Последни новини
Home / Казуси (page 5)

Казуси

Болничен се плаща до 30 календари дни от прекратяването на срочен трудов договор

ВЪПРОС: Работя по срочен трудов договор. Наскоро получих предизвестие за прекратяването му, а дни след това се разболях сериозно. Имам ли право на болничен лист и той удължава ли срока на предизвестието? Л.П. София ОТГОВОР: Когато работник или служител е получил предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение, няма пречка да …

Още »

По питане на Административен съд – София в Съда на ЕС: Статут на бежанец може да получи и съпругата, ако мъжът й е станал жертва на преследване

Генералният адвокат в Съда на ЕС Паоло Менгоци в заключението си по българско дело ( C-652/16, Ахмедбекова) предлага на Съда да обяви за недопустими част от въпросите, поставени от Административен съд – София, а на  други да отговори, че е възможно да бъде представен статут на бежанец на кандидат за международна …

Още »

Евгени Танчев, ген. адвокат в Съда на ЕС: Eвропейска заповед за арест не се изпълнява, ако съдебната система на издаващата държава е рискова за правосъдието

Изпълнението на европейска заповед за арест трябва да се отложи, когато компетентният съдебен орган установи, че е налице реален риск от флагрантен отказ от правосъдие поради недостатъци на съдебната система на издаващата държава членка, както и че лицето, по отношение на което е издадена тази заповед, е изложено на подобен …

Още »

Три нови осъдителни решения на Съда по човешките права срещу България

Автор: Доц. д-р Светла Маргаритова На  21 юни  2018 г. Европейският  съд постанови три решения по десет  български жалби  –  Mihalevi v. Bulgaria(Application no. 63481/11); Petrov and Others v. Bulgaria(Applications nos. 31044/12 and 3 others);Gyoshev et autres c. Bulgarie(Requêtes nos 46257/11 et 4 autres), в които установи нарушения на различни …

Още »

Страсбург: Недопускането на очна ставка между обвиняем и пострадал невинаги нарушава правото на справедлив процес

  Адвокат Светла Маргаритова  В решението Dimitrov et Momin c. Bulgarie от 7 юни 2018 г. Европейският съд постанови: няма нарушение на правото на справедлив процес на жалбоподателите, осъдени за изнасилване, макар че не са могли да разпитат жертвата нито в хода на досъдебното, нито в хода на съдебното производство. …

Още »

Работодателят не може да забранява работа в конкурентна фирма, незаконно е

  Предстои ми да започна работа в една фирма, но едно от условията, които ми се предлага да бъдат записани в трудовия ми договор е, че не трябва да работя същата работа (търговски представител) в сродна по дейност фирма до 1 година  след прекратяване на договора. Възможна ли е такава …

Още »

Физическо лице, регистрирано в сайт за продажби, по принцип не е търговец

Заключение на генералния адвокат по дело C-105/17, Каменова (BG) (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Продажба чрез интернет — Понятие за търговец) Физическо лице, регистрирано в сайт за продажба на стоки, по принцип не следва да се квалифицира като „търговец“, дори да публикува обяви за продажба на стоки –  това …

Още »

Съдът на ЕС по наше дело: „Правото на лични отношения“ включва правото на лични отношения на дядото и бабата с внуците им

Съдът на ЕС обяви, че бабата и дядото са неразривна част от личните отношения с внуците,  защото това е важно за децата. Решението е по български казус и бе обявено окончателно днес. Г-жа Нели Вълчева, българска гражданка, е баба по майчина линия на родено през 2002 г. непълнолетно дете. След …

Още »

Работникът губи право на обезщетение за неползван отпуск, ако е отказал да го ползва преди прекратяване на договора му

Ако работникът не е поискал да ползва отпуска си,  не може автоматично да губи  финансовото обезщетение за неползван отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение. Ако обаче работодателят докаже, че е положил дължимата грижа, за да позволи на работниците да упражнят правото си на платен годишен отпуск и че въпреки предприетите мерки …

Още »

Нотариус Димитър Танев: За едновременното удостоверяване на подписи и съдържание на документ

Димитър Танев, нотариус Новият ГПК въведе едновременното удостоверяване на подписите и съдържанието на документ с изменението на чл. 590, ал. 4.  Същевременно с влизането в сила на кодекса бе изменен и чл. 37 ЗЗД, който доби следния вид: „Упълномощаването за сключване на договори, за които законът изисква особена форма, трябва …

Още »