Последни новини
Home / Законът / Антон Станков: Няма да превръщам конкурса за шеф на НИП в Сталинградската битка

Антон Станков: Няма да превръщам конкурса за шеф на НИП в Сталинградската битка

Defakto.bg

Изключеният от конкурса бивш правосъден министър предупреждава, че крайният резултат от него може да бъде оспорван заради процесуални нарушения

От участие в надпреварата за  директор на Националния институт по правосдъие (НИП) е изключен Антон Станков, бивш министър на правосъдието, състезанието продължават двама кандидати – сегашният шеф на института Драгомир Йорданов и бившият правосъден министър Миглена Тачева.

Във вторник Управителният съвет на института е взел решение да не  допусне до конкурса Станков, тъй като не бил представил необходимите за процедурата документи. Той е подал заявление за участие и молба, в която е заявил  да се ползват документите от участието в първата процедура за избор на директор на НИП, която се проведе през  месец май. Тогава УС на НИП не успя да избере нито един от двамата кандидати – Станков получи 4 гласа, а  Драгомир Йорданов – 3.

Според мнозинството в Управителния съвет с невнасянето на исканите книжа Станков не е изпълнил изрично условие за конкурса и според правилата, гласувани от самия УС, в тези случаи кандидатите не се допускат до надпреварата. В тази връзка те цитират т. 5, ал.1 от правилата – че се подават автобиография, диплома, удостоверение за нужния 12 г. юридически стаж, свидетелство за съдимост, удостоворение, че срещу кандидата не се водят досъдебни производства в момента. Както и чл. т.6, ал.2 от правилата, които обявяват недопустимост на кандидата при непредставяне на документите.

В дебата помежду си членовете на УС са били категорични – налице е нова процедура. Независимо от участието на Антон Станков в предходната,  обстоятелствата трябва да се декларират наново!  Становището е било най-подробно развито от главния прокурор Сотир Цацаров. Зад това са застанали председателят на УС Лозан Панов,   деканът на юридическия факултет на СУ проф.Сашо Пенов, Светла Петкова от ВСС. Против е била само Мария Кузманова от ВСС, според която подаването на документите наново не налагало.

На заседанието не са присъствали Георги Колев и Екатерина Захариева. Но те са на мнението на мнозинството и от тяхно име са гласували съответно Светла Петкова и Сашо Пенов.

Пред De Facto Legal Антон Станков изрази недоумение от решението на Управителния съвет. „ В заявлението си за участие в конкурса помолих да бъдат приложени внесените от мен документи от 12 април 2016 г, които са актуални и валидни и към настоящия момент.( виж долу)

 

Правилата за допускане до конкурса не могат  да заобиколят нормите на Административно-процесуалния кодекс (АПК). А в  него се казва, че орган на държавна власт не може да иска информация, която му е на разположение, категоричен е той. “Документите ми имат  6-месечна валидност. В института имат служебен достъп до тях.Останалото е бюрокрация”, каза той.

Ето какво пише в  чл. 36, ал4 от АПК: „Административните органи не могат да изискват предоставяне на информация или документи, които са налични при тях или при друг орган, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство”

На въпрос на De Facto Legal дали ще оспори решението на УС, изключеният от надпреварата бивш министър, отвърна: „ Няма да  превръщам конкурса в Сталинградската битка, макар, че недоумявам за юридическата логика на това решение. Трудно реших да участвам втори път в конкурса, мислех,че мога да съм полезен, но щом съм нежелан, няма да се натрапвам. Но и няма да злепоставям колеги пред съдилища. Не съм такъв..”

Другият участник и в предходната процедура Драгомир Йорданов отново е внесъл документите си – част от тях копия на предишните, но с нотариална заверка, както и ново свидетелство от НСлС , че не е субект на разследване.

Във вторник е било разисквано и искането на Антон Станков докато трае изборната процедура да се назначи и.д. директор, не Драгомир Йорданов, за да е равнопоставено  състезанието.

Според председателя на УС Лозан Панов обаче за вземане на решение, според правилника за дейността на НИП, точката трябва да е била предварително внесена и обявена в дневния ред. В случая това не е било възможно, защото дневният ред се обявява 7 дни преди заседанието.

