Последни новини
Home / Казуси / Ново в Закона за държавната служба: Стипендианти на държавна администрация

Ново в Закона за държавната служба: Стипендианти на държавна администрация

Defakto.bg

Чавдар Христов, вицепрезидент на КНСБ, специално за De Fakto

Последните изменения и допълнения в Закона за държавния служител  ЗДСл, (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) създадоха нова възможност за студенти, които учат по специалности, представляващи интерес за различните местни и централни администрации с оглед кадровото им обезпечаване. Става дума за чл.13а от ЗДСл, озаглавен „Стипендиантска програма.“

Очаква се наредба на МС

Реалното му приложение в практиката зависи от бързината, с която  Министерския съвет ще приеме специална наредба (по чл.13а, ал.8 ЗДСл), свързана с приложението на чл.13а ЗДСл. Към момента тя не е издадена. С оглед разпоредбата на чл.45 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нopмaтивнитe aктoвe тя следва да бъде приета не по късно от януари 2017 година.

Очакваме в нея да бъдат уредени условията, изискванията, реда при които ще се прилага новият член.

Вероятно с нея Министерският съвет ще определя списък на специалности, за които в отделните администрации има недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през следващата календарна година. Законът допуска стипендия да се предоставя на студенти в български или в чуждестранни висши училища, завършили трети курс на обучението. Подборът на кандидатите за стипендия ще се извършва от комисия, определена от органа по назначаването на съответната администрация.

Споразумение

Възникването на ангажименти за стипендията и отпусналия стипендията ще се уреждат по договорен път, чрез споразумение , в което се определят:

  1. размерът на месечната стипендия;
  2. срокът, в който стипендиантът трябва да придобие съответната образователно-квалификационна степен;
  3. срокът, за който стипендиантът се задължава да работи в съответната администрация, който не може да е по-кратък от три години.

Според алинея 6-а от чл.13а ЗДСЛ след приключване на висшето образование и успешно преминаване на определен в ЗДСл тест (чл. 10д, ал. 1), както и от проведено от органа по назначаване събеседване за установяване на специфичните познания за заемане на конкретната длъжност стипендиантът ще се назначава по служебно правоотношение.

По този начин ще се запълва дефицита от квалифицирани кадри за администрациите. За студентите пък се създават стимули за отговорно отношение към образованието с оглед сигурна работа веднага  след завършване на образованието.

Отговорност

Отговорността към сключеното споразумение се гарантира и от специална алинея, чрез която стипендиантът е и финансово ангажиран. При неспазване на договореностите по споразумението, както и когато тестът не е успешно издържан, стипендиантът възстановява изплатените стипендии в пълен размер заедно със законната лихва. Вземанията на държавата в този случай са частни държавни вземания и се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Наставник

Очакваната наредба вероятно ще уреди и въпроси относно  наставника, с който ще се сдобие стипендиантът по силата на закона. Наставникът ще осъществява контакт със стипендианта, координира провеждането на периодични стажове и участието му в дейността на администрацията. Как и при какви условия ще осъществява ангажиментите наставникът, ще се заплаща ли нещо допълнително за неговия труд, като наставник, не е ясно. От разпоредбата на закона, според която задълженията на наставника се включват в длъжностната му характеристика „лъха“ известна алогичност. Към длъжностните задължения (вж.чл.2 ЗДСл) се добавят нови задължения, но към съответствуващото срещу тях възнаграждение нищо не се добавя?!

 

 


About De Fakto

Проверете също

Съдия Васил Петров: Издръжка на дете в брачен договор,  допустимо определяне и ред за присъждане*

Д-р Васил Петров,  съдия в Софийския районен съд   1.Увод Семейният кодекс от 2009 г. …

Родителите на деца, върнати от училище и градина вкл. и заради карантина, имат право на болничен

Родителите на деца, върнати от детско заведение (детска градина или ясла), вкл. и заради карантина, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

eight + 16 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.