Последни новини
Home / Избрано / Законът забранява едностранната промяна на трудовите договори

Законът забранява едностранната промяна на трудовите договори

Defakto.bg

Величка Микова, юрист 

%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0Въпрос: От началото на тази година работодателят ми предлага да заема друга длъжност в същото предприятие.  Трябва ли да ми поиска съгласието си или той може сам да направи промяната.  Длъжен ли съм да приема новата рабата?  Запитва И.Петров, София

Отговор: Без писменото ви съгласие, преместването  на нова работа, ще е нарушение на закона. 

Добре е да се знае,че  възникналото трудово правоотношение може да бъде изменено  по всяко време от съществуването му, но по волята и на двете страни.  Става дума за промяна в основните елементи на трудовия договор – характер на работата, т.е. длъжност, трудово възнаграждение, работно време и други.  Законът обаче, е установил забрана за работодателя и за работника или служителя да променят едностранно съдържанието на установеното между тях трудово правоотношение.  По изключение такава промяна е допустима в случаите и по реда, които са изрично установени в закона.

Забраната за едностранно изменение на трудовото правоотношение засяга както неговото законно съдържание (елементите, определени със закона), така и договорното, включващо елементи на правоотношението, свободно договорени между страните.  Кодексът на труда  установява забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение –чл.118, ал.1 КТ, освен в предвидените от закона случай.  От това следва и правилото в чл.119 КТ според което, промяна е възможна “с писмено съгласие” т.е. след ясно изразена и съвпадаща насрещна воля на страните. Под изменение трябва  да се разбира не само промяна в нещо съществуващо и договорено, но и допълнителното договаряне за нещо, което  първоначално не е било договорено между работника и работодателя.  Законът позволява трудовото правоотношение да се изменя с писмено съгласие между страните за определено и неопределено време.

Работодателят може да промени едностранно, т.е. без да е постигнато писмено съгласие между страните по трудовото правоотношение, работното място (§ 1 т.2 от Допълнителни разпоредби на КТ ) в същото предприятие, но  без да се променя мястото на работа, длъжността и размера на трудовото възнаграждение. Законът дава право на работодателя едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя (чл.118, ал.3 КТ). Извън тези изключения, нищо друго от договореното с трудовия договор или споразумението по чл.107 КТ не може да бъде променено едностранно от страна на работодателя.

Много често в съществуващи трудови правоотношения (типично е за трудово правоотношение възникнало от трудов договор, но е приложимо и за  конкурс и избор, особено спрямо споразумението по чл.107 КТ) се налага да бъдат правени някакви изменения във вече договореното между страните по договора  (например –  изменения в договорения размер на трудовото възнаграждение, или установената продължителност на работното време,  длъжност, т.е. характер на работата и други).

Инициативата за промяна може да произлиза и от двете страни по трудовия договор.  В трудовите правоотношение обикновено това става с писмена молба (заявление), свободен образец. Самата промяна, т.е. измененията и допълненията,  става с допълнително споразумение съставено  писмено (изискуемото) от чл.119 КТ “писмено съгласие”). Споразумението не е фиксирано, като образец в КТ. Споразумението поражда правни последици за страните от момента на подписването му, ако друго не е уговорено между страните. И още веднъж – във вашия случай при промяна на заеманата длъжност се изисква писменото ви съгласие и недопустима едностранна промяна.

 

 

About De Fakto

Проверете също

За първи път президентът Румен Радев ще участва в откриването на Общото събрание на адвокатите от страната

За първи път президентът Румен Радев ще участва в официалното откриване на Общото събрание (ОС …

Съдия Лозан Панов към Прокурорския съвет: Колеги, отстранете незабавно и.ф. главен прокурор!

Българската прокуратура спешно се нуждае от силен характер с висок професионален интегритет Бившият председател на …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.