Последни новини
Home / Законът / Инспекторатът напомня: От 1 януари магистратите декларират всичко пред нас

Инспекторатът напомня: От 1 януари магистратите декларират всичко пред нас

Defakto.bg

Напомнително-уведомително, от Инспектората разпратиха съобщение за новите правила, по което магистратите декларират имоти, конфликт на интереси и всичко друго.

Промените в съдебния закон, в сила от 9 август м.г., прехвърлиха цялата дейност по проверки за имотно състояние, почтеност, конфликт на интереси и независимост към Инспектората. За да има време там да организират дейността си, специално за тези промени бе предвидено да влязат в сила от 1 януари 2017 г.

Ето съобщението:

Считано от 1 януари 2017 г. съдии, прокурори и следователи, включително председателите на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главния прокурор, подават декларации за имущество и интереси, както и за промяна в декларираните обстоятелства в частта за интересите, пред Инспектората към Висшия съдебен съвет. От същата дата отпада задължението на лицата да подават декларации и уведомления за имущество по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и декларациите по чл. 12, т. 1 – т. 4  от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В срок до 15 май задължените лица подават декларация за имущество и интереси – за предходната календарна година.

Декларация за имущество и интереси съдии, прокурори и следователи подават още в едномесечен срок от встъпване в длъжност, в едномесечен срок от освобождаването от длъжност, както и в едномесечен срок от изтичането на една година от подаването на декларацията при освобождаването от длъжност.

Декларацията за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите  по чл. 175б, ал. 1, т. 11 – 13 ЗСВ, се подава в едномесечен срок от настъпването на промяната.

В декларацията за имущество и интереси задължените лица попълват обстоятелствата за своето имущество и интереси, както и за имуществото на своите съпрузи или лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие деца. Изчерпателно изброяване на подлежащите на деклариране имущество и интереси се съдържа в чл. 175б, ал. 1 ЗСВ.

Декларациите се подават по образец, утвърден от главния инспектор, който е налице на страницата на Инспектората в интернет – www.inspectoratvss.bg, раздел „Образци”.

Декларациите се подават на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител, или по електронен път. След разпечатване всяка страница се подписва саморъчно от декларатора, като заедно с копието ѝ на електронен носител декларацията се подава в регистратурата на Инспектората към ВСС на ръка или по пощата с обратна разписка. Адресът на регистратурата на Инспектората е гр. София, 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17.

Декларациите, изпратени на електронния адрес на Инспектората за подаване на декларации [email protected], трябва да са подписани от декларатора с квалифициран електронен подпис по Закона за електронния документ и електронния подпис.

Неподписаните декларации се смятат за неподадени.

Въпроси по попълването на декларациите могат да бъдат зададени на тел. 02/9057595, както и да се изпратят на факс: 02/9057503 или на електронен адрес [email protected]

About De Fakto

Проверете също

ВАдС отново поиска от НС спешни промени в ГПК заради недостатъци в системата за електронно правосъдие

Bиcшият aдвoĸaтcĸи cъвeт oтпpaви иcĸaнe дo Hapoднoтo cъбpaниe, c ĸoeтo настоява разпоредбите в  Гpaждaнcĸия пpoцecyaлeн …

ВАС окончателно: Отказът на РИОСВ за проучване на газ в Добружда е незаконосъобразен

Върховният административен съд потвърди решението на Административен съд – Варна от януари тази година, с …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.