Последни новини
Home / Законът / На среща във ВСС: Много критики на Инспектората към Методи Лалов и екипа му

На среща във ВСС: Много критики на Инспектората към Методи Лалов и екипа му

Defakto.bg

Съдебният съвет и Инспектората с отделни съобщения

Дълго чаканата среща между Инспектората и често проверявания от него Софийския районен съд се е състояла и на нея са били набелязани препоръки към СРС.

Това става ясно от две отделни съобщения на съвета и на Инспектората. Разбира се също, че (очаквано) Методи Лалов и екипът му са били подложени на много критики, включително и като отговорни за сегашното тежко положение на най-големия съд в България.

Срещата, която се провежда в отговор на протеста на съдиите и служителите от СРС през декември м.г., роди люти спорове в съдийската колегия кой точно трябва да участва в нея. В крайна сметка редовите съдии бяха изключени.

Явно се бяхме разбрали да се съберем, за да се караме на Лалов, не за да решаваме проблемите – така член на ВСС обобщи резултата, според него.

Де факто публикува без редакторска намеса и двете официални съобщения.

Съобщението на ВСС:

„По решение на Съдийската колегия на ВСС в заседателната зала на Съвета се проведе среща с Инспектората към ВСС, инспектори от ИВСС и ръководството в оставка на Софийския районен съд във връзка с проверките, осъществявани от Инспектората.

В срещата участваха представляващият Висшия съдебен съвет г-н Димитър Узунов и членовете на Висшия съдебен съвет г-жа Мария Кузманова, г-жа Даниела Костова, г-жа Галя Георгиева, г-жа Светла Петкова, г-жа Юлия Ковачева, г-жа Галина Карагьозова, г-жа Соня Найденова, г-н Камен Иванов и г-н Калин Калпакчиев. От страна на ИВСС се включиха г-жа Теодора Точкова – главен инспектор и осем инспектори, а от страна на Софийския районен съд г-н Методи Лалов – административен ръководител – председател в оставка, и трима заместник – председатели.

Главният инспектор на ИВСС г-жа Теодора Точкова обърна внимание, че до голяма степен работата на този съд определя отношението на обществото към съдебната система и набеляза основни проблеми, констатирани при проверки на Инспектората в дейността на СРС. Според нея те са свързани с действия и бездействия на ръководството на съда, довели до нееднаква натовареност на отделни съдебни състави, липса на обучени съдебни служители и проблеми във функционирането на информационно – деловодната система, която да позволи генерирането на справки и да се пести човешки труд. Установено било преразпределение на висящи дела, без да се прилага еднакъв подход. Като втора основна насока на констатираните от ИВСС проблеми тя посочи такива в правораздавателния процес като забавено с години произнасяне по дела, включително по бързи производства и неизготвяне на мотиви към съдебни актове. Г-жа Точкова поиска информация за приложението на нормата за натовареност на съдиите и обърна внимание, че едва на последното общо събрание на съда през месец декември 2016 г. са приети Правила за случайно разпределение на делата. Тя набеляза мерки за преодоляване на тези пропуски като бързо провеждане на процедура за избор на нов председател на Софийския районен съд, изготвяне на функционален анализ за работата на администрацията на съда, провеждане на конкурси за съдебни служители, които да бъдат включени в програма за обучения, провеждане на среща в същия формат с новото ръководство на СРС.

Г-н Методи Лалов – председател в оставка на Софийския районен съд, заяви, че в съда от години са налице проблеми и не е съгласен те да бъдат прехвърлени върху административното му ръководство. Причините според него са малката по състав и недобре подготвена администрация, липсата на работеща деловодна система и затруднения с прехвърлянето на данните по дела от използваната преди в съда система „Сименс“ във въведената Автоматизирана система за управление на дела (АСУД), недостатъчния брой обучени съдебни служители, които на място да подготвят новопостъпилите. Той обясни текучеството в администрацията със свръхнатовареността в работата и недостатъчното ниво на трудовите възнаграждения. Според г-н Лалов Висшият съдебен съвет трябва да направи функционален анализ на дейността на съда, вместо да го възлага на външен изпълнител, както и да анализира необходимостта от увеличаване на щата на съдебната администрация и на съдийските длъжности, за да се преодолее свръхнатовареността. Председателят на СРС апелира инспекторите от ИВСС да отчитат спецификата на съда, тъй като добрите практики на малки съдилища били неприложими спрямо него.

