Последни новини
Home / Законът / Антон Станков: Няма да превръщам конкурса за шеф на НИП в Сталинградската битка

Антон Станков: Няма да превръщам конкурса за шеф на НИП в Сталинградската битка

Defakto.bg

Изключеният от конкурса бивш правосъден министър предупреждава, че крайният резултат от него може да бъде оспорван заради процесуални нарушения

От участие в надпреварата за  директор на Националния институт по правосдъие (НИП) е изключен Антон Станков, бивш министър на правосъдието, състезанието продължават двама кандидати – сегашният шеф на института Драгомир Йорданов и бившият правосъден министър Миглена Тачева.

Във вторник Управителният съвет на института е взел решение да не  допусне до конкурса Станков, тъй като не бил представил необходимите за процедурата документи. Той е подал заявление за участие и молба, в която е заявил  да се ползват документите от участието в първата процедура за избор на директор на НИП, която се проведе през  месец май. Тогава УС на НИП не успя да избере нито един от двамата кандидати – Станков получи 4 гласа, а  Драгомир Йорданов – 3.

Според мнозинството в Управителния съвет с невнасянето на исканите книжа Станков не е изпълнил изрично условие за конкурса и според правилата, гласувани от самия УС, в тези случаи кандидатите не се допускат до надпреварата. В тази връзка те цитират т. 5, ал.1 от правилата – че се подават автобиография, диплома, удостоверение за нужния 12 г. юридически стаж, свидетелство за съдимост, удостоворение, че срещу кандидата не се водят досъдебни производства в момента. Както и чл. т.6, ал.2 от правилата, които обявяват недопустимост на кандидата при непредставяне на документите.

В дебата помежду си членовете на УС са били категорични – налице е нова процедура. Независимо от участието на Антон Станков в предходната,  обстоятелствата трябва да се декларират наново!  Становището е било най-подробно развито от главния прокурор Сотир Цацаров. Зад това са застанали председателят на УС Лозан Панов,   деканът на юридическия факултет на СУ проф.Сашо Пенов, Светла Петкова от ВСС. Против е била само Мария Кузманова от ВСС, според която подаването на документите наново не налагало.

На заседанието не са присъствали Георги Колев и Екатерина Захариева. Но те са на мнението на мнозинството и от тяхно име са гласували съответно Светла Петкова и Сашо Пенов.

Пред De Facto Legal Антон Станков изрази недоумение от решението на Управителния съвет. „ В заявлението си за участие в конкурса помолих да бъдат приложени внесените от мен документи от 12 април 2016 г, които са актуални и валидни и към настоящия момент.( виж долу)

 

Правилата за допускане до конкурса не могат  да заобиколят нормите на Административно-процесуалния кодекс (АПК). А в  него се казва, че орган на държавна власт не може да иска информация, която му е на разположение, категоричен е той. „Документите ми имат  6-месечна валидност. В института имат служебен достъп до тях.Останалото е бюрокрация”, каза той.

Ето какво пише в  чл. 36, ал4 от АПК: „Административните органи не могат да изискват предоставяне на информация или документи, които са налични при тях или при друг орган, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство”

На въпрос на De Facto Legal дали ще оспори решението на УС, изключеният от надпреварата бивш министър, отвърна: „ Няма да  превръщам конкурса в Сталинградската битка, макар, че недоумявам за юридическата логика на това решение. Трудно реших да участвам втори път в конкурса, мислех,че мога да съм полезен, но щом съм нежелан, няма да се натрапвам. Но и няма да злепоставям колеги пред съдилища. Не съм такъв..”

Другият участник и в предходната процедура Драгомир Йорданов отново е внесъл документите си – част от тях копия на предишните, но с нотариална заверка, както и ново свидетелство от НСлС , че не е субект на разследване.

Във вторник е било разисквано и искането на Антон Станков докато трае изборната процедура да се назначи и.д. директор, не Драгомир Йорданов, за да е равнопоставено  състезанието.

Според председателя на УС Лозан Панов обаче за вземане на решение, според правилника за дейността на НИП, точката трябва да е била предварително внесена и обявена в дневния ред. В случая това не е било възможно, защото дневният ред се обявява 7 дни преди заседанието.

