Последни новини
Home / Законът / След решение на Съда на ЕС, ново дело пререшава намаляването на наказание на осъден навън

След решение на Съда на ЕС, ново дело пререшава намаляването на наказание на осъден навън

Defakto.bg

Ново тълкувателно дело на Наказателната колегия на ВКС трябва да изглади колизията по въпроса за намаляването на наказанието на българи, осъдени навън, но върнати да изтърпят наказанието си у нас.

Това се налага след противоречиви решения на родния ВКС и на Съда на ЕС в Люксембург.

По случая е образувано тълувателно дело №3 за 2016 г.

Ето съобщението на ВКС:

„С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 3/2016 г., по което Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на ВКС трябва да приеме тълкувателно решение по въпроса „Следва ли да се приеме за изгубило сила приетото в т. 3 от Тълкувателно решение № 3/2013 г. по т. д. № 3/2013 г., че „Положеният общественополезен труд от трансферирания осъден български гражданин в осъдилата го държава трябва да бъде зачетен от съда за намаляване срока на наказанието, освен ако определеният от издаващата държава остатък за изтърпяване е изчислен след зачитане на положения труд“?“

С Тълкувателно решение № 3/2013 г. на ОСНК на ВКС по т. 3 е отговорено на въпроса „Следва ли да бъде зачетен положеният от трансферирания осъден български гражданин труд, положен в осъдилата го държава?“. В мотивите на решението е направено тълкуване на разпоредбите на Конвенцията за трансфер на осъдени лица от 1983 г. на Съвета на Европа и е съобразено Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета на ЕС за прилагане на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в ЕС. Прието е, че „положеният общественополезен труд от трансферирания осъден български гражданин в осъдилата го държава трябва да бъде зачетен от съда за намаляване срока на наказанието, освен ако определеният от издаващата държава остатък за изтърпяване е изчислен след зачитане на положения труд“.

До Съда на ЕС (СЕС) е отправено преюдициално запитване от състав на Софийския градски съд по наказателно производство, водено срещу Атанас Огнянов, относно тълкуването на член 17, параграфи 1 и 2 от Рамково решение 2008/909. С решение на голям състав на Съда по дело C-554/14 от 08.11.2016 г. е прието, че „член 17, параграфи 1 и 2 от Рамково решение 2008/909 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска такова тълкуване на национална разпоредба, което да оправомощава изпълняващата държава да намали наказанието на осъденото лице поради положен от него труд по време на задържането му в издаващата държава, когато компетентните органи на последната, при спазване на нейното законодателство, не са извършили подобно намаляване на наказанието“.

В искането на председателя на ВКС до ОСНК се посочва, че възприетото в т. 3 от цитираното тълкувателно решение и даденото от СЕС в решението от 08.11.2016 г. тълкуване са в противоречие. Това несъответствие е констатирано в мотивите на акта на СЕС и в т. 2 от решението е постановено, че „правото на Съюза трябва да се тълкува в смисъл, че националният съд трябва да вземе предвид всички норми от националното право и да ги тълкува, доколкото е възможно, в съответствие с Рамково решение 2008/909, изменено с Рамково решение 2009/299, за да постигне търсения с това решение резултат, като при необходимост по собствена инициатива не приложи тълкуването, дадено от националния съд, действащ като последна инстанция, когато това тълкуване не е съвместимо с правото на Съюза“. Съществуващото противоречие между националното тълкуване на нормите от НПК, регламентиращи трансфер на осъдено лице, и тълкуването на съответните разпоредби на Рамково решение 2008/909, сочи на необходимост от тълкувателна дейност на ОСНК за решаване на въпроса дали възприетото в т. 3 на ТР № 3/2013 г. е загубило сила. Този въпрос, освен във връзка със случаите на трансфер в Република България на лица от държави – членки на ЕС, следва да се постави и по отношение на случаите на трансфер в Република България на лица от държави извън ЕС и дали в тези случаи следва да се преосмисли даденото в т. 3 от ТР № 3/2013 г. тълкуване.

About De Fakto

Проверете също

Софийска районна прокуратура задържа и обвини актьора Христо Шопов за закана с убийство, ще иска постоянен арест

Актьорът Христо Шопов е обвинен и задържан за 72 часа, съобщи Софийска районна прокуратура. По  …

За първи път президентът Румен Радев ще участва в откриването на Общото събрание на адвокатите от страната

За първи път президентът Румен Радев ще участва в официалното откриване на Общото събрание (ОС …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.