Последни новини
Home / Казуси (page 5)

Казуси

Съдът на ЕС: Правото на семейни обезщетения за деца в държавите -членки на ЕС е безусловно

Правото на Съюза не обвързва гражданите си със задължение да са заети с дейност в една държава членка, за да получават в нея семейни обезщетения за децата си, които пребивават в друга държава членка.  Това е решение на Съда на ЕС по  дело C-322/17 Юджин Бугати ( Eugen Bogatu) -Minister for Social …

Още »

Страсбург отхвърли жалба на италиански осиновители срещу България за сексуално насилие над децата им

На 17 януари 2019 г. Европейският съд постанови решение , в което не  установи нарушения по оплакванията на жалбоподателите по делото “ X еt aures c.Bulgarie“.   Забележителна е бързината, с която е решен този спор на фона на не особено бързото правосъдие от тази международна юрисдикция предвид нейната свръх натовареност – …

Още »

Как се определя мястото на стопанска дейност на чуждестранно ЮЛ, притежаващо електронен магазин

Има ли задължение за регистрация по ДДС, чрез акредитиран представител Адвокат Любомир Владикин  Развитието на електронните технологии и електронната търговия, по специално извършвана посредством електронен магазин, налага изследването на въпросите свързани с определяне на мястото на стопанска дейност на чуждестранно юридическо лице, което извършва продажба на стоки, вкл. и възникването …

Още »

Има ли право на данъчен кредит инвеститор, които изгражда техническа инфраструктура за своя сметка в чужд имот

  Адвокат Любомир Владикин Много често в практиката обектите на техническата инфраструктура се изграждат и подобряват за сметка на инвеститора, а не за сметка на общината и държавата. Последните по силата на договор не дължат отделно възнаграждение за строителната услуга. Строителството в чужд имот представлява дейност, обикновено с търговски характери, …

Още »

Съдът на ЕС: За времето на годишния отпуск работникът получава нормалната си заплата, дори ако е работил на непълно работно време

През минималния си годишен отпуск, гарантиран от правото на Съюза работникът има право на своето нормално възнаграждение, въпреки че в  предходни периоди е работил на непълно работно време, обяви днес Съдът на ЕС.  Продължителността на този минимален годишен отпуск обаче зависи от действително положения труд, така че периоди на работа на непълно работно …

Още »

Страсбург осъди България заради формалния контрол на съдилищата при отнет достъп до класифицирана информация

  Делото „Делин“  е огледален образ на случая „Георги Гатев“,  при който бившият зам.шеф на Бюрото за контрол на СРС не можа да се защити и обори причините за отнетия му допуск до  държавните секрети   Светла Маргаритова На 6 декември 2018 г. Европейският съд за правата на човека постанови …

Още »

Прекратяването на наказателното дело е абсолютна пречка за гражданска конфискация (допълнена)

КПКОНПИ не може да предявява иск в тези случаи, разтълкува Върховният касационен съд Прекратяването на наказателното производство е абсолютна процесуална пречка за предявяване на иск за гражданска конфискация. Това обявява Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС по Тълкувателно дело № 4 от 2016 г. Тълкуването е по Закона за …

Още »

ВКС:  Съдът първо определя дали жалбата е по граждански или по трудов договор, а после дължат ли се такси за разглеждането й

На 3 декември състав на ВКС обяви определение  № 552 по гр. д. № 4128/2018 г. , в  което отговоря на важни въпроси, свързани с разглеждането на трудови дела, а именно – кога се дължат  такси и разноски от работника в производството по тези дела, както и кога съдът се  произнася по …

Още »

Страсбург: Норми на българския Валутен закон противоречат на ЕКПЧ и Регламент no 1889/05  на  Европейския парламент

В своето решение от 15 ноември 2018 г. по делото Togrul c. Bulgarie (Requête no 20611/10) Европейският съд за  правата на човека установи две нарушения на правото на мирно ползване на собствеността по чл. 1 от Протокол 1 от Европейската конвенция за правата на човека. Делото се отнася до конфискацията …

Още »

Съдът на ЕС: Обезпеченията на евентуални глоби за нарушения на трудовото законодателство нарушават правото на Съюза

Правна уредба на държава членка, която позволява да се разпореди на един получател на услуга да спре плащанията,  да учреди гаранция и да обезпечи евентуална глоба на  доставчика на услугата заради  нарушение на трудовото право, противоречи на правото на Съюза, реши Съдът на ЕС по дело C-33/17  Čepelnik d.o.o./Michael Vavti. …

Още »