Последни новини
Home / Законът / Петър Москов с обвинение за престъпления по служба и безстопанственост заради ваксините

Петър Москов с обвинение за престъпления по служба и безстопанственост заради ваксините

Defakto.bg
%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%80%20%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%20%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b81
Петър Москов, министър на здравеопазването
%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8
Адам Персенски, зам.-министър на здравеопазването

Здравният министър Петър Москов днес, понеделник, бе привлечен като обвиняем от Софийска градска прокуратура  за  три престъпления – две по служба и за безстопанственост.  Обвинение беше повдигнато и на заместника му Адам Персенски.  И двамата са с мярка за неотколенине „подписка“.

Скандалът с ваксините избухна през 2015 година, когато Турция ни дари 100 000 дози от 5-валентната ваксина „Пентаксим“ и ваксина срещу хепатит „Б“, която обаче се оказа забранена за ползване у нас. Още тогава от Министерството на здравеопазването обясниха, че тя ще остане на склад в случай на засилен бежански натиск. В замяна на това дарение България пое ангажимент да дари на Турция 5 000 000 дози произведени у нас ваксини срещу туберкулоза.

В началото на тази година прокуратурата образува досъдебно производство във връзка с икономическите показатели на бартера.

Основното обвинение срещу здравния министър в оставка е, че е приел дарените от Турция 200 000 ампули “Пентаксим“ и “Еувакс“ без да има задължителното разрешение от Изпълнителната агенция по лекарствата. Самият Москов обясни преди време, че законът задължава само фирми и неправителствени организации да искат разрешение от ИАЛ, но не и държавата и в частност Министерството на здравеопазването, под чиято шапка е лекарствената агенция.

Според прокуратурата с вноса е нанесена щета на бюджета в размер на 323 000 лева, на колкото възлизат заплатените от здравното министерство ДДС на турските ваксини, както и разходите по доставката им. Освен това с действията си Москов е нанесъл и неимуществени вреди – провокирал недоверие сред обществото към работата на МЗ и конкретно към ваксинирането на деца.

Второто престъпление, за което е привлечен към наказателна отговорност Москов, е свързано с изпращането на 5 млн. дози БЦЖ на Турция, като част от бартера, по който България получава от южната ни съседка 200 000 ваксини. По този пункт на обвинението министърът в оставка ще бъде разследван за това, че 4 месеца преди бартера с Турция той възлага на държавното дружество „Булбио“ да произведе въпросното количество БЦЖ, пратено през септември м.г. на Турция.

Третото му обвинение е за безстопанственост.

Ето какво гласи официалната  позиция на  държавното обвинение по случая:

На Петър Москов е предявено обвинение за това, че на 09.07.2015 г., като министър на здравеопазването на Република България, в съучастие с Адам Персенски – заместник министър на здравеопазванетоп – Москов като извършител, а Персенски като помагач, с цел да набави облага за Министерство на здравеопазването на Република Турция – да получат чрез дарение 5 000 000 дози ваксина срещу туберколоза БЦЖ, с които да бъде обезпечен имунизационният календар на Република Турция, нарушил и не изпълнил служебните си задължения, регламентирани в Закона за здравето, в Закона за лекарствените препарати в хуманната медицина и в Устройствения правилник на Министерство на здравеопазването, от което са настъпили значителни имуществени и неимуществени вредни последици за Министерство на здравеопазването, като случаят е особено тежък – престъпление по чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 НК.

Дарението на посочените ваксини е предмет на Споразумение за дарение между правителството на Република България и правителството на Република Турция. Нарушавайки и неизпълнявайки служебните си задължения Петър Москов е приел 100 000 дози комбинирана петкомпонентна ваксина за деца Пентаксим и 100 000 дози ваксина за Хепатит Б – Еувакс, за които не са изпълнени законовите процедури по издаване на разрешение от Изпълнителна агенция по лекарствата по реда на ЗЛПХМ.

От това са настъпили значителни вредни последици за МЗ на Република България – имуществени в размер на 323 061,87 лв., представляващи заплатен ДДС за приетите ваксини – 100 000 ампули Пентаксим и 100 000 ампули Еувакс. Настъпили са и неимуществени вредни последици, изразяващи се в създаване на недоверие в авторитета на Министерство на здравеопазването и невъзможност за осъществяване на ефективен контрол от страна на държавата по отношение упражняваната лекарствена политика, както и недоверие у гражданите относно дейността по ваксиниране на деца.

На Петър Москов е предявено и още едно обвинение за престъпление по служба, а именно:

На 27.11.2015 г., в гр. София, в съучастие като извършител с Адам Персенски – помагач, е превишил властта си и използвайки служебното си положение и служебна зависимост на управителя на „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД Любомир Димитров, анулирал задължение на Министерство на здравеопазването към държавното дружество чрез сключване на договор за дарение, по силата на който дружеството дарява на МЗ 5 000 000 дози ваксина срещу туберкулоза.

