Последни новини
Home / Законът / Бившият областен на София Веселин Пенев – на съд за Царските конюшни, апартамента на Валентин Петров и служебен джип за лична употреба

Бившият областен на София Веселин Пенев – на съд за Царските конюшни, апартамента на Валентин Петров и служебен джип за лична употреба

Defakto.bg

Прокуратурата внесе в съда обвинетелен акт срещу бившия областен управител на София Веселин Пенев, съобщи прокурорският пресцентър.

От Пенев се търси отговорност за скандалната продажба на безценица на т.нар. царски конюшни в центъра на София, на метри от парламента, на фирмата „Евротрансбилд“,  станала чрез оттеглянето на държавата като съсобственик. Скандалът гръмна през лятото, а държавата в лицето на МРРБ атакува пред съда сделката като нищожна. Това гражданско дело засега не е насрочено.

За Царските конюшни ще отговаря и лицензирания оценител Юлия Димитрова-Цекова.

Отделно от Веселин Пенев се търси наказателна отговорност за „осигуряването“ на просторен апартамент от близо 180 квадрата на бившия главен секретар на МВР Валентин Петров. След напускането на Петров вътрешното ведомство е завело дело за апартамента, но Пенев го е иззел от МВР и продал на Петров на занижена цена, твърди прокуратурата. Третото му прегрешение е набавянето на служебен джип Тойота при наличието вече и на служебно БМВ, който да обслужва личните му нужди.

Престъпленията са формулирани като безстопанственост и сключване на неизгодни сделки. Бившият областен управител е с гаранция от 15 000 лева.

Ето пълното съобщение на прокуратурата:

„Софийска градска прокуратура внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу Веселин Пенев, бивш областен управител на София, и срещу Юлия Димитрова-Цекова, лицензиран оценител.

Пенев е обвинен за умишлена безстопанственост на повереното му държавно имущество и за това, че в качеството си на длъжностно лице съзнателно е сключил неизгодни сделки, от което са произлезли значителни вреди за държавата – престъпление по чл.219, ал.3 във вр. с ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК и престъпление по чл.220, ал.2 във вр. ал.1 във вр. с чл.26, ал.1от НК.

Димитрова е обвинена за това, че в качеството си на лицензиран оценител е дала невярна оценка и заключение за определяне пазарна стойност на оценявано недвижимо имущество – частна държавна собственост, и от това са произтекли значителни щети за българската държава – престъпление по чл. 260, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

По отношение на първото деяние на Пенев, в период от октомври 2015 г. до април 2016г. в гр.София, като областен управител на област София, при условията на продължавано престъпление – с 2 (две) деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото, той умишлено не положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество. Това са предоставените на областна администрация на област София бюджетни средства за 2016 г. и имот – държавна собственост, в резултат на което са последвали разпиляване на имуществото – пари на областна администрация на София в размер на 13 339.20 лева с ДДС и значителни щети за Българската държава в размер на 105 100.00 лева.

Независимо, че ползваният от обвиняемия Пенев лек автомобил марка „БМВ“ бил в добро техническо състояние и удовлетворявал нуждите на областната администрация и изпълнението на правомощията му, той решил да започне процедура по Закона за обществени поръчки за предоставяне на транспортна услуга чрез високопроходим автомобил.  Пенев не се е съобразил със законовите си задължения, относно финансовото управление на бюджетни средства за 2016 г.,  сключил е договор за транспортна услуга, без да е била налична необходимост от сключването и е допуснал изпълнението му, в резултат на което са изплатени суми от бюджета на ръководената от него организация за ненужни и несвързани с дейността на областна администрация на област София разходи.

Намеренията му за снабдяване с високопроходим автомобил не били обусловени от спецификите на дейността на областната администрация, а от негови лични нужди. Пенев  живеел в къща с.Мало Бучино, Столична община, пътят до която бил стръмен и без асфалтова настилка, което създавало затруднения през зимния период.

В изпълнение на взетото решение, със своя заповед, обвиняемият е назначил и комисия, която да подготви възлагане на обществена поръчка по ЗОП за извършване посредством месечен абонамент за предоставяне на транспортна услуга на стойност до 20 000.00 лева без ДДС през зимния период от месец октомври 2015г. до месец април/май 2016г., чрез високопроходим автомобил за нуждите на администрацията.

На 30.12.2015 г. в гр. София между областна администрация на област София, представлявано от обвиняемия Веселин Пенев, в качеството му на областен управител и „Р.И.“ ЕООД, представлявано от управителя на дружеството, бил сключен договор за услуга.  Предметът й е „Осигуряване на транспортна услуга чрез предоставяне на високопроходим автомобил марка „Тойота“, модел „Higlander/Хайландер/ AIBPIP“,  с обем на двигателя – 3311, година на производство – 2008 г., с шофьор за нуждите на изпълнение правомощията на областния управител на област София, както следва: от 01 януари 2016г. до 30 април 2016г. и от 01 октомври до 31 декември 2016г.“.

