Последни новини
Home / Законът / Инспекторатът напомня: От 1 януари магистратите декларират всичко пред нас

Инспекторатът напомня: От 1 януари магистратите декларират всичко пред нас

Defakto.bg

Напомнително-уведомително, от Инспектората разпратиха съобщение за новите правила, по което магистратите декларират имоти, конфликт на интереси и всичко друго.

Промените в съдебния закон, в сила от 9 август м.г., прехвърлиха цялата дейност по проверки за имотно състояние, почтеност, конфликт на интереси и независимост към Инспектората. За да има време там да организират дейността си, специално за тези промени бе предвидено да влязат в сила от 1 януари 2017 г.

Ето съобщението:

Считано от 1 януари 2017 г. съдии, прокурори и следователи, включително председателите на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главния прокурор, подават декларации за имущество и интереси, както и за промяна в декларираните обстоятелства в частта за интересите, пред Инспектората към Висшия съдебен съвет. От същата дата отпада задължението на лицата да подават декларации и уведомления за имущество по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, както и декларациите по чл. 12, т. 1 – т. 4  от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В срок до 15 май задължените лица подават декларация за имущество и интереси – за предходната календарна година.

Декларация за имущество и интереси съдии, прокурори и следователи подават още в едномесечен срок от встъпване в длъжност, в едномесечен срок от освобождаването от длъжност, както и в едномесечен срок от изтичането на една година от подаването на декларацията при освобождаването от длъжност.

Декларацията за промяна в декларираните обстоятелства в декларацията за имущество и интереси, в частта на интересите  по чл. 175б, ал. 1, т. 11 – 13 ЗСВ, се подава в едномесечен срок от настъпването на промяната.

В декларацията за имущество и интереси задължените лица попълват обстоятелствата за своето имущество и интереси, както и за имуществото на своите съпрузи или лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие деца. Изчерпателно изброяване на подлежащите на деклариране имущество и интереси се съдържа в чл. 175б, ал. 1 ЗСВ.

Декларациите се подават по образец, утвърден от главния инспектор, който е налице на страницата на Инспектората в интернет – www.inspectoratvss.bg, раздел „Образци”.

Декларациите се подават на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител, или по електронен път. След разпечатване всяка страница се подписва саморъчно от декларатора, като заедно с копието ѝ на електронен носител декларацията се подава в регистратурата на Инспектората към ВСС на ръка или по пощата с обратна разписка. Адресът на регистратурата на Инспектората е гр. София, 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17.

Декларациите, изпратени на електронния адрес на Инспектората за подаване на декларации [email protected], трябва да са подписани от декларатора с квалифициран електронен подпис по Закона за електронния документ и електронния подпис.

Неподписаните декларации се смятат за неподадени.

Въпроси по попълването на декларациите могат да бъдат зададени на тел. 02/9057595, както и да се изпратят на факс: 02/9057503 или на електронен адрес [email protected]

About De Fakto

Проверете също

Липса на кворум провали първото четене на НПК за въвеждане на независимо разследване за гл.прокурор (допълнена)

  Милиони българи продължават да са заложници на ”гениалните трикове” на няколко играчи и малодушието …

На първо четене (засега) парламентът освободи следствието от опека на прокуратурата и го обяви за независима служба

Депутатите приеха  законопроектите на МС и Възраждане за  промени в Закона за съдебнат власт Парламентът …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.