Последни новини
Home / Избрано / Как се разпределя и отчита работното време?

Как се разпределя и отчита работното време?

Defakto.bg

 Автор Величка Микова, юрист КНСБ

Казус: Поради непрекъснатия процес на работа в хотел „АЛБЕНА“ работата на рецепцията е организирана на 12-часови смени. Наети са общо 3 администратори,  които работят по следния график: 12 часа работа ( една смяна), 24 часа почивка (две смени).  Правилна ли е тази организация на работното време?

Отговор: В чл. 139, ал. 1 Кодекса на труда е  уредено правото на работодателя да организира и разпределя работното време в предприятието, независимо от неговия вид (нормално, удължено, намалено и непълно).

Разпределението на работното време се извършва с правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. При разпределение на работното време работодателят има право да определя:

  • началото и края на работния ден;
  • неговото прекъсване;
  • продължителността на почивката за хранене,която не може да бъде по-малка от 30 минути;
  • режима на работа-редовен или на смени и т.н.

Работодателят може да въвежда работа на смени, когато характерът на производствения процес налага работата в предприятието да се организира на две или повече смени.

При работа на смени работодателят е длъжен да осигури на  работника или служителя след всяка смяна най-малко 12 часа непрекъсната почивка.

С чл.141, ал.1 от Кодекса на труда  дава възможност да организира работата на смени в предприятието, когато производственият процес налага това. В тези случаи работата в предприятието се организира на две или повече смени (чл. 141, ал. 1 КТ).

В казуса става ясно,че работата е организирана на 2 смени по 12 часа.работния процес в хотела изисква непрекъснато присъствие на рецепцията и е видно,че е установен  сменен режим на работа, защото изпълнението на  дейността изисква  непрекъсната работа. Това се случва най-често в дейности, свързани с обслужване на населението-търговски услуги, здравеопазване, транспорт, радио и телевизионни предавания и т.н. Работата на смени в тези производства и дейности е неизбежна и  икономически оправдана, тъй като осигурява условия за непрекъснато пълноценно използване на техниката, както и обслужване на гражданите през цялото денонощие.

Работодателят преценява как да разпредели работното време в предприятието и дали да въведе работата на смени. Като работодател Ваша е и преценката за необходимостта от организиране работата на смени, с оглед нуждите на производството и технологичните процеси в предприятието.

За да премине от редовно работно време на сменна работа в предприятието не е необходимо работодателят да взема предварително съгласие както от органите на синдикалните организации, така и съгласието на отделния работник или служител.

Работата на смени може да бъде на една или повече. Работната смяна определя продължителността на работното време на отделния работник или служител или група работници и служители, през което те изпълняват трудовите си задължения. Така в рамките на едно денонощие работата в предприятието може да се извършва на две, три, четири и повече смени. Вие можете да въведете трисменен режим на работа, с продължителност на работната смяна от 8 часа  или двусменен режим на работа, с продължителност на работната смяна – 12 часа. В конкретния казус работодателят е организирал изпълнението на работа в двусменен режим.

Продължителността на смените може  да е по-голяма от 8 часа, само ако установената в предприятието  сменна работа е свързана със  сумирано отчитане на работното време. Възможно е да организирате работното време и  на 4 смени. Това е допустимо, ако продължителността на работната смяна е от 6 часа, какъвто е случаят за някои  работници и служители с намалено  работно време.

Работата на смени може да се организира както за работници и служители с редовно работно време, така и за работници и служители с намалено или непълно работно време.

В зависимост от това какви часове (дневни или нощни) обхваща една работна смяна, тя може да бъде: дневна, нощна или смесена.

Дневна е работната смяна,чиито часове обхващат времето от 06,00 до 22,00 часа.

Нощна смяна е тази, която обхваща часовете от 22,00 до 06,00 от денонощието.

Работната смяна е  смесена, когато включва както дневен, така и нощен труд (чл. 141, ал. 2 КТ). В зависимост от броя на дневните или нощните часове, смесената работна смяна има различна  продължителност.

