Последни новини
Home / Законът / Реформа: Край на интернатите и затвора за деца

Реформа: Край на интернатите и затвора за деца

Defakto.bg

Закриване на интернатите за деца-правонарушители и замяна на затвора за непълнолетни за повечето престъпления с нов вид възпитателни мерки предвижда  нов Закон за отклоняване от наказателно преследване и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица. Той е част от реформата в детското правосъдие, заложена в национална стратегия, гласувана от парламента и концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето и пътна карта, приети от Министерския съвет през 2011 г. Отменя се старият Закон за противообществените прояви на малолетни и  непълнолетни от 1958 г.

Проектът бе представен от министъра на правосъдието Екатерина Захариева в присъствието на омбудсмана Мая Манолова.

„Още от встъпването си в длъжност настоявам за закриването на интернатите. Затова приветствам законопроекта и подкрепям с две ръце приемането му в спешен порядък. България е единствената държава в Европейския съюз, в която малолетни под 14 години се наказват със затвор. Всеки ден забавяне на закона е ден отнето детство“, заяви на свой ред Мая Манолова.

Подкрепата си заяви и представителят на УНИЦЕФ за България Мария Хесус Конде.

Мерки за подкрепа вместо затвор

За престъпления, които предвиждат по-малко от 10 години лишаване от свобода, непълнолетните няма да бъдат наказвани, а ще им бъдат налагани мерки за възпитателна подкрепа под контрола на съда, предвижда още проектът. С промени в НК се намаляват и максималните наказания по престъпления, извършени от деца. Министър Захариева посочи, че от 4040 регистрирани за престъпления деца на възраст между 14 и 17 години 2374 са за кражби, джебчийство и взлом.

Задържането на непълнолетни ще е крайна мярка с възможност за настаняване в приемни семейства. С делата срещу деца ще се занимават специализирани полицаи, социални работници, прокурори и съдии.

Нововъведения

Закриват се възпитателните училища интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ), към които има много критики. Идеята е да се открият нови центрове за възпитателен надзор. В тях ще бъдат настанявани максимум по 10 деца в среда, близка до семейната. Изрично е предвидено, че в едно помещение не могат да живеят повече от 3 деца, като за всяко е нужно да се осигури минимум 6 кв. м условия за самостоятелна учебна подготовка. Центровете няма да са от абсолютно закрит тип, както в момента, тъй като децата ще посещават местното квартално училище наравно с останалите деца. Възпитатели и социални работници ще им помагат с подготовката в дома. Настаняването в тези центрове ще бъде крайна мярка. Тя ще се прилага само за деца, които бягат от дома си или са принуждавани от родителите си да крадат, проституират и т.н. и не могат да бъдат настанени в приемни семейства.

Въвеждат се задължителни срокове за престой в центровете от 6 месеца, максимум1 година. На всеки 3 месеца местната службата за възпитателна подкрепа ще е задължена да изпраща доклад до съда за изпълнение на мярката, който от своя страна може да я промени или прекрати. Министърът на образованието ще определя броя и местоположението на центровете за възпитателен надзор по предложение на Националната служба за възпитателна подкрепа.

Създава се Национална служба за възпитателна подкрепа на мястото на досегашната Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Службата ще е към министъра на правосъдието, която ще приема стандарти за създаване на службите за възпитателна подкрепа към общините.

Само специализирани състави ще гледат делата срещу деца. В делата срещу деца ще участват специализирани полицаи, социални работници, адвокати, прокурори и съдии. Стандартите за специализация ще се приемат от ВСС, министъра на правосъдието, министъра на МВР, ДАЗД, Бюрото за правна помощ и Висшия адвокатски съвет.

Отпадат изцяло санкционните мерки срещу малолетни (до 13 г. включително). Новата уредба предвижда единствено възпитателни мерки по отношение на малолетните с противоправно поведение.

