Последни новини
Home / Законът / БХК: Антитерористичният закон е обещание за произвол над гражданските права

БХК: Антитерористичният закон е обещание за произвол над гражданските права

Defakto.bg

 

Антитерористичният проект допуска  сериозно и произволно да бъдат ограничавани фундаменталните права на гражданите, без да е извършен какъвто и да било терористичен акт, нито опит, или приготовление за такъв акт Това се  казва в становище на БХК за антитерористичния закон, одобрен вчера за първо четене от правната комисия.  Превантивните мерки на закона,  изброени в чл. 17, включват сериозно ограничаване на личната свобода и личния живот на лицата – забрани за движение и контакти. Такива мерки могат да се налагат на лицата и без самите те да са заподозрени в потенциално извършване на терористични действия,  казва адвокат Маргарита Илиева, автор на становището. Тя е ревизирала основни проекто текстове, вече също обявени за опасни за правата на гражданите от правозащитиници

 Ограничат права по предположения

По чл. 16 от проекта, за да бъдат ограничени  основни права,  е достатъчно органите само да  направят предположение, че хората са свързани с подготовката на тероризъм. Понятието за такава свързаност не е определено и няма пречка да се тълкува от  толкова широко, колкото спецслужбите пожелаят, се казва в становището.  Така свързан  може да се окаже гражданин, който комуникира с човек, заподозрян от органиет, че може да извърши терористичен акт, без оглед на това защо и какво комуникират – гражданинът може да няма понятие, че човекът, с когото комуникира, има (според органите) нещо общо с тероризъм и да комуникира с него за ежедневни граждански сделки или по причина на обикновени лични или социални взаимоотношения (бивш съученик, колега, познат и пр.).

Никаква съразмерност на мерките

„Проектът не предвижда изискване за строга необходимост и съразмерност на превантивните мерки. Тези мерки в ущърб на основни лични права могат да се налагат по усмотрение на органите и тогава, когато надхвърлят необходимото за постигане на законните им цели. Те ще се  налагат от председателя на ДАНС или главния секретар на МВР без съдебно разрешение и без никакви процесуални гаранции за защита срещу злоупотреба на засегнатите лица (чл. 18). Това е сериозен регрес дори и спрямо първата версия на проекта, подложена на обществена консултация, която предвиждаше председател на съд да налага тези мерки макар и при дефицитна процедура. Процедурата не включва изслушване на лицето, нито възможност то да представи доказателства в своя полза. Тя се развива без негово знание. Решението за ограничаване основните му права се взима не от независим, а от заинтересован орган. Възможността за произвол е неограничена“, пише в становището.

Ограниченията се изпълняват незабавно

Така произволно наложените мерк подлежат на незабавно изпълнение, независимо от обжалването им в съда (чл. 19). Обжалването, което не спира изпълнението, е само на една инстанция. Срокът, за който се налагат мерките, е значителен – до 6 месеца, с възможност за също така произволно удължаване до 9 месеца (чл. 20). Не се предвижда в рамките на този срок периодична проверка за продължаваща необходимост от мярката. Само органът, наложил я, може да я отмени, когато според него тя вече не е нужна, или по свое неограничено усмотрение да откаже (чл. 21). Отказът му подлежи на обжалване само на една инстанция. Когато съдът потвърди отказа, в 3-месечен срок лицето не може да направи ново искане независимо, че необходимостта (ако такава въобще е имало) може междувременно да е отпаднала.

Опасността от произвол е неограничена

Предвижда се възможност министърът на вътрешните работи по свое усмотрение да заповяда антитерористична операция и да определи нейните ръководител и зона (чл. 27). Така определеният ръководител може по свое неограничено усмотрение да наложи ограничения на основни права на лицата в зоната (чл. 28). Възможността за произвол е неограничена. Основните права, подлежащи на произволни ограничения, включват правото на собственост, на личен живот и на лична свобода и неприкосновеност. Всяко лице в зоната е длъжно да предостави на органите комуникационни и други технически средства, и да допусне влизането на органите и разполагането на техника, извършване на теренни преустройства, разчистване, отстраняване, унищожаване или повреждане на имущество, съоръжения и насаждения (чл. 29). Лицата могат да бъдат: задържани, ако не може да се установи самоличността им или ако възпрепятстват „изпълнението на мерките“, както и принудително извеждани, а превозните им средства – премествани и използвани, комуникационните им връзки – прекъсвани или използвани, и жилищните и другите им помещения – прониквани от органите (чл. 30).

За тези вмешателства не е предвидено изискване за необходимост и пропорционалност. Не е установен срок за възможното задържане на лицата, нито е ясна възможността за съдебен контрол върху това задържане, сочи адвокат Илиева.
Органите могат по свое неограничено усмотрение да прекратяват всякакви събрания, включително молитвени. По свое неограничено усмотрение те могат да взимат и всякакви други, неопределени „мерки по всяко време на денонощието с цел запазване живота на лицата, намиращи се в зоната“. Възможността за произвол е неограничена, категорична е тя.

В становището се казва, че органите могат по свое неограничено усмотрение да изземват, ограничават (физически, комуникационно или информационно) и да унищожават технически и комуникационни средства на лицата в зоната на операцията, включително носителите на информацията, съдържаща се в такива средства (чл. 30). Всичко това без  никакви гаранции срещу злоупотреба с основното право на личен живот на лицата, отчита правозащитничката.  Органите могат да разпоредят по свое неограничено усмотрение на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да ограничават ползването на електронни съобщителни услуги от определен потребител.

Медиите задължени да съобщават,без редакция,  информациите на спецслужбите

Предвижда се възможност за тежко нарушаване на свободата на получаване и разпространяване на информация. Средствата за масово осведомяване се задължават да предават незабавно и без изменение информацията, подадена им от органите. Така органите могат неограничено да дезинформират обществото за това, което правят и което се случва (чл. 29).

Записана е и възможност за произволно дерогиране на основни права при обявяване на извънредно положение. Съгласно международното право дерогиране на основни права при извънредно положение е допустимо само при „застрашаване на съществуването на нацията“ (чл. 15 от Европейската конвенция за правата на човека и чл. 4 от Международния пакт за гражданските и политическите права). По проекта извънредно положение може да се обяви без такова условие и, както изглежда, с цел улесняване разследването на терористичен акт, а не поради продължаваща заплаха за нацията. Предвижда се ограничаване на основни права без изискване то да е стриктно необходимо.

Извънредно положение – без срок

Няма установен срок за извънредното положение – то продължава по усмотрение на властта.

При извънредно положение предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да дадат на органите достъп до мрежата и/или предоставяните услуги, както и по разпореждане на органите да прекъсват работата на електронните съобщителни мрежи (чл. 32). Това са безпределни възможности за органите на вмешателствата в комуникациите на лицата, несъразмерно в ущърб на правото на личен живот, казва адвокат Илиева.

Обръща внимание на не безобидния факт,  че  проектозаконът е предидил  обезщетяване само на имуществени вреди, причинени от органите, но не и на неимуществените, които могат да са резултат от стрес, страх и др., причинени от действията на специалните органи по този закон.(чл. 34).

 

About De Fakto

Проверете също

Наръчник за правна помощ на непридружени деца бежанци ще помага на адвокати

  Националното бюро за правна помощ (НБПП) е назначило представители на 9676 непридружени малолетни и …

ВКС е насрочил за разглеждане делото на Боян Расате, осъден за нападението срещу „Рейнбоу Хъб

  ВКС е насрочил за 08.12.2023 г., наказателно дело срещу Боян  Расате  за непристойни действия, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

5 × 5 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.