В чл.5, ал.1 от Договора е определена стойността на предоставената услуга в размер на 19 453.00 лева без ДДС годишно като месечната цена на услугата възлиза на 2779.00 лева без ДДС. Формално автомобилът е предаден за ползване на обвиняемия януари 2016г., а реално той го е ползвал от месец септември 2015г.

Съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 15.09.2015г., лекият автомобил марка „Тойота“, модел „Higlander/Хайландер/ AIBPIP“ е бил собственост на „Д. Г.“ ЕООД, представлявано от управителя  В.Пенев – брат на обвиняемия. На 28.12.2015 г. лекият автомобил бил предоставен за временно ползване от собственика му „Д. Г.“ ЕООД на „Р.И.“ ЕООД срещу месечен наем в размер на 500.00 лева без ДДС.

Уговореният срок на договора бил 1 /една/ година, като е уточнено, че автомобилът ще се ползва само през зимния период и за периода 01.05.2016г. – 30.09.2016г. наем не се дължи.

По-късно на 28.04.2016г. в гр.София между Областна администрация, представлявана от Веселин Пенев и „Р.И.“ ЕООД, е сключено споразумение, по силата на което търговското дружество предоставя безвъзмездно за ползване на областната администрация лекия автомобил марка „Тойота“, модел „Higlander AIBPIP без шофьор за периода 01 май 2016г. – 30 септември 2016г.

От бюджета на областната администрация била изплатена сума общо в размер на 13 339.20 лева с ДДС за ненужни и несвързани с дейността на администрацията разходи. В периода месец януари 2016г. –  30 април 2016г. лекият автомобил, не бил използван за целите на администрацията и за изпълнение на правомощията на областния управител, а е обслужвал личните нужди на обвиняемия Пенев.

Веселин Пенев е продължил престъпната си деятелност като действал не само в личен интерес, но облагодетелствал и частни интереси. През 2006 г. апартамент № 25 със застроена площ от 179,52 кв.м., състоящ се от две стаи, дневна, столова, дрешник, кухня и сервизни помещения, заедно с 3,084% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, находящ се в гр.София, район „Изгрев“, ул.“Фредерик Жолио Кюри“ №19, бл.156/1, ет.13, бил продаден от МВР на свидетеля В. П. След проверка от Дирекция “Инспекторат на МВР“ се установило, че свидетелят нямал право да го закупи. В резултат на водените съдебни дела, свидетелят П. трябвало да освободи апартамента, още повече, че вече не бил служител в Министерство на вътрешните работи.

Със своя заповед, обвиняемият Пенев наредил да се отнеме от МВР, поради отпаднала необходимост, недвижимият имот. В точка 2 от заповедта е посочено, че имотът ще се управлява от областния управител на област София при условията на чл.18, ал.1 от Закона за държавната собственост.

С Протокол за предаване и приемане на недвижим имот – частна държавна собственост от 18.11.2015г. е извършено фактическото предаване и приемане на описания апартамент. В протокола е посочено, че балансовата стойност на имота е 373 475,90 лева.

Пенев издал заповед № РД-15-041/19.02.2016г. за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за държавния  апартамент, в която е определил начална тръжна цена в размер на  226 700.00 лева, която е по-ниската пазарна стойност измежду определените от независими оценители стойности, и от това са последвали значителни щети за държавата в размер на 105 100,00 /сто и пет хиляди и сто/ лева, съставляващи разликата между действителната пазарна стойност на имотав размер на  336 400,00 лева и продажната цена на имота в размер на 231 300,00 лева, съобразно сключения договор за покупко-продажба на недвижим имот по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Деянието е извършено умишлено.

На 08.07.2016г. в гр.София, като длъжностно лице от името и за сметка на държавата, при условията на продължавано престъпление – с 3 (три) деяния, съзнателно сключил 3 (три) неизгодни сделки, по силата на които е прекратена съсобственост между държавата и юридическо лице чрез транслация на притежаваната от държавата част в полза на юридическото лице, а не чрез обособяване на реални дялове със статут на частна държавна собственост и при най-благоприятния за Българската държава ред, като продал на „Е.“ ЕООД три недвижими имоти – частна държавна собственост за сумата общо от 658 870.00 лева без ДДС при обща пазарна стойност на имотите към същата дата в размер на 10 989 000.00 лева без ДДС, от които са произлезли значителни вреди за Българската държава в общ размер на 10 330 130.00 /десет милиона триста и тридесет хиляди сто и тридесет/ лева, представляващи разликата между продажната цена и пазарната стойност на имотите като деянието представлява особено тежък случай – престъпление по чл.220, ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.26, ал.1от НК.

Спрямо Веселин Пенев е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 15 000 лева.

Предстои СГС да насрочи разглеждането на делото.“

About De Fakto

Проверете също

Липса на кворум провали първото четене на НПК за въвеждане на независимо разследване за гл.прокурор (допълнена)

  Милиони българи продължават да са заложници на ”гениалните трикове” на няколко играчи и малодушието …

На първо четене (засега) парламентът освободи следствието от опека на прокуратурата и го обяви за независима служба

Депутатите приеха  законопроектите на МС и Възраждане за  промени в Закона за съдебнат власт Парламентът …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.