Последни новини
Home / Законът / Впечатляващ юбилей на българска кантора

Впечатляващ юбилей на българска кантора

Defakto.bg

 

%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-gugushevАдвокатско дружество „Гугушев и партньори“ закръгли 10 години от създаването си и отбеляза своя юбилей с пищно тържество. То се отличаваше със своя мащаб, стил и елегантен замисъл. Домакините посрещаха своите гости с коктейл, в зала-предверие, където на подходящ фон се правеха снимки за спомен. След това започнаха поредица от изненади за близо 400-те гости, клиенти, приятели, партньори и колеги. Преобразена до неузнаваемост беше зала „София“, на хотел „Маринела“. Явно домакините са искали да имат едно от най-емблематичните корпоративни събития през 2016-та. Затова и атмосферата смесваше елементи от корпоративната идентичност на адвокатската кантора и нейната кратка история. Представянето на адвокатското дружество и неговите постижения бяха поднесени чрез предварително заснети филмови епизоди, които се представяха на огромна видео стена. Управляващият съдружник адвокат Стефан Гугушев влезе в ролята на виртуален водещ, като в кратки филмови епизоди преведе гостите си през историята на компанията си за последните 10 години и най-големите постижения, сред които и наградата „Кантора на годината“ за 2015 година.

%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%83%d0%b3%d1%83%d1%88%d0%b5%d0%b22-partГолемите адвокатски кантори обикновено не предпочитат да навлизат в подробности за всички свои казуси и за ключовите си клиенти. Листата на гостите сама по себе си беше показателна. Сред присъстващите се открояваха адв. Петър Китанов (председател на Софийска адвокатска колегия), г-н Васил Симов (изпълнителен директор на Българо – Американска Кредитна Банка и собственик на Българска стокова борса), продуцентите Андрей Арнаудов и Нико Тупарев, Ветко и Маринела Арабаджиеви, Ерик и Мария Тепеликян (собственици на Бутик „Chopard), г-н Петър Манджуков, Борислав Малинов (собственик на „Норд Холдинг“), Весела Илиева (собственик на „Юник Истейтс“), Любомир Минчев (собственик на „Телелинк“), Васил Терзиев (основател на „Телерик“), Андон Тушев (основател на „Тал Инженеринг“ и винарска избра „Four Friends”), Димитър Динев (представител на „Диневи Груп“), г-ца Нина – Никол Хамилтън, Георги Янев, (изпълнителен директор на Otis), Орлин Александров (финансов директор на Siemens), Александър Александров (директор на Стомана Перник), Диана Митева (изпълнителен директор на ДСК) и други. В залата присъстваха и много чужденци от Англия, Италия, Турция, Русия, САЩ и Франция – клиенти, партньори и колеги на домакините.

За доброто настроение на всички гости, домакините бяха подбрали изискана храна и хубави питиета. За забавлението на присъстващите бе подготвена специална програма, която включваше изпълнения на дамската група „КвартетЪТ“, Пейо и неговата банда от Камино, легендата на българската поп музика Васил Найденов, както и специално поканената от чужбина световна звезда Lariss. Докато гостите и приятелите се наслаждаваха на програмата за вечерта, изпълнителят Део бе в ролята на барман, след което поднесе на всички присъстващи едно фристайл парче, посветено на празника.

За читателите на списанието De Facto Legal адвокат Стефан Гугушев припомни, че неговата кантора освен с големи клиенти предоставя и про боно защита по казуси, като обикновено поема и разходите свързани със заплащането на държавни такси и отсъдени суми. Той напомни, че по редица проекти са работили съвместно с други водещи кантори, за подкрепа на чувството за толерантност и зачитане на труда на колегите, създава удоволствие в екипна работа. Не случайно един от критериите за класация в международните правни класации е именно оценката за работата на колегите от другите кантори, което е много важен елемент. „Смятам, че в България има редица добри адвокатски кантори и независимо, че сме конкуренти, аз искрено се радвам за постиженията на всяка една от тях и им желая успехи през новата 2017-та. Както и на всички мои колеги и приятели.“

