Последни новини
Home / Законът / Съюзът на съдиите: Равното представяне на регионите не дава качествена КАК

Съюзът на съдиите: Равното представяне на регионите не дава качествена КАК

Defakto.bg

Съсловната организация за повече върховни магистрати в комисията по атестирането

Съюзът на съдите излезе с позиция за формирането на новата комисия КАК съм съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. На 28 юни колегията реши Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) да е 17-членна, като 11 от членовете й да са едйстващи магистрати – 2, избрани от общото събрание на ВАС, и 9 – от ВКС. Изрично бе записано, че сед избраниците на ВСС трябва да има поне петима представители на всеки апелативен район – Пловдив, Варан, Бургас, Велико Търново, София.

Регионалният принцип ще спъне качеството на работата, категорични са от ССБ.

Ето позицията на Съюза на съдиите:

„Съюзът на съдиите в България намира за необходимо да изрази опасенията си от възможните последици на решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 28.06.2016 г., с което се определят броят на членовете и представителството в състава на Комисията по атестирането и конкурсите към колегията.

На първо място, отново отбелязваме значителното закъснение, с което беше взето това решение. С измененията в Закона за съдебната власт, обнародвани в Държавен вестник бр. 28/8.04.2016 г. беше предвидено създаване на Комисии по атестиране и конкурси към двете колегии на Висшия съдебен съвет, чиито състав да включва както членове на съвета, така и магистрати. С това изменение бяха поставени основите на централизирано атестиране, при което да се преодолее формализма на тази дейност и да се обезпечи реалното оценяване на дейността на магистратите въз основа на еднакво приложими стандарти, което да е основа за тяхното кадрово развитие. С § 84 от Преходните и заключително разпоредби на същия Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт беше предвидено тези комисии да бъдат сформирани в тримесечен срок от влизане на закона в сила. Едва две седмици преди изтичане на този срок Съдийската колегия на ВСС определи броя на членовете на Комисията по атестиране и конкурси, съответно и броят на избираните от пленумите на ВКС и ВАС нейни членове. В резултат на така закъснялото решение на Съдийската колегия на ВСС, Пленумът на ВКС обяви едва петдневен срок за набиране на кандидати за членове на комисията, който срок се явява крайно недостатъчен.

На следващо място изразяваме становището си, че с конкретно определената численост на съдиите – членове на Комисията по атестиране и конкурси, както и с решението, с което „указва“ на Пленума на ВКС, че сред избраните членове следва да има представители на всеки апелативен район, Съдийската колегия на ВСС предпоставя невъзможност на комисията да осъществява срочно и качествено функциите си и същевременно превишава възложените й от закона правомощия. Без да отричаме необходимостта в състава на комисията да бъдат избрани съдии от различните съдебни райони, обръщаме внимание на липсата на предвидени в чл. 37, ал. 3 от ЗСВ правомощия на Съдийската колегия на ВСС да определя от какви органи на съдебната власт и в какво съотношение помежду си да са магистратите, членове на комисиите по атестиране и конкурси. В случай на придържане от страна на Пленума на ВКС към взетото от Съдийската колегия на ВСС решение, максималният брой на върховните съдии в състава на Комисията по атестиране и конкурси ще е четирима. Като се отчете необходимост и от представителство на различните по материя колегии от ВКС, този брой би бил крайно недостатъчен, като се вземе предвид, че съгласно внесения понастоящем проект на ЗИД на ЗСВ, именно върховни съдии, членове на Комисията по атестиране и конкурси ще следва да атестират съдиите в апелативните съдилища и същевременно да участват в съставите на конкурсните комисии в конкурсите за повишаване и преместване в апелативните съдилища и във ВКС.

С оглед изложеното, призоваваме Пленума на ВКС и Съдийската колегия на ВСС да обезпечат попълването на Комисията по атестиране и конкурси с такъв брой съдии, че да се осигури своевременното и качествено протичане на атестационните и конкурсни процедури, предвид необходимостта в съответните провеждащи ги комисии да има съдии със съответната специализация и старшинство спрямо участниците. Това следва да са водещите принципи при формиране на Комисията по атестиране и конкурси, а не пропорционално регионално представителство.

Обръщаме се и към колегите съдии, които имат необходимия ранг да участват в Комисията по атестиране и конкурси, като ги приканваме въпреки крайно недостатъчния срок да заявят желание да станат членове на комисията. Необходимо е да проявим активност, за да допринесем към изграждането на механизъм за основано на еднакво прилагани стандарти и отчитащо реално професионалните ни качества атестиране, което да бъде и водещия фактор за кадровото ни развитие. „

About De Fakto

Проверете също

Законопроект на ГЕРБ – СДС приключва радикално и „веднъж завинаги“ носталгията по комунизма

  Ще има глоби, ако сградите в България нямат табели, че комунистическият режим е престъпен …

След 18 – часово заседание, мнозинството в НС въведе смесено гласуване и сложи точка на машинния вот

Мнозинство от 124 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС и БСП гласува окончателно, че в големите секции …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.