Последни новини
Home / Законът / И Симеон Дянков, като Трайков, с обвинение за продажбата на EBH

И Симеон Дянков, като Трайков, с обвинение за продажбата на EBH

Defakto.bg

Публикуваме пълният текст на съобщението на Софийска градска прокуратура за разследването и повдигнатите обвинения на бившите министри от кабинета „Борисов 1“

Бившият финансов министър Симеон Дянков също  ще бъде обвинен за безстопанственост по  делото за продажбата на миноритарния пакет от акциите на ЕВН, по което вече се търси наказателна отговорност от бившия министър на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков.  Това стана известно от думите на говорителя на главния прокурор Сотир Цацаров – Румяна Арнаудова.

Постановлението за привличането  на  Дянков е  изготвено, но в момента прокуратурата не може да го призове, защото не може да го открие. Предстои да се установи на кой адрес се намира Дянков. Ако не бъде открит, бившият финансов министър ще бъде обявен за общодържавно издирване.

Кръгът на обвиняемите лица не е изчерпан, заяви Арнаудова.  Обвинението е за безстопанственост при продажбата през борсата на държавния дял в електроразпределителното дружество „ЕВН България Електроразпределение“ АД. По повод обвиненията срещу Трайков, говорителят на прокуратурата разясни, че става въпрос за продажбата на миноритарен дял на държавата в електроразпределително дружество, чийто собственик е ЕВН – Австрия. По въпросната сделка е настъпила щета за държавата в размер на 20.29 милиона лева. Държавното обвинение смята, че сделката е сключена при компрометирана процедура, режисирана предварително от Трайков.

Разследването е разкрило и  бившия вицепремиер и финансов министър,  защото докато е бил на поста с негова заповед парите от приватизация на различни дялове в държавни дружества са прехвърлени на Държавната консолидационна компания. Оттам с решение на кабинета „Борисов 1“ са влизали като дивидент в държавния бюджет, а не в Сребърния фонд за пенсионерите.
Решението е било взето от Министерски съвет по предложение на Трайков и Дянков, уточни Арнаудова. Тя добави, че ако се наложи членовете на първия кабинет на Бойко Борисов също ще бъдат разпитани.

От думите на Арнаудова става ясно, че  разследването е започнало през 2014 година по сигнал на Комисията за финансов надзор.
Според прокуратурата  Трайков като принципал на „Държавна консолидационна компания“ ДКК ЕАД,  не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество и от това са последвали значителни щети за компанията за над 20 млн. лв.  До това се е стигнало, след като той е дал съгласие продажбата на притежаваните от ДКК 51 612 акции от капитала на „ЕВН България Електроразпределение“ АД да се извърши от агенцията за следприватизационен и приватизационен контрол в нарушение на Стратегията за приватизация на електроразпределителните дружества.   Решението за продажбата е от 2011 година.

От официалното съобщение на  прокуратурата нещата изглеждат  по-сериозни от интерпретациите за тях. Ето и пълният му текст:

Софийска градска прокуратура обвини бившия министър на енергетиката Трайчо Трайков в умишлена безстопанственост, от която са настъпили щети в размер на повече от 20 милиона лева

На 28 декември 2016 г. Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем Трайчо Трайков – бивш министър на енергетиката, икономиката и туризма на Република България за това, че в периода месец май 2011г. – месец юни 2011 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – министър, в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата, като акционер в капитала на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, и като принципал на „Държавна консолидационна компания“/ДКК/ ЕАД, не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество и от това са последвали значителни щети за „ДКК“ ЕАД в размер на 20 829 200.00 лева. Трайков дал съгласие продажбата на притежаваните от „ДКК“ ЕАД 51 612 акции от капитала на „ЕВН България Електроразпределение“ АД да се извърши от АПСК в нарушение на Стратегията за приватизация на електроразпределителните дружества, приета с Решение от 11.06.2003г. на Министерски съвет и е одобрена с Решение на Народното събрание на 29.07.2003г.

Съгласно тази стратегия е следвало да бъде осъществена печеливша продажба на остатъчния дял при повишаване показателите на дружеството и увеличаване на тяхната стойност. Деянието е умишлено, последвалата щета е в особено големи размери и случаят е особено тежък – престъпление по чл. 219, ал. 4, вр. ал. З, вр. ал. 1 от НК.

