Последни новини
Home / Законът / Участието в управата на съсловни организации да се отчита при атестирането на съдии, прокурори и следователи

Участието в управата на съсловни организации да се отчита при атестирането на съдии, прокурори и следователи

Defakto.bg

Това предлага Гражданският съвет към ВСС

Критериите за оценката на магистратите да се допълнят с още два – участието им в управата на съсловни организации, както и в дейности за повишаване на доверието към съдебната власт.

Това предлага Гражданският съвет към ВСС на двете работни групи, изготвили проектонаредбите за атестиране както на съдиите, така и на прокурорите. Решението е взето на днешното заседание на съвета със 7 на 1 гласа.

Наредите за атестирането, както и единната за съдии и прокурори наредба за конкурсите и избора на административни ръководители са ключови след последните промени в ЗСВ, които предвидиха нови правила.

Ето съобщението за днешното заседание:

„Гражданският съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет проведе редовно заседание, на което бяха обсъдени проектите на Наредбата по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите и методиката за провеждане на атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд; Наредбата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата, както Правилника за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт.

В работната среща участваха Бонка Дечева, Бонка Янкова и Деспина Георгиева – членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия е на Работната група по изготвяне на проекта на Наредбата по чл. 209б от ЗСВ, съдия Янко Янев, председател на Апелативен съд – Велико Търново, съдия Веселина Вълева от Апелативен Специализиран наказателен съд, съдия Диана Коледжикова от Апелативен съд – София, Иванка Конакчийска – прокурорски помощник в отдел „Аналитичен” при ВКП и представител на Работната група за изготвяне на проектите на Наредба и Правилник по глава ХVIIIа от ЗСВ и Ирина Радоева от АПИС Европа АД.

Дискусия предизвика проектът на Наредбата за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд. При представянето на проекта бе акцентирано върху показателите, методиката и реда за извършване на атестирането, които са съобразени с новите правила дефинирани в ЗСВ. Обърнато бе внимание на специфичните критерии при атестирането на съдиите и административните ръководители, както и на предпоставките за провеждане на предварително и извънредно атестиране.

Обект на дискусия станаха алтернативните предложения по конкретни текстове от наредбата, вкл. направените предложение от магистрати по отношение критериите, показателите и методите за атестиране и компетентните органи, имащи право да започнат процедурата и реда при определяне състава на атестационната комисия. Коментирана бе и необходимостта от предприемане на действия за иницииране на законодателни промени по отношение на някои от разпоредбите в ЗСВ, касаещи атестирането на съдии.

След проведения дебат членовете на Гражданския съвет със 7 гласа „за” и 1 глас „против” приеха акт, с който предлагат на Работните групи за изготвянето на проектите на Наредби по чл. 209б за атестирането на магистрати да допълнят като показатели в двете наредби – участието на магистрати в управителните органи на съсловните магистратски организации и дейности насочени към повишаване на общественото доверие в съдебната система (образователни програми, Дни на отворени врати

Членовете на Гражданския съвет единодушно с 8 гласа „за” приеха и акт в подкрепа проектите на Наредбата за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата и Правилника за вътрешния ред за използването на електронен подпис и електронна идентификация от органите на съдебната власт.

Членовете на Гражданския съвет решиха представените до момента становища по обсъжданите проекти от Асоциация „Форум”, Българска асоциация на вещите лица и експертите (БА „ВЛЕК”), Камарата на следователите в България и Асоциацията на прокурорите в България да бъдат предоставени на съответните работни групи, по компетентност.“

About De Fakto

Проверете също

Доклад на Комитета против изтезанията: В България продължава да цари предубеждение към болните с психични разстройства

Комитетът за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото отношение и наказание към Съвета на Европа представи …

ВКС с тълкувателно решение за погасителната давност, докато трае изпълнителен процес за вземане по изпълнителни дела

ВКС реши, че погасителната давност не тече, докато трае изпълнителният процес относно вземането по изпълнителни …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

16 − 15 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.