Последни новини
Home / Законът / Съдът на ЕС: Полицията може да сочи възрастта като условие за работа в нея

Съдът на ЕС: Полицията може да сочи възрастта като условие за работа в нея

Defakto.bg

Изключването на кандидати над 35 години от конкурс за назначаване на полицаи на оперативни или изпълнителни функции, не е нарушение на правото на Съюза.  Притежаването на особена физическа годност представлява основно и определящо за професията изискване за такива полицаи

Това обяви Съдът на ЕС по повод преюдициално запитване на Върховния съд на Баската автономна област, Испания.

Г-н Gorka Salaberria Sorondo оспорва законосъобразността на обявление за конкурс, публикувано от Баска академия за полицейска подготовка и подготовка за извънредни ситуации, Испания, с оглед назначаването на полицаи в Баската автономна област. В обявлението е било посочено, че за да могат да участват в конкурса кандидатите не трябва да са навършили 35 години. Според  Salaberria Sorondo, чиято възраст е над 35 години по време на участието му в конкурса, въведената с обявлението възрастова граница ограничава достъпа до длъжности в публичната администрация без основателна причина.

Той се позовава на директивата за равното третиране на работното място2, чиято основна цел е борбата срещу различните видове дискриминация.  В този директива се забранява всякаква пряка или непряка дискриминация, основана на възраст, в областта на заетостта.  През 2014 г. в решение по дело Vital Pérez3 Съдът приема, че директивата не допуска национална правна уредба, в която максималната възраст за назначаване на полицаи в местната полиция се определя на 30 години.

Върховният съд на Баската автономна област, Испания) е поискал от  Съда в Люксембург да се установи дали правна уредба — в която се предвижда, че кандидатите за заемане на длъжности в полицейска служба, отговаряща за изпълнението на оперативни и изпълнителни функции, не трябва да са навършили 35 години — противоречи на директивата.

В днешното си решение Съдът приема, че директивата допуска национална правна уредба, в която се предвижда, че кандидатите за заемане на длъжностите полицай, чрез които се осигуряват оперативни или изпълнителни функции, не трябва да са навършили 35 години.

Съдът посочва, че правната уредба очевидно въвежда разлика в третирането, тъй като отрежда по-неблагоприятно третиране на определени лица, намиращи се в сходни положения, като единствената причина за това е, че те са навършили 35 години. Същевременно Съдът припомня, че съгласно директивата разликата в третирането,  основано на възраст не трябва да се счита за дискриминация, ако възрастта и  притежаването на особени физически способности, е основно и определящо за професията изискване.

В това отношение Съдът отбелязва, че функциите по защита на лицата и имуществото, задържане и охраняване на извършителите на престъпления и превантивно патрулиране могат да изискват използване на физическа сила.  Естеството на тези функции предполага особена физическа годност, доколкото при изпълнението им физическите недостатъци могат да имат тежки последици не само за самите полицаи и за трети лица, но също и за поддържането на обществения ред.  Следователно притежаването на особени физически способности, за да могат да се изпълняват основните задачи на полицията на Баската автономна област, може да се счита за основно и определящо за професията изискване за упражняването на тази професия.

Що се отнася до дело Vital Pérez, Съдът прави уточнението, че функциите, изпълнявани от полицейските сили на автономните области в Испания, са различни от възложените такива на местната полиция. Съдът освен това отбелязва, че категорията, за която е организиран конкурсът, не предполага изпълнение на административни задачи, тъй като за този вид задачи се организира друг специален конкурс без възрастова граница.

Съдът съща така подчертава, че предвид масовото застаряване в полицейската служба (което не е така по дело Vital Pérez) е необходимо да се предвиди заместването на най-възрастните полицаите чрез назначаването на по-млади хора.  Всъщност младият полицай ще може да изпълнява по-ефикасно изискващите физически усилия задачи и това впрочем е причината след навършване на 56-годишна възраст полицаите от тази полицейска служба да се ползват от някои видове специфични мерки (намаляване на годишното работно време, освобождаване от работа през нощта и т.н). За да се създаде отново задоволителна възрастова структура, притежаването на особени физически способности съответно трябва да бъде разглеждано динамично, тоест като се вземат предвид годините служба, които полицаят ще прослужи след назначаването му.

Поради това Съдът приема, че испанската правна уредба може да се счита за подходяща за постигане на целта за поддържане на оперативния капацитет и доброто функциониране на полицията на Баската автономна област.


2 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7).

3 Решение на Съда от 13 ноември 2014 г., Vital Pérez (C-416/13, вж. също ПС № 149/14).

 

About De Fakto

Проверете също

Ивайло Дерменджиев: Адвокатурата е притеснена от политическите намерения за промени в Конституцията.

Българската адвокатура е притеснена от политическите намерения за промени в Конституцията. Това заяви за БНР …

ВАС окончателно: Партия „Единение“ на бившия зам. земеделски министър Иван Христанов няма да участва в местните избори

  Тричленен състав на ВАС остави без разглеждане жалбата на Политическа партия (ПП) „Единение“, чиито …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

three × two =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.