ПРЕВОД:

 

An impressive anniversary of  a bulgarian law firm

 

Gugushev & Partners Law Office marked its 10th jubilee anniversary with a lavish celebration. The event was distinguished by its scale, style and elegant design. The hosts welcomed their guests with exquisite cocktails, while taking photos with them to capture the moment. Then a series of surprises followed for nearly 400 people, clients, friends, partners and colleagues. Hall „Sofia“ was transformed beyond recognition with an elite style. It seemed like the hosts wanted to have one of the most iconic corporate events for 2016 and thus, the atmosphere contained both elements of the corporate identity of the firm and its brief history. The presentation of the law firm and its achievements were presented by pre-shot film episodes. Stefan Gugushev – the Managing partner, took the role of the virtual presenter where he introduced the company’s history for the past 10 years along with the greatest achievements, including the award „Law Firm of the Year“ for 2015.

 

Large law firms usually do not prefer to give out details of all their cases, as well as key clients, but the guest list spoke for itself. Among the special guests were as Peter Kitanov (law attorney and chairman of the Sofia Bar Association), Vasil Simov (CEO of Bulgarian American Credit Bank and owner of Bulgarian Stock Exchange), producers – Andrey Arnaudev and Niko Tuparev, Vetko and Marinela Arabadzhievi, Erik and Mariya Tepelikyan (owners of Chopard Boutique), Peter Mandjoukov, Boriskav Malinov, owner of Nord holding), Vesela Ilieva (owner of Unique Estates), Lubomir Minchev (owner of Telelink), Vasil Terziev (founder of Telerik), Andon Tushev (founder of Tal Engineering and Four Friends winery), Dimitar Dinev (Representative of Dinevi Group), Ms. Nina Nikol Hamilton, Georgi Yanev (CEO of Otis), Orlin Aleksandrov (Financial Director of Siemens), Alexander Alexandrov (Director of Steel Pernik), Diana Miteva (Executive Director of DSK). Many of the foreign customers, partners and colleagues of the hosts from England, Italy, Turkey, Russia, USA and France were also invited, and were impressed by the scale of the event.

 

To assure the good mood of the guests, the hosts had carefully selected fine food and drinks. A special program was prepared for the entertainment of the attendees, that included performances by the ladies group „Quartet“, Peyo and his gang of Camino, the legend of Bulgarian pop music Vasil Naidenov, and a specially invited international star from overseas, Lariss. While everyone enjoyed the evening, the singer Deo showed his skills as a bartender, and later presented a freestyle song piece, dedicated to the celebration.

 

For the readers of De Facto Legal lawyer Stephen Gugushev reminded that his law office not only works with majour clients but also provides pro bono protection cases, while it usually bears the costs related to the payment of state fees and awarded amounts. He pointed out the collaboration with other leading law firms on a number of projects, to support a sense of tolerance and respect for the work of colleagues and to create a pleasant teamwork atmosphere. That is why one of the criteria for ranking in international legal rankings is precisely assessing the work of colleagues from other law firms, which is a very important element.  „I think that in Bulgaria there are a number of good law firms and even though we are competitors, I am sincerely happy about the achievements of each of them and wish them success in the new 2017th, as well as to all my colleagues and friends“.

About De Fakto

Проверете също

Забраната да се разгласяват материали по следствените дела е като „врата у поле “ за прокурорската служба

Петър Обретенов На 16 март, на специална пресконференция на прокуратурата с участие на главния прокурор, …

Еврокомисарят Дидие Рейндерс: Приветстваме законопроекта за повишаване на отчетността на българския главен прокурор

Еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс приветства законопроекта за повишаване на отчетността на българския главен прокурор. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

eighteen + three =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.