Членовете на Висшия съдебен съвет коментираха, че отговорност на Съвета и на ИВСС е да решат проблема със свръхнатовареността на съда, включително и по отношение на сложността, с която се отличават разглежданите от него дела; посочени бяха безспорните усилия на ВСС да помогне на съда, като се обърна внимание, че предвид огромния брой дела, които трябва да решават съдиите там, спрямо тях трябва да се прилагат различни критерии. Предложено бе, да се ползва нормата за натовареност, която бе въведена през април 2016 г., за да се прецени, дали е удачно сравнението на труда на един съдия от друг съд, с три пъти по-натоварените магистрати в СРС, както и инспекторите на ИВСС да задълбочат аналитичната част на проверките си по отношение на обективните и субективните причини за забава на съдиите в СРС при разглеждане на делата.

Представляващият ВСС Димитър Узунов отбеляза в края на срещата, че с нея е поставено добро начало за периодично провеждане на подобни дискусии.“

Съобщението на Инспектората:

„Анализ на информационните технологии в Софийския районен съд, подготовка на конкурс за назначаване на съдебни служители за местата, заети „до провеждане на конкурс”, осигуряване на първоначални обучения за съдебни служители в НИП, функционален анализ на съда. Това са мерките, които главният инспектор Теодора Точкова предложи на съвместна среща на инспекторите от ИВСС, които проверяват съдилищата,  ръководството на Софийския районен съд в оставка и съдийската колегия на ВСС. Те трябва да бъдат предприети още преди избора на нов председател на СРС, за да не се губи време.

Мерките са във връзка с проблемите, констатирани при проверки на Инспектората в съда. На срещата главният инспектор ги обособи в две групи – едните са пряко свързани с правораздаването, а другите – с ръководството на съда.

Екипите на Инспектората са установили многобройни случаи на съществени забави при разглеждането и приключването на делата в СРС. Не са редки случаите на постановени решения по бързи производства по ГПК над 2 години след обявяване на делото за решаване, ненаписани мотиви към присъди в същия срок, изтъкна на срещата Теодора Точкова и подчерта, че това повече не трябва да продължава.

Проблемите, свързани с ръководството на съда засягат три основни области. Първо – действия и бездействия, довели до нееднаква натовареност между отделните състави, както и хаос във вътрешната организация. Второ – липса на обучени служители, които да познават в достатъчна степен работата в съдилищата, което да им позволи изпълнение на задълженията с изискуемите качество и срокове. И трето – липса на мерки за осигуряване на деловодна система с функционалност, адекватна на нуждите на СРС, която да позволява генерирането на различни справки, т. е. информационна система, която да пести човешкия труд, като същевременно осигурява необходимата достоверност на данните.

Участниците в срещата се съгласиха, че има малък брой съдии, които системно не спазват сроковете за постановяване на съдебните актове. Според главния инспектор в тези случаи е много важно своевременно да се вземат дисциплиниращи мерки или дисциплинарни мерки от административното ръководство на съда и ВСС.

Теодора Точкова обясни и причините за повишеното внимание върху състоянието на Софийския районен съд. Той разглежда най-много първоинстанционни дела в страната, над 25 процента, работата му засяга най-широк кръг от граждани и до голяма степен формира нагласите на обществото към цялата съдебна система. Другата причина е, че от извършените от Инспектората проверки в съда, голяма част от които по сигнали на граждани, се установяват сериозни нарушения, които нямат аналог в другите съдилища в страната.

Добрият тон, зададен от главния инспектор, бе възприет от участниците в срещата, както и ангажимент за нов разговор в най-кратък срок след избора на нов председател на СРС за набелязване на следващи мерки за оздравяването на съда.“

 

 

 

About De Fakto

Проверете също

Мария Габриел: Не приемам държавата да бъде поделена между две коалиции за овладяване на съдебна власт и регулаторите

Меморандумът е опит за политическа търговия, прикрита зад привидни лозунги за спазване на принципи Няма …

ОС на Търговската колегия на ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с арбитражното споразумение

С Тълкувателно решение № 1/2023 г. от 21.02.2024 г. по Тълкувателно дело № 1/2023 г. Общото …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.