Въпреки това членовете на съвета са обявили за необосновано искането на Станков. Становищата им се позовават на Кодекса на труда, тъй като директорът на НИП е в трудово правоотношение, възникнало от избор. Управителният съвет цитира чл. 86, ал. 4 от КТ: „Трудовото правоотношение, възникнало от избор, остава в сила и след изтичане на установения срок до избирането на друго лице за длъжността.”

Това няма нищо общо с правилата за провеждане на конкурса. Кодексът на труда не е пречка действащият директор на  НИП да излезе в служебен творчески платен или неплатен отпуск, за да бъде осигурена равнопоставеност между  участниците, докато трае състезанието,  коментираха пред De Facto Legal специалисти по трудово право.

На този етап УС е избегнал отговора на въпроса, поставен от  Антон Станков на 6 юни т.г. до неговия председател – допустимо ли е Драгомир Йорданов без оценка за работата му  през първия си мандат да бъде допуснат до участие в процедурата.  В писмото той напомня, че според чл. 255, ал.2, изр. 2 ал от Закона за съдебната власт и чл. 19 от Правилника на дейността на НИП избор за втори мандат се провежда след оценка на работата на действащия директор.  Не е публично известно дали такава оценка е правена на Драгомир Йорданов, но му е позволено от позицията да поста да се кандидатира за втори мандат, без гаранции за преодоляване на зависимостите, до които води това, каза Станков.

Този избор ще влезе в следващия доклад на Брюксел заради неравнопоставеността между участниците в конкурса,  убеден е той. И предупреждава – при такива нарушения –  крайният резултат от конкурса може да бъде оспорен.


 По долу публикуваме заявлението на Антон Станков за участие в конкурса и  молбата му да бъдат ползавни документите от първата процедура за избор на директро на НИП

 

                                                                                                 До УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

 

 

                                                    УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,

 

В съответствие с нормативноустановените правила за изчисляване на сроковете по чл. 60, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс във връзка с чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс, в предоставения 14-дневен срок, считано от 18.05.2016 г. – датата на публикуване   на съобщението, подавам заявление за участие в откритата с Ваше решение от 17.05.2016 г. процедура за избор на директор на Националния институт на правосъдието.

Към подаденото от мен заявление, Ваш вх. № 41-00-67 от 12.04.2016 г., са приложени изискуемите съгласно приетите от Вас Правила за провеждане на избор за директор на Националния институт на правосъдието документи, които са актуални и валидни и към настоящия момент, а именно:

 

  1. Подробна автобиография;
  2. Свидетелство за съдимост № 43469, издадено на 08.04.2016 г.;
  3. Служебна бележка № И-13541/ 06.04.2016 г. от Национална следствена служба за липса на образувани досъдебни производства и повдигнати обвинения;
  4. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше юридическо образование и на удостоверение за юридическа правоспособност;
  5. Нотариално заверени копия на трудови книжки, удостоверяващи изискуемия най-малко 12 години юридически стаж;
  6. Нотариално заверено копие на Свидетелство за специализация № 4592/ 29.05.2001 г. от Департамента за езиково обучение (ИЧС);
  7. Медицинско удостоверение за работа № 0621/ 08.04.2016 г.;
  8. Медицинска справка № 127437 от 08.04.2016 г., че не страдам от психическо заболяване ;
  9. Препоръка от чл.-кор.проф.д-р Александър Янков, председател на Българската асоциация по международно право и вицепрезидент на Световната асоциация по международно право – Лондон;
  10. Препоръка от акад. Стефан Воденичаров, председател на Българската академия на науките.

 

Допълнително към настоящото заявление прилагам попълнена декларация по образец с данни за имуществено си състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото.

 

Приложение: съгласно текста.

 

01.06.2016 г.                                                  С уважение,

Гр. София

Антон Станков

About De Fakto

Проверете също

ВАС повторно потвърди отказа на кадровиците да разследват дисциплинарно Георги Ушев

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отново потвърди отказ на мнозинството в Съдийската колегия …

Президентството: Процедурата по връчване на мандата на ИТН е спазена

В съобщение до медиите от администрацията на президента уточняват, че преди държавният глава Румен Радев …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.