Последни новини
Home / Казуси (page 5)

Казуси

Работникът губи право на обезщетение за неползван отпуск, ако е отказал да го ползва преди прекратяване на договора му

Ако работникът не е поискал да ползва отпуска си,  не може автоматично да губи  финансовото обезщетение за неползван отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение. Ако обаче работодателят докаже, че е положил дължимата грижа, за да позволи на работниците да упражнят правото си на платен годишен отпуск и че въпреки предприетите мерки …

Още »

Нотариус Димитър Танев: За едновременното удостоверяване на подписи и съдържание на документ

Димитър Танев, нотариус Новият ГПК въведе едновременното удостоверяване на подписите и съдържанието на документ с изменението на чл. 590, ал. 4.  Същевременно с влизането в сила на кодекса бе изменен и чл. 37 ЗЗД, който доби следния вид: „Упълномощаването за сключване на договори, за които законът изисква особена форма, трябва …

Още »

ПДИ: Промените в Закона за личните данни се нуждаят от 30-дневна дискусия, застрашават правата на 7 млн. граждани и бизнеса

На 14 май 2018 Програма за достъп до информация (ПДИ) изпрати свое становище до министъра на вътрешните работи относно проекта за  изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни ( ЗЗЛД).  Проектът е свързан с новата регулаторна рамка на Европейския съюз за защитата на личните данни – Общия регламент относно …

Още »

Съдът по човешките права: Българският съд е нарушил принципа за обективна безпристрастност

Доц. Светла Маргаритова Извод на Европейския съд по правата на човека в решението му по делото Boyan Gospodinov c. Bulgarie (no 28417/07) Фактите по случая На 18.08.2002 г. след обиск в дома на жалбоподателя е открито известно количество марихуана и на 30.08.2002 г. той е задържан под стража. С присъда …

Още »

Разрешеният отпуск по време на предизвестие, не отлага прекратяването на договора

Когато служителят е  получил предизвестие за прекратяване на трудовия договор,възможно ли е да ползва в същия период болничен? Това отлага ли   прекратяването на договора?Мария С. , София Законът не е пречка за работника или служителя, получил предизвестие за прекратяване на трудовия договор, да  ползва отпуск за временна неработоспособност.  Предизвестието обаче, …

Още »

Осиновителите на дете до 5-годишна възраст с право 365 дни платен отпуск за отглеждането му

Осиновителите на дете до 5-годишна възраст ще имат право на 365 дни платен  отпуск за отглеждане на дете.  Той ще може да се ползва от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Това единодушно решиха  депутатите с поправки в  Кодекса на …

Още »

Съдът на ЕС: За защита на финансови интереси и пазари на Съюза, принципът ne bis in idem – може да бъде ограничаван

  Такова ограничение обаче не трябва да надхвърля строго необходимото за постигането на тези цели. Принципът ne bis in idem гласи, че никой не може да бъде съден или наказван два пъти за едно и също престъпление1.  Това основно право е признато както от Хартата на основните права на Европейския …

Още »

Съдът по човешките права: Разпитите без адвокат компрометират наказателния процес

На 8 март 2018 г. Европейският съд по правата  на човека постанови решение по горното дело, в което установи доста драстични нарушения на правото на справедлив процес, допуснати както  в хода на досъдебното, така и на съдебното производство. Фактите Жалбоподателят изтърпява присъда доживотен затвор без право на замяна .  Той …

Още »

Пленумът на ВС: Ако поради уплаха са превишени пределите на неизбежна отбрана, деецът се признава за виновен, но не се наказва

Това е част от Постановление № 12 от 29.11.1973 г. на Пленума на Върховния съд за неизбежната отбрана. Може да помогне някому, ако е добронамерено заинтересован да мисли за общото благо, да разбере повече – и за правата на гражданите, и за изискванията си към държавните власти, сочат съдии, специалисти …

Още »

Съдът на ЕС: Арбитражна клауза, която изключва контрола на съдилищата от Съюза, е несъвместима с европейското право

Решението е по спор за компетенции на Арбитражния съд, предвиден в Спогодба  за насърчаване и взаимна защита на инвестициите между Кралство Нидерландия и Чешката и словашка федерална република.  (Дело C-284/16) Казусът През 1991 г. бивша Чехословакия и Нидерландия сключват спогодба за насърчаване и взаимна защита на инвестициите1 (така нареченият ДИД2). Този …

Още »