Досъдебното производство на Софийска градска прокуратура е образувано на 17.04.2014 г. срещу управляващия и представляващ „Булброкърс” ЕАД за злоупотреба с доверие /чл. 217, ал. 4, вр. ал. 2 от НК/, както и срещу длъжностни лица от състава на МИЕТ, за умишлена безстопанственост /чл. 219, ал. 4, вр. ал. 1 от НК/.

Разследването на СГП е установило следната фактическа обстановка:

През 2011 г. българската държава, като миноритарен акционер в „ЕВН България Електроразпределение” АД взема решение за продажба на 51 612 бр. акции, представляващи 33 % от капитала на дружеството.

Мажоритарен собственик вече на „ЕВН България Електроразпределение“ АД е ЕВН АГ Австрия. През 2004 г. ЕВН АГ Австрия е придобил 67% от капитала на дружеството при цена на една акция 1412, 375 евро. Съгласно стратегията за приватизация на електроразпределителните дружества, продажбата на акциите на остатъчния държавен дял е следвало да бъде извършена по цени по- високи от продажната цена на мажоритарния дял при наличие на повишени показатели на дружеството. Разследването е доказало, че в периода 2004г. – 2011г. дружеството ЕВН е било с постоянно повишаващи се показатели и на печалба.

След проведена процедура за избор на инвестиционен посредник за продажба на пакет от 51 612 акции с номинална стойност 10 лв. всяка, представляващи 33% от капитала на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, на 19.07.2011г. бил сключен договор с „Булброкърс” ЕАД. С договора АПСК възложила на „Булброкърс“ ЕАД  дейности по подготовката на приватизационната сделка, както и изготвяне на „анализ за определяне стойността на предложените акции от капитала на дружеството“.

В нормативната уредба, регулираща процесите на приватизация, не фигурира понятието „анализ за определяне стойността на предложените акции“, а „приватизационна оценка“. Съгласно Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки, приватизационните оценки се изготвят от независими оценители. В конкретния случай АПСК в качеството си на орган по приватизация не е възложила директно изготвянето на „приватизационна оценка“, а е възложила изготвянето на „анализ за определяне на стойността на предложените за продажба акции“  при това опосредено – чрез договор за възлагане на инвестиционно посредничество с „Булброкърс“ЕАД . Това е било изрично указано на изпълнителния директор на АПСК  от министър Трайков, както и от министър Дянков, в чийто ресор като вицепремиер по това време е била приватизацията.

Така приемането на оценката не е извършено по установения законов ред,а минималната начална продажна цена на една акция била занижена от 1777,48 лв., установена от назначената комплексна финансово-икономическа експертиза, на 1373,92 лв.

На 23.11.2011 г. изпълнителният директор на „Булброкърс“ ЕАД Р. Рачев депозирал в АПСК доклада за „анализ за определяне стойността на предложените акции от капитала на дружеството“. Десет работни дни по-късно – на 06.12.2011 г. изпълнителният съвет на АПСК одобрил представения от инвестиционен посредник „Булброкърс“ ЕАД анализ за определяне на стойността на предложените за продажба акции от капитала на дружеството „ЕВН България Електроразпределение” АД.

„Булброкърс” ЕАД предприели действия и по изготвяне и внасяне за одобрение и потвърждаване от страна на Комисията за финансов надзор /КФН/ Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на 156 400 бр. акции, издадени от „ЕВН България Електроразпределение” АД, както и за публично предлагане на 51 612 бр. акции от същата емисия.

В Проспекта било уточнено, че публичното предлагане на акциите на „ЕВН България Електроразпределение” АД ще се извърши на приватизационен пазар на Българска фондова борса чрез организиран „Смесен закрит аукцион” за продажба. Въпреки, че през 2008г. БФБ преминава на платформа за търговия Ксетра /Дойче Бьорзе/, към 2011 г. е взето решение приватизационните сделки да продължат да се извършват чрез смесен закрит аукцион на платформа РТС /руска търговска система/. Тази платформа за търговия  допуска манипулация, тъй като  сървърът за провеждането й се намира в сградата на БФБ и достъп до поръчките в реално време е възможен от служители на борсата. Това е установено в хода на разследването от назначените съдебно технически /компютърни/ експертизи.

От назначената по делото борсова експертиза се установява, че методът „смесен закрит аукцион“ противоречи на  основните принципи на прозрачност и състезателност в борсовата търговия, ограничава реалната конкуренция между потенциалните купувачи и подлежи на контрол от регулатора Комисията за финансов надзор.

