Последни новини
Home / Законът / ВКС пусна ДОСТ на Местан

ВКС пусна ДОСТ на Местан

Defakto.bg

ВКС допусна  вписване в регистъра на политическите партии новоучредената партия на Лютфи Местан Политическа партия „Демократи за отговорност, свобода и толерантност“ (ДОСТ), съобщиха от съда.

Това е станало, след като с решение № 125/29.07.2016 г. по търговско дело № 1577/2016 г. тричленен състав на  Върховния касационен съд (ВКС) е отменил решението на Софийския градски съд (СГС) от 7 юли 2016 г. и вместо него постановява: Допуска вписване в регистъра на политическите партии в Софийския градски съд на ПП на ДОСТ , със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, Район „Оборище“, ул. „Бачо Киро“ 26-28- 30, сграда № 30, ет. 2; Устав на ПП ДОСТ, приет на Учредителното събрание на 10.04.2016 г., който е неразделна част от настоящето решение.

Ръководните органи на партията са Изпълнителен съвет и Национален контролен съвет, казва съдът.

ПП ДОСТ  се представлява от нейния председател – Лютви Местан.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Ето и мотивите

Съдебният състав на ВКС приема, че са основателни оплакванията на жалбоподателя за постановяване на отказа за вписване в регистъра на политическите партии в нарушение на разпоредбите на Закона за политическите партии (ЗПП) и за необоснованост на изводите на първоинстанционния съд за създаване на партия на етническа основа с цели, различни от официално декларираните, които водят до етноцентризъм и възможно нарушаване на основополагащи конституционни принципи. В мотивите на ВКС пише: „Настоящият съдебен състав не споделя съображенията на СГС, въз основа на които е отказана регистрацията на ПП ДОСТ – възможни бъдещи действия на етническа или верска основа в отклонение от целите, формулирани в нейния устав – укрепване на българския парламентаризъм, ускоряване на евроатлантическото развитие, реабилитиране на чувството за национално и гражданско достойнство, реализиране реформи в съдебната власт, подобряване на бизнес климата и др., както и липса на яснота относно начина на постигането им“. Според върховните съдии ненакърнимостта на конституционното право на сдружаване на гражданите в партии обуславя недопустимостта да се въвеждат допълнителни изисквания за регистрация на политическа партия извън изчерпателно уредените в чл. 15, ал. 3 от ЗПП и да се създават критерии и стандарти за учредяване на политически партии, извън визираните изисквания на специалния закон. Забраната да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа цели да не се допусне създаването и функционирането на партии в ограничените рамки, които даден етнически, расов или верски признак поставят, затворени за лица, които не носят този признак. „Схващането, определящо разпоредбата на чл. 11, ал. 4 от Конституцията като забранителна, неоправдано стеснява смисъла й и не се споделя от Конституционния съд“ – пишат върховните съдии, като се позовават на Решение № 4/1992 г. по конституционно дело № 1/91 г. В мотивите на ВКС се посочва, че от представените списъци и декларации по чл. 15, ал.  от ЗПП е видно, че учредителите са от различни етнически групи, но преобладават гражданите с турски имена. Същевременно формулираните в Устава на ПП ДОСТ цели са  общовалидни по отношение на всички граждани с избирателни права и партията е напълно отворена за членство. „Тезата на първоинстанционния съд за „най-вероятни действия на  етническа или верска основа“ е само хипотетична. Представените по делото програмни документи и устав на ПП ДОСТ не дават основание да се приеме, че партията е образувана в ограничените рамки на етническа или верска група, затворена за хора, ценности и идеи извън  нея“ – категорични са върховните съдии. Според тях е напълно произволен изводът на СГС за възможно наличие на цели, различни от официално декларираните от учредителите и записа ни в устава на партията.

Според съдиите от ВКС е несъстоятелен доводът на представителя на ВКП за несъответствие на  декларациите за индивидуално членство с изискванията на чл. 11 от ЗПП.

Констатациите за наличието на документи с поправки и зачерквания в единните граждански номера на някои от деклараторите, добавки и други външни недостатъци в проверените декларации в т. 2 А и т. 3 А са пренебрежимо малко в сравнение с броя на декларациите без външни дефекти – от проверените 970 броя декларации в посочените два тома на делото поправки и зачерквания съдържат само 46 бр. Останалите 924 бр. са редовни от външна страна документи и само техният брой е достатъчен, за да се приеме, че е спазено изискването на чл. 12 от ЗПП относно минималния брой учредители (500 бр. – чл. 12, ал. 2 от ЗПП). От общия брой проверени декларации по чл. 11, ал. 3 от ЗПП на членове на инициативния комитет в посочените два тома – 137 бр., напълно редовните са 122 бр. (при изискване за 50 бр. – чл. 10, ал. 1). Следователно проверката не опровергава изводите на съда по отношение на спазването на императивните изисквания на ЗПП относно учредяването на политическа партия.

Възражението на представителя на ВКП за липсата на изявления в декларациите относно притежаване на българско гражданство не е съобразено с актуалната редакция на чл. 11, ал. 1 от „Заявените подлежащи на вписване факти и обстоятелства, чието валидно осъществяване е обективирано в проверените документи, обуславят извода за законосъобразно създаване на политическата партия“ – категоричен е съдебният състав на ВКС и поради това  обжалваното решение на СГС следва да бъде отменено, а искането за вписване – уважено.

 

About De Fakto

Проверете също

Адвокат Ивайло Дерменджиев обяви кандидатурата си за председател на Висшия адвокатски съвет

Известният столичен адвокат  Ивайло Дерменджиев обяви кандидатурата си за председател на Висшия адвокатски съвет (ВАдС). …

Всички без ГЕРБ задължиха Бойко Борисов да се яви пред парламента

Преди това бе наречен “Джипко Бибитков”, “генералът беглец”, “страхливият заек от Банкя” Със 145 “за” …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.