Последни новини
Home / Избрано / Трудоустроените ползват данъчни облекчения и имат закрила при уволнение (обновена)

Трудоустроените ползват данъчни облекчения и имат закрила при уволнение (обновена)

Defakto.bg

Чавдар Христов – юрист, вицепрезидент на КНСБ

 

%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0-150x150С експертно решение на ТЕЛК наш служител е инвалидизиран с над 72 %  трайно намалена работоспособност. В резултата на това решение, той е  трудоустроен на подходяща работа съобразно заболяването.  Въпросът ни е:

1.В подобни случаи трудоустроените имат ли закрила при уволнение и в какво се състои тя?

2.Имат ли право на данъчни облекчения за доходи извън възнагражденията им по трудовия договор, както и за притежавани от тях  в съсобственост недвижими имоти.

Ето и отговорите по реда на въпросите.

1.Отговорът на първият въпрос се съдържа в Кодекса на труда (КТ). Според чл.333, ал.1 КТ работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда работник/служител, който е трудоустроен. Тази закрила се отнася само за уволненията при:

– закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;

– намаляване на обема на работата;

-липса на качества на работника/служителя за ефективно изпълнение на работата;

-промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях; 

-дисциплинарно уволнение.

Ако въпреки изискванията на чл.331 КТ трудовото правоотношение бъде прекратено от работодателя без съответното разрешение, то тогава защита срещу уволнението следва да се търси по съдебен ред пред съответния районен съд. Срокът в който следва да се подаде исковата молба е двумесечен и започват да тече от деня на прекратяването (вж.чл.358, ал.1 и ал.2 КТ).

В останалите случаи на прекратяване по инициатива, или едностранно от страна на работодателя такава закрила няма. В подобни случаи преди уволнението работодателят следва да вземе мнението и на трудово-експертната лекарска комисия.

Определянето на степента на трайна нетрудоспособност (инвалидност) става по реда Наредбата за медицинската експертиза (посл.измен изм. ДВ. бр. 17 от 1.03.2016 г.), а трудоустрояването се извършва по Наредбата за трудоустрояване (посл. изменение ДВ, бр.17/2014г.) .

  1. Данъчни облекчения за доходи извън възнагражденията по трудовия договор, както и собствени или съсобствени недвижими имоти се предвиждат в два отделни закона.

Не ни съобщавате от какъв източник са доходите ви извън трудовото правоотношение – дали са от наеми, от упражняване на свободна професия или услуги извършвани с личен труд, или да речем авторски възнаграждения. Но това е без особенн значение. В зависимост от източника на доходите в Закона за данъците върху доходите на физическите лица  (ЗДДФЛ), глава четвърта – Данъчни облекчения (вж.чл.18 и следващите) са уредени различни облекчения, вклюючително и за лица с намалена работоспособност. На тяхната основа и по пътя на годишното деклариране на такива доходи се реализират и съответните данъчни облекчения.

В Закона за местните данъци и такси са уредени данъчни облекчения за недвижими имоти, както и облекчения за други данъци и такси по този закон. В чл. 25, ал.2 ЗМДТ е предвидено, че за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75% намаление. За целта обстоятелството за намаляване на работоспособността следва да бъде декларирано, чрез съответната декларация подадена в общината по местонахождението на имота. Ако е налице съсобственост върху недвижимия имот то данъчното задължение се поделя между съсобствениците(вж.чл.12 ЗМДТ).

Трябва да имате предвид, че по смисъла на ЗМДТ “основно жилище” е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината(§1,т.1 ЗМДТ).


    Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност

Чл. 18. (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

About De Fakto

Проверете също

Бивша заместничка на Невена Зартова виждала два пъти Мартин Божанов – Нотариуса в кабинета й

Бивша  заместничка на бившия районен прокурор на София Невена Зартова съобщи пред Прокурорската колегия, че …

Шефовете на ВКС и ВАС Захарова и Чалаков оглавиха комисията за съпричасност на съдии по случая „Мартин Божанов“

Временната комисия, създадена от  Съдийската колегия на ВСС  по случая „Божанов“  избра за съпредседатели  Галина …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.