Важно обстоятелство от разследването е и фактът, че инвестиционният посредник „Булброкърс“ ЕАД е въвел в заблуждение инвестиционната общност и възможните купувачи на акциите, като са посочили в проспекта невярното обстоятелство, че мажоритарният собственик ЕВН АГ Австрия няма намерение за покупка на акции след допускането им за търговия.

В действителност мажоритарният собственик на ЕВН АГ Австрия е имал такива намерения, като бившите работодатели на министър Трайков – Щефан Шишковиц и Петер Лайр /членове на Управителния съвет на дружеството/ са договаряли с „Булброкър“ЕАД предстоящите действия по изкупуването на миноритарния дял на „ЕВН България Електроразпределение“ АД.

На 21.12.2011 г. на Българската фондова борса бил проведен първият смесен закрит аукцион по продажбата на държавния дял от „ЕВН България Електроразпределение” АД. На тази дата били продадени 51 022 бр. акции от дружеството, от всички предложени 51 612 броя с първоначална продажна цена на една акция 1373,92 лв. (или 98,86 % от предложеното количество акции, представляващи 33 % държавен дял от капитала на същото дружество). След този първи ден от аукциона за продажба останали само 590 бр. акции, представляващи 1,14 % от предложеното количество. Средната цена за тях, постигната на този ден от аукциона, била 1 632,56 лв. Основен купувач бил мажоритарният собственик на „ЕВН България Електроразпределение” АД, в лицето на EVN AG – Република Австрия, чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД.

На следващия ден – 22.12.2011 г. бил проведен вторият смесен закрит аукцион за продажба на останалото количество акции от капитала на „ЕВН България Електроразпределение” АД, като били продадени 531 отново на EVN AG – Република Австрия, чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД.

В нарушение на чл. 25 ал.1 от ЗПСК в първите два дни от проведения смесен закрит аукцион инвестиционният посредник „Булброкърс“ ЕАД е участвал като довереник и посредник както от страна на държавата в лицето на АПСК, така и от страна на мажоритарния собственик  ЕВН АГ Австрия, от което „Булброкърс“ АД са спечелили над 1 000 000 лв.

С Решение от 01.04.2010 г. на Министерски съвет са одобрени мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната политика (т. нар. „антикризисна програма „Дянков”). В изпълнение на тази антикризисна програма през 2010г. е била структурирана „Държавна консолидационна компания” ЕАД (ДКК) с основен предмет на дейност придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. Принципал на това дружество е бил министърът на енергетиката, икономиката и туризма Трайчо Трайков.

В изпълнение на цитираните антикризисни мерки Министерски съвет е приел Решение от 14.06.2010г. за прехвърляне на пакети от акции на търговски дружества с под 50% държавно участие, чрез внасяне на непарични вноски в капитала на ДКК. Идеята за структурирането на ДКК е била изцяло на Министерство на финансите, ръководено по това време от Симеон Дянков, с цел приходите от приватизация да постъпват най-напред в ДКК, а в последствие под формата на дивидент в централния бюджет. По този начин приходите, в това число и приходите от продажбата на държавния дял от трите електроразпределителни дружества ЕВН, Е.ОН и ЧЕЗ, са постъпили под формата на дивидент в държавния бюджет и същите не попадат в Сребърния фонд.

Това подпомага бюджета от гледна точка на бюджетен дефицит, т.е. тези приходи могат да бъдат използвани свободно, но ощетяват Сребърния фонд, в нарушение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система /т.нар. Сребърен фонд/ и от това са ощетени българските пенсионери.

По досъдебното производство през месец май 2016г. като обвиняем е привлечен изпълнителният директор на „Булброкърс“ ЕАД Р. Рачев с обвинение за злоупотреба с доверие.

По делото в момента се извършват действия по призоваване на Симеон Дянков за привличането му като обвиняем за престъпление по служба, свързано с приватизацията, като с това кръгът на обвиняемите лица не е изчерпан.

 

 

 

About De Fakto

Проверете също

Агенцията по вписванията: Руската църква е на руското посолство. МП: не сме компетентни да оповестяваме чии храмът

Руската църква е собственост на руското посолство. Това съобщиха от Агенцията по вписванията след запитване …

Задържаният с подкуп съдия от Търговище е временно отстранен от длъжност

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отстрани временно от длъжност съдията от Окръжен съд …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

two × 1 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.