Последни новини
Home / Казуси / Пенсиониране през 2016 г.

Пенсиониране през 2016 г.

Defakto.bg

Nakata_01.9a3dc280248f7c43f2db4dfcbb5bfa96[1]Автор Атанас Йорданов

Казус: Разбрах, че пак се увеличава възрастта за пенсиониране. През август 2016 г. навършвам 64 години. Към декември 2015 г. имам натрупан 37 години и 9 месеца осигурителен стаж от трета категория и работя по трудов договор. Кога ще мога да се пенсионирам? Налага ли се да си прекратя трудовия договор, за да мога да си получавам пенсията? Пита Ц. Иванов, София

Отговор: Ще придобиете право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през месец април 2016 г., при условие, че продължите да трупате осигурителен стаж до тогава. Не е необходимо да бъде прекратен трудовият Ви договор, за да се пенсионирате.

От 1 януари 2016 г. законодателят промени режима на пенсиониране като измени Кодекса за социално осигуряване (КСО) – бр. 61 на Държавен вестник от 11 август 2015 г.

За пореден път се въвеждат нова възраст и количество натрупан осигурителен стаж, необходими за придобиване право на пенсия. Така, съгласно чл. 68, ал. 1 от КСО, от началото на 2016 г. мъжете, работили при условията на трета категория труд, трябва да са навършили 63 години и 10 месеца и да имат 38 години и два месеца осигурителен стаж. А за жените, които са полагали труд в същата категория, необходимата възраст е 60 години и 10 месеца, а натрупаният осигурителен стаж – 35 години и 2 месеца.

Освен това от 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година различно за двата пола, както следва:

* за мъжете – до 31 декември 2017 г. възрастта се увеличава с 2 месеца, а от 1 януари 2018 г. – с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;

* за жените – до 31 декември 2029 г. възрастта се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.

От 31 декември 2016 г. осигурителният стаж за придобиване право на пенсия се увеличава и за двата пола от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на осигурителен стаж в размер от 37 години за жените и 40 години за мъжете – чл. 68, ал. 2 от КСО.

Според изменената разпоредба на чл. 68, ал. 3 от КСО, която също започва да действа от началото на 2016 г., в случай че лицата нямат право на пенсия по реда на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж до 31 декември 2016 г. След тази дата, възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст. Тези правила се отнасят и за двата пола.

Законодателят разпореди в чл. 68, ал. 4 от КСО, че след 31 декември 2037 г. възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота.

Друга съществена промяна (в сила от 1 януари 2016 г.), се въвежда с новосъздадения чл. 68а от КСО, с който се уреждат условията и реда за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер. Съгласно новата нормативна уредба лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2 от КСО, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО. В този случай пенсията се отпуска от датата на заявлението, но трябва да се има предвид, че тя се изплаща в намален размер пожизнено. А лицата, на които е отпусната пенсия в намален размер нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1, 2 и 3 от КСО.

За отпускане на пенсия вече не е нужно прекратяване на осигуряването респективно – на трудовия договор. Такова изискване законът предвиждаше до 1 януари 2015 г. До тогава разпоредбата на вече отменения чл. 94, ал. 2 от КСО изискваше прекратяване на осигуряването по българското законодателство, съответно прекратяване на трудовата дейност по законодателството на държава, с която се прилага международен договор в областта на социалната сигурност, за да могат лицата да се пенсионират. Най-често това означаваше прекратяване на трудовия договор.

Вярно е, че с измененията на Кодекса на труда (КТ) от месец юли 2015 г. бяха въведени две основания за прекратяване на трудовото правоотношение поради пенсиониране, като едното от тях става по инициатива на работника или служителя, а другото – по инициатива на работодателя. Това обаче са само правни възможности за прекратяване на трудовия договор. Не е задължително трудовото правоотношение да бъде прекратено, за да бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

About De Fakto

Проверете също

СЕС: Кога пътниците няма да си получат допълнителните разноски, направени след анулиран полет от превозвача

    Полет за връщане ( репатриране), организиран в контекста на мярка за консулска помощ, …

ВКС образува тълкувателно дело за давностния срок за главницата по договор за банков кредит с различни падежи на вноските

Във ВКС е образувано тълкувателно дело за давностния срок за главницата по договор за банков …

2 коментара

  1. Таня Дойкова

    Лрез 2016година лридобих лраво на ленсия.Продъпжавам да работя ло трудов договор.Мога ли да се пенсионирам без да се прекратява трудовия договор?Кога работодателят следва да ми изплати обезщетение при пенсиониране? Основание пи е пенсионирането за прекратяване на трудовия договор от страна на директора?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.