Въпреки това членовете на съвета са обявили за необосновано искането на Станков. Становищата им се позовават на Кодекса на труда, тъй като директорът на НИП е в трудово правоотношение, възникнало от избор. Управителният съвет цитира чл. 86, ал. 4 от КТ: „Трудовото правоотношение, възникнало от избор, остава в сила и след изтичане на установения срок до избирането на друго лице за длъжността.”

Това няма нищо общо с правилата за провеждане на конкурса. Кодексът на труда не е пречка действащият директор на  НИП да излезе в служебен творчески платен или неплатен отпуск, за да бъде осигурена равнопоставеност между  участниците, докато трае състезанието,  коментираха пред De Facto Legal специалисти по трудово право.

На този етап УС е избегнал отговора на въпроса, поставен от  Антон Станков на 6 юни т.г. до неговия председател – допустимо ли е Драгомир Йорданов без оценка за работата му  през първия си мандат да бъде допуснат до участие в процедурата.  В писмото той напомня, че според чл. 255, ал.2, изр. 2 ал от Закона за съдебната власт и чл. 19 от Правилника на дейността на НИП избор за втори мандат се провежда след оценка на работата на действащия директор.  Не е публично известно дали такава оценка е правена на Драгомир Йорданов, но му е позволено от позицията да поста да се кандидатира за втори мандат, без гаранции за преодоляване на зависимостите, до които води това, каза Станков.

Този избор ще влезе в следващия доклад на Брюксел заради неравнопоставеността между участниците в конкурса,  убеден е той. И предупреждава – при такива нарушения –  крайният резултат от конкурса може да бъде оспорен.


 По долу публикуваме заявлението на Антон Станков за участие в конкурса и  молбата му да бъдат ползавни документите от първата процедура за избор на директро на НИП

 

                                                                                                 До УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

 

 

                                                    УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,

 

В съответствие с нормативноустановените правила за изчисляване на сроковете по чл. 60, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс във връзка с чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс, в предоставения 14-дневен срок, считано от 18.05.2016 г. – датата на публикуване   на съобщението, подавам заявление за участие в откритата с Ваше решение от 17.05.2016 г. процедура за избор на директор на Националния институт на правосъдието.

Към подаденото от мен заявление, Ваш вх. № 41-00-67 от 12.04.2016 г., са приложени изискуемите съгласно приетите от Вас Правила за провеждане на избор за директор на Националния институт на правосъдието документи, които са актуални и валидни и към настоящия момент, а именно:

 

  1. Подробна автобиография;
  2. Свидетелство за съдимост № 43469, издадено на 08.04.2016 г.;
  3. Служебна бележка № И-13541/ 06.04.2016 г. от Национална следствена служба за липса на образувани досъдебни производства и повдигнати обвинения;
  4. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше юридическо образование и на удостоверение за юридическа правоспособност;
  5. Нотариално заверени копия на трудови книжки, удостоверяващи изискуемия най-малко 12 години юридически стаж;
  6. Нотариално заверено копие на Свидетелство за специализация № 4592/ 29.05.2001 г. от Департамента за езиково обучение (ИЧС);
  7. Медицинско удостоверение за работа № 0621/ 08.04.2016 г.;
  8. Медицинска справка № 127437 от 08.04.2016 г., че не страдам от психическо заболяване ;
  9. Препоръка от чл.-кор.проф.д-р Александър Янков, председател на Българската асоциация по международно право и вицепрезидент на Световната асоциация по международно право – Лондон;
  10. Препоръка от акад. Стефан Воденичаров, председател на Българската академия на науките.

 

Допълнително към настоящото заявление прилагам попълнена декларация по образец с данни за имуществено си състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото.

 

Приложение: съгласно текста.

 

01.06.2016 г.                                                  С уважение,

Гр. София

Антон Станков

About De Fakto

Проверете също

Зам. министър Емил Дечев: Ако няма воля за независимо разследване на главния прокурор, очевидно има зависимости

Очевидно има зависимости между тези, които могат да направят промените, които да доведат до създаване …

Липса на кворум провали първото четене на НПК за въвеждане на независимо разследване за гл.прокурор (допълнена)

  Милиони българи продължават да са заложници на ”гениалните трикове” на няколко играчи и малодушието …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.