на религиозни празници. Знайте, че на работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор ползването на част от …

Още »

Съдът на ЕС: Икономическата, а не правната страна определя социалното предимство за децата на родители – мигранти

PВ областта на трансграничните социални предимства детето в новообразувано семейство може да се разглежда като дете на съпруга на родителя. В тази област родствената връзка не се определя от правна, а от икономическа гледна точка, в смисъл че детето на съпруга на родителя, който има качеството на работник мигрант, има право …

Още »

Отпуска без съгласие на служителя? По изключение – може.

  Тодор Капитанов, юрист Казус: При какви условия работодателят може да даде едновременно платените отпуски на всички работници и служители и може ли това да стане без тяхно съгласие? Отговор: Ако производството спре  за известен период от време, работодателят има право през този период да даде на работниците и служителите …

Още »

Страсбург осъди България за законови пречки пред доказване на бащинство*

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) обяви, че България е нарушила правото на личен и семеен живот на двама български граждани, като не им е осигурила възможност да докажат бащинството си над децата им и да оспорят декларациите за бащинство на други двама мъже. Решението е общо за двата …

Още »

Френският касационен съд: Пенсионната система е вътрешен въпрос на държавите – членки

  Разглежданият казус разглежда спор за  принципите на френското социално осигуряване. От 2005 г. г-жа Х имала правото на инвалидна пенсия. От Регионалния здравно-осигурителен фонд на Ил дьо Франс тя получила удостоверение, с което й било позволено да продължи да получава  съответната пенсия и след шейсетия си рожден ден. След …

Още »

В България – епидемия от осъждания на граждани, дръзнали да недоволстват от длъжностни лица

На вниманието на Министерството на правосъдието и на Висшия съдебен съвет На 10 ноември 2016 г. Европейският съд по правата на човека постанови поредното си решение Boykanov c. Bulgarie (Requête no 18288/06), в което установи нарушение на свободата на изразяване, защото български съд осъди гражданин за това, че е дръзнал …

Още »

Литовски съд забрани монтирането на камери за наблюдение в жилищни блокове, без съгласие на съседите

Не може да се извършва произволно наблюдение на жилищни блокове и пространствата около тях чрез инсталиране на видеокамери без съгласието на съседите.   Наскоро районен съд във Вилнюс е постановил, че собственик на търговски обект, намиращ се в жилищен блок, е нарушил правото на съседите на личен живот, като е …

Още »