При непълнолетните (14 г. – 17 г.)  лишаването от свобода остава само за най-тежките престъпления, за които е предвидено над 10 г. затвор. Задържането на непълнолетни ще е крайна мярка, при това с възможност за настаняване в приемни семейства. Децата ще бъдат отклонявани от наказателното производство във всяка едно от фазите му по решение на специализиран полицейски служител, прокурор или съд и след изричното съгласие на непълнолетния. .

Възпитателни мерки

Предупреждение – въздържане от повторно нарушение; възстановяващи мерки – възстановяване на нанесените щети с личен труд след съгласие на пострадалия. Съдът определя размера на вредите и и начина, по който те да се възстановят, като се определя работа, която не пречи на здравето и образованието непълнолетния и е за не повече от 30 часа за 30 работни дни.

Въвеждат се задължения – редовно посещение на училище, изпълнение на трудови задължения, включване в професионално обучение, участие в културни и спортни прояви, рехабилитация, лечение при зависимости. Както и забрани за срок до 1 година – за посещение на определено място, контакт с определено лице, промяна на адрес, напускане на жилището, напускане на страната без разрешение на съда, управляване на МПС.

Специален надзор до 1 година – определя се лице, което да наблюдава и да подкрепя непълнолетния. Службата за възпитателна подкрепа дава мнение дали това може да бъде родител или учител. А в случаите, в които се установи, че детето трябва да бъде изведено от обичайната си среда – то се настанява в приемно семейство или роднина. Съдът определя режима на лични отношения с родителите, а местната служба за възпитателна подкрепа наблюдава изпълнението на мярката и оказва съдействие на семейството, при което живее детето.

Най-тежката и крайна мярка е настаняване в център за възпитателен надзор.

 Семеен съвет

Съдът може да поиска свикване на Семеен съвет, който да му предложи  най-подходящата възпитателна мярка за непълнолетния нарушител. Службата за възпитателна подкрепа организира семейния съвет, като в него могат да участват непълнолетният, неговите родители или попечител, лицето, което полага грижи за непълнолетния, роднини, с които са изградени близки отношения, както и представител на Дирекция „Социално подпомагане“, специализиран полицейски служител, класен ръководител.

Кой и как налага възпитателните мерки?

Прави го районният съд по адреса на непълнолетния при постъпило искане за налагане на възпитателна мярка. Съдът е длъжен да образува делото и да го насрочи в 14-дневен срок. При вече образувано наказателно дело, съдът може да прецени непълнолетния да не бъде съден и да му наложи възпитателни мерки. Наложената възпитателна мярка може да се обжалва, като решението на окръжния съд е окончателно. Съдът насочва делото към медиация при съгласие на пострадалия и непълнолетния.

В момента

В момента в Поправителния дом в Бойчиновци пребивават 20 младежи под 18-годишна възраст, като 14 от тях са с присъди лишаване от свобода, а шест са с мярка „задържане под стража“.

През 2015 г. за престъпления са регистрирани 5362 деца. 1322 от тях са на възраст от 8 до 13 години, които не носят наказателна отговорност. 4040 деца са на възраст от 14 до 17 г., като 2374 от тях са за кражби и грабежи, 308 за унищожаване и повреждане на имущество, 402 за престъпления, свързани с наркотици, 9 за изнасилване или опит за изнасилване, 4 за убийство, 2 за опит за убийство. В заведенията за настаняване от затворен тип – възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати към МОН, са настанени 205 деца. Броят им е намалял пет пъти спрямо 2010 г. Половината от тях са за кражби и грабежи.

 

About De Fakto

Проверете също

423 кандидати се явиха на писмен изпит в конкурса за първоначално назначаване на 45 съдии в районните съдилища

В аудитории № 272 и № 292 на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се провежда …

От седмицата: Варненският апелативен съд потвърди присъда за фиктивно наети работници и източване на еврофондове

Апелативният съд потвърди присъда за деклариране на неверни сведения за фиктивно наети работници с цел …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

one × 1 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.