Последни новини
Home / Законът / Асоциация с ултиматум към Захариева: Включете ни в Съвета за съдебна реформа!

Асоциация с ултиматум към Захариева: Включете ни в Съвета за съдебна реформа!

Defakto.bg

Ултимативно искане да бъдат включени в Съвета за съдебна реформа отправя Българската съдийска асоциация начело с Богдана Желявска към правосъдния министър Екатерина Захариева. Искането бе разпратено и до медиите.

Ултиматумът идва след като преди десетина дни асоциацията обвини Захариева в дискриминация, задето представителите им не били търсени по въпросите на реформата и останали извън състава на съвета за разлика от тези на Съюза на съдиите. Захариева отвърна – дискриминация няма, просто от БСА не са изявили желание да участват в съвета в определените за това срокове.

Сега очевидно сме във втори тур на епистоларния жанр, в средата на Страстната седмица.

Ето писмото на Българската съдийска асоциация:

„Уважаема госпожо Захариева,

Надяваме се, в качеството Ви на председател на Съвета за прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата на съдебната система, консултативен орган към Министерски съвет, да поканите наш представител да участва като равноправен член в съответствие с разпоредбата на чл.3, ал.3, т.12 от Постановление № 3 на МС от 2016 г.

БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ няма представител в този Съвет, поради настъпилите технически неуредици във връзка с публикуването на Постановлението в Държавен вестник. Съгласно & 4 от ЗР на Постановлението, то влиза в сила на 13.01.2016 г., а е обнародвано на 15.01.2016г. Според & 2 от Заключителните му разпоредби, професионалните организации имащи желание да участват в него, следва да подадат заявление по образец в петдневен срок от влизането му в сила, т.е. до 18.01.2016 г. включително.

Намираме за необходимо да изложим своите съображения по повод писмо изх. № 12-00-29 от 19.02.2016г. на МП, с което изрично сте ни отказали участие в Съвета за прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата на съдебната система, поради пропуснат срок за подаване на заявление за участие.

Съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България  всички  нормативни актове се публикуват. Те влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок.

Следва да изложим скромното си мнение, което основаваме на цитираната разпоредба на чл. 5, ал. 5 от Конституцията на РБ, за допуснато нарушение на Конституцията при приемане на Постановление № 3 на МС от 2016 г., в което е посочен срок за влизането му в сила преди неговото обнародване в Държавен вестник.

Вероятно поради факта, че Постановлението е обнародвано два дни след влизането му в сила, логично е възникнала необходимостта срокът за подаване на заявления за участие да бъде продължен, което следваше да бъде направено с изменение или допълнение на издадения акт, съгласно чл. 40, чл. 44 във вр.с чл. 37 от ЗНА, както и изричната разпоредба на чл. 79 от АПК, която гласи: „Нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт“.

В Държавен вестник липсва обнародване на изменение на Постановлението, което води до извода, че  удължаването на установения в него срок, явно е незаконосъобразно и всеки подал заявление за участие в Съвета след 18 януари е направил това извън този срок. По тези съображения считаме, че неправилно и в противоречие с принципа на равнопоставеност не ни е предоставена възможност да участваме в Съвета, за което сме уведомени с писмо изх.№ 12-00-29 от 19.02.2016г. на МП.

Цитирайки изложеното в това писмо, че:  „още преди обнародването на Постановлението в Държавен вестник, образец от формуляра за участие е публикуван на интернет страницата на министерството с оглед предоставяне достатъчно време на заинтересованите организации за събиране на необходимите документи и изпълняване условията, посочени в Постановлението“, за нас като юристи и съдии остава неясен механизмът на уреждане на обществените отношения, залегнали в този нормативен акт.

Заявяваме категоричното си желание да преразгледате въпроса за участието ни в Съвета за прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата на съдебната система. Основание за това би могло да ви даде и разпоредбата на чл.7 от Постановлението.

Отбелязваме, че до настоящия момент не е отправяна покана до БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ, наш представител да вземе участие като член на Съвета, и представители на Асоциацията не са включвани в експертните работни групи за подпомагане мерките, заложени в Стратегията и пътните карти, създадени в съответствие с чл.3, ал.7 и ал.8 от Постановлението.

На 29.01.2016 г. е проведено първото заседание, на което Съвета е приел формираните групи да работят по 5 теми.

Като национално представена организация, със значителен брой членска маса, сме силно обезпокоени от обстоятелството, че подгрупите към Съвета следва да изготвят проекти на ЗИД на ЗСВ по изключително важни за съдебната реформа въпроси, в нереално кратки срокове /например по тема: Тема 3: Атестиране, кариерно развитие – краен срок 30.04.2016 г., Тема 3А: Дисциплинарни производства – краен срок 30.04.2016 г./

Г-жо Министър, тези сериозни и важни за съдбата система теми изискват значително време за подготовка и задълбочено обсъждане. Предполагаме, че поради техническа грешка като краен срок за изготвяне на проект за промени в такава ключова за една правова държава сфера, е определен почивен ден събота, който е Велика събота, след Разпети петък – също почивен ден, защото обратното не звучи сериозно. В тази връзка се надяваме, че въпросите, които ще се разискват не са предварително решени и няма да се разглеждат формално. Като консултативен орган към Министерския съвет, предложенията на Съвета са от съществено значение за работата на МС във връзка с изготвянето на проект на ЗИД на ЗСВ. Според нас, всички професионални организации на магистратската общност трябва задължително да бъдат включени като членове на Съвета, освен ако самите те изрично заявят, че не желаят участие.

Като Ви излагаме тези наши съображения, се надяваме, в съответствие с разпоредбата на чл.7 от Постановлението, да бъдем поканени и за участие в заседанията на Съвета.

Нека реформата да е истинска и да запази независимостта на съдебната власт – тема, на която беше посветена и Конференцията на министрите на правосъдието и представителите на съдебната власт от страните – членки на Съвета на Европа, проведена преди дни в София“.

 

About De Fakto

Проверете също

Белгийската прокуратура арестува вицепрезидент на Европарламента по подозрение за корупция

Гъркинята Ева Каили, вицепрезидент на Европарламента и евродепутат, е била арестувана в петък  по подозрение …

Крум Зарков: Правосъдният министър на Австрия подкрепя България за Шенген

Съвсем не всички в Австрия са съгласни с решението, което ни  блокира за Шенген.  Министърът …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.