В действителност на 13.05.2015 г. министър Москов е изпратил на държавното дружество писмо, с което възлага на„БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД да бъдат произведени срещу заплащане за нуждите на страната ваксини срещу туберкулоза БЦЖ, производствените разходи за които са в размер на 413 370 лв. След произвеждането им, през месец септември 2015 г., ваксините са изнесени за Република Турция, а управителят на държавното дружество производител е предявил за плащане към МЗ дължимите разходи за производство на ваксините. Вместо да бъде заплатено на „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД, Москов е използвал служебното си положение и на управителя на дружеството е предявен за подпис договор за дарение, по силата на който държавното дружество дарява изнесените за Турция ваксини на Министерство на здравеопазването. По този начин задължението на МЗ към „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД е анулирано, а за дружеството е настъпила щета в размер на 413 370 лв. Сключвайки договор за дарение Петър Москов е целял да не заплати производствените разходи на 5 000 000 дози ваксина срещу туберкулоза БЦЖ на държавното дружество. Случаят е особено тежък и представлява престъпление по чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с ал. 1 НК

Петър Москов е обвинен и в безстопанственост – в периода от 23.06.2016 г. до 01.07.2016 г. като министър на здравеопазването и въпреки задълженията си като принципал на „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД, не упражнил достатъчен контрол върху работата на Росен Алексиев – изпълняващ към този момент длъжността управител на „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД. В резултат на това е последвала значителна щета за държавното дружество „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД в размер на 110 302.92 лв. Това са разходите за производство на ваксина Тетадиф – 1 014 000 ампули, произведени в гр. София, кв. Суходол, база Люлин на дружеството, в нарушение на ЗЛПХМ и издаденото разрешение за производство от ИАЛ и подлежаща на унищожаване. Предметът на престъплението е в особено големи размери и престъплението представлява особено тежък случай – престъпление по чл. 219, ал. 4, вр. с ал. 2 НК.

Днес, 21.11.2016 г., СГП повдигна обвинение и на Адам Персенски за това, че е улеснил Петър Москов в извършване на описаните по-горе две престъпления по служба.

За деянието на 09.07.2015 г. Персенски участвал в контактна и работна група за водене на преговори с представители на Министерство на здравеопазването на Република Турция относно изготвяне на двустранно споразумение за дарение; депозирал доклад от 19.06.2015 г. за организиране на цялостната логистика и документация относно вноса на 100 000 бр. комбинирана петкомпонентна ваксина и 100 000 дози ваксина срещу хепатит Б; на 23.06.2015 г. изискал становище от МФ относно дължимото ДДС, което следва да се заплати от Министерство на здравеопазването относно вноса на ваксините; депозирал доклад от 24.06.2015 г. до Министъра на здравеопазването за участието му в процедура за подписване на споразумение за дарение на ваксините; на 30.06.2016 г. изискал от ИАЛ становище относно необходимите действия по бърза доставка на ваксините, с което улеснил извършителя Москов да приеме в нарушение на горните разпоредби 100 000 дози ваксина за деца ПЕНТАКСИМ и 100 000 дози ваксина за Хепатит Б – ЕУВАКС – престъпление по чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с ал. 1 НК.

За престъплението на 27.11.2015 г. Адам Персенски улеснил Петър Москов като наредил да бъде изготвен проектът за договор за дарение, предварително го съгласувал с подписа си и наредил да бъде предоставен на Любомир Димитров, за да го подпише. От това са настъпили значителни вредни последици – имуществени вреди в размер на 413 370 лв. за дружеството „БУЛ БИО НЦЗПБ“ ЕООД, представляващи стойността на направените разходи за описаните ваксини, като случаят е особено тежък – престъпление по чл.282, ал.3, вр. ал.2, вр. ал.1, вр. с чл. 20, ал. 4, вр. с ал. 1 НК.

На излизане от столичното следствие, където Москов получи обвиненията, той заяви пред журналсти, че ако българските БЦЖ ваксини, които България е дарила на Турция, са били продадени, са щели да струват по-малко от 400 хил. лв. А ако турските доставчици са се явили на търг в България и бяхме купили дарените от Турция ваксини, те са щели да струват не по-малко от 48 лв. на бройка или над 4 млн. лв.

„Аз казах, че не разбирам причината за обвинения по финансовите параметри. Ще съдействам на следствие, на прокуратура. Помолих и адвоката ми да ми обясни в какво точно ме обвиняват. Вкарали сме нещо, за което бихме дали 4 млн. и сме дарили нещо, за което бихме получили 400 хиляди – аз не разбирам къде е моето финансово прегрешение в това.“, заяви Москов. Точно защото не са равни като стойност двете партиди, Москов подчерта, че не става въпрос за бартер, а за дарение.

 От началото на скандала до днес Петър Москов твърди, че с бартера е бил защитен националният интерес, че България не е ощетена финансово, а със сделката е бил гарантиран имунизационният календар.

Привличането на министъра към наказателна отговорност точно в този момент обаче нямало нищо общо с приетата през миналата седмица от парламента оставка на правителството, а било свързано с желанието на прокуратурата да не остава „политически отпечатък“ върху работата й, ако му повдигне обвиненията преди края на президентските избори, заяви говорителят на прокуратурата Румяна Арнаудова.

About De Fakto

Проверете също

423 кандидати се явиха на писмен изпит в конкурса за първоначално назначаване на 45 съдии в районните съдилища

В аудитории № 272 и № 292 на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се провежда …

От седмицата: Варненският апелативен съд потвърди присъда за фиктивно наети работници и източване на еврофондове

Апелативният съд потвърди присъда за деклариране на неверни сведения за фиктивно наети работници с цел …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

4 − two =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.