Смесена работна смяна с 4 и повече часа нощен труд се смята за нощна и има продължителност на нощна смяна. Нормалната продължителност на работното време през нощта при  5-дневна работна седмица е до 7 часа.  Нормалната продължителност на дневното работно време е до 8 часа  Смесена работна смяна с по-малко от 4 часа нощен труд се смята за дневна и има продължителност на дневна  смяна. В тази връзка е добре да припомним разпоредбата на чл. 261 КТ, с която е установено,че всички часове за работа са през нощта (между 22, 00 и 06, 00 часа), както и смесена работна смяна с 4 и повече часа нощен труд.

Обикновено работа на смени се организира при сумирано отчитане на работното време. Разпоредбата се прилага в случаите на заплащане на трудовото възнаграждение според времетраенето. А превръщането на  нощните часове в дневни се извършва само при смени с 4 и повече часа нощен труд. И още нещо важно. При сумирано отчитане на работното време трудовото възнаграждение,  заработено по трудови норми, се увеличава с коефициент, равен на отношението между часовете, получени след превръщането на нощните часове в дневни, и действително  отработените часове през месеца или установения друг период за отчитане на работното време.

При сменна работа работодателят е длъжен да определи периода и последователността при преминаване от една смяна в друга т. е. редуването на смените. В ал. 3 на чл. 141 КТ изрично е предвидено, че редуването на смените в предприятието се определя в правилника за вътрешния трудов ред. За добрата организация на работното време е необходимо да се разработват графици за работа, с които навреме да бъдат запознати работниците и служителите. При разработване на тези графици и при редуването на смените работодателят е длъжен да се съобрази и с императивната норма на чл. 141, ал. 4 КТ.  Разпоредбата установява специална закрила за определени категории работници и служители при работата им на смени. Това са:

  1. работниците и служителите, които продължават образованието се без откъсване от производството (задочна, вечерна и др. форма на обучение);
  2. учащи се, които работят през свободното си от учение време. Тук се включват учащите се в редовна форма за обучение. Тяхна основна дейност е обучението, а работата им по трудово правоотношение е допълнителна дейност, чрез която тези лица си осигуряват средства за обучение.

Повелителна разпоредба, с която работодателите са длъжни да се съобразяват при редуването на смените, е ал. 5 на чл. 141 КТ. Правната норма забранява възлагането на работа през две последователни работни смени. С нея се цели да не се нарушава максималната продължителност на работното време, определено в закона, както и да се опази здравето и живота на работника или служителя. Изключение от това правило е установено в ал. 6 на чл. 141 КТ. Работникът или служителят не може да преустанови работата си, макар че работната смяна е приключила. Това са  случаите при производствата с непрекъсваем процес на работа. Работникът или служителят не може да преустанови работата си до идването на сменящия го работник или служител без разрешение на непосредствения ръководител, т. е. не може да напусне работното си място, макар че работната му смяна е приключила. В тези случаи работникът или служителят е длъжен да уведоми за случилото се непосредствения ръководител, който пък на свой ред трябва да вземе необходимите мерки за идването на сменящ работник или служител. Спирането на работата в производство с непрекъсваем процес може да доведе до непоправими щети за предприятието. Работникът или служителят може да напусне работното си място само с разрешение на непосредствения ръководител.

При работата на смени законодателят въведе още едно задължение за работодателите, установено с новата ал. 5 на чл. 140 КТ (ДВ, бр. 52 от 2004 г.). Работниците и служителите, които полагат само нощен труд или които работят на смени, включващи нощен труд, се приемат на работа само след предварителен медицински преглед. Извършването на този медицински преглед е за сметка на работодателя.

About De Fakto

Проверете също

ОС на Търговската колегия на ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с арбитражното споразумение

С Тълкувателно решение № 1/2023 г. от 21.02.2024 г. по Тълкувателно дело № 1/2023 г. Общото …

Радослав Димов и Ясен Тодоров категорични, че дори не познават Нотариуса, разчитат на институционална подкрепа

Прокурроската колегия записа серия от действията за изясняване на скандала  Прокурорската колегия на Висшия съдебен …

Един коментар

  1. Никъде не пише, че създаването на график за физиологични почивки трябва да се изготви с помощта на фирма или специалист, занимаващи се с трудова медицина, които да оценят риска на дейността и продължителността на работния ден, както и да бъде съобразено със служителите и техните желания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.