Последни новини
Home / Законът / Бивши депутат и зам.-министър на съд за източване на железниците

Бивши депутат и зам.-министър на съд за източване на железниците

Defakto.bg

Бившият депутат от ДПС Илия Илиев и бившият зам.-министър на транспорта (от кабинетите „Орешарски“ и „Борисов“-2) Антон Гинев са предадени на съд за източване на Националната компания „Железопътна инфраструктура“.

Обвинителният акт е внесен от Софийската градска прокуратура в Софийския градски съд.

Ето съобщението на прокуратурата:

„Днес, 30.01.2017 г., Софийска градска прокуратура внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу Илия Илиев, бивш народен представител от ДПС, Антон Гинев, бивш заместник-министър на транспорта и бивш изпълнителен директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), Огнян Георгиев, бивш директор на железопътна секция в град Русе и Кръстю Дискосков, директор на поделение „Транспортно строителство и възстановяване“ – Горна Оряховица.

А. Гинев е обвинен за умишлена безстопанственост на повереното му държавно имущество, от което са настъпили вреди за НКЖИ и ДП ТСВ (подразделение Г.Оряховица) в размер на 4 240 356 (четири милиона двеста и четиридесет хиляди триста петдесет и шест лева) – престъпление по чл.219 ал.4 вр. ал. 3, вр.чл.26 от НК.

В град София, за периода от 22.10.2007 г. до 09.10.2008 г., в качеството му генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, извършващ ръководна работа, свързана с управление на чуждо имущество, при условията на продължавано престъпление, умишлено не положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението и запазването на повереното му имущество.

Гинев сключвал договори по процедура за възлагане на малки обществени поръчкии по процедура на договаряне без обявление, с предварително определени конкретни дружества, в нарушение на Закона за обществените поръчки – ЗОП. Принципите, заложени в закона за публичност и прозрачност, както и свободна и лоялна конкуренция, са били нарушени.

Дружествата, с които били сключени договорите – „Розалия ММ“ ЕООД, „Триумф“ ЕООД, „Енерджигруп 2003“ ЕООД, „Строителство и инвестиции“ ЕООД не изпълнили дейностите, за които са наети на обектите. Въпреки това средствата по договорите в размер на 4 240 356,46 лв.били изплатени. Като основание за плащанията са послужили документи с невярно съдържание, както и неистински документи.

  1. На 22.10.2007 г. в гр.София в качеството му на длъжностно лице – генерален директор на НКЖИ, сключил договор №2215/22.10.2007г. въз основа на проведена процедура на договаряне без обявление на стойност 3 120 000лв. (три милиона сто и двадесет хиляди лева), като Възложител от една страна и „Триумф“ЕООД-изпълнител, представлявано от Н. Й. с предмет „Изследване на деформациите на земната основа на гара Русе“.  По договора е преведена в аванс сумата от 927 000 лв. с ДДС и са направени допълнителни плащания и от това е последвала значителна щета за НКЖИ, всичко в общ размер на 1 099 800 лв., изплатени за неизпълнени дейности.
  1. На 11.12.2007 г. в София в качеството му на длъжностно лице – ген. Директор на НКЖИ, е сключил договор № 2357/11.12.2007г. по малка обществена поръчка, като възложител с „Розалия ММ‘‘ЕООД-изпълнител, представлявано от И. К. и Н. Й. за обект: Възстановяване на отводнителните съоръжения в междугарието Моруница-Бяла по IV-та главна жп линия на стойност 999 560.89 лв. с ДДС, като сумата по договора е заплатена на търговско дружество „Розалия ММ‘‘ЕООД, което не е извършвало реално дейности на обекта, а такава извършили работници на Възложителя.
  1. На 12.09.2008 г. в гр. София в качеството му на Длъжностно лице – въз основа процедура на договаряне без обявление, Гинев сключил договор №2827/12.09.08 г., като възложител с изпълнител Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“, представлявано от В. К. и подизпълнител „Енерджигруп 2003‘‘ЕООД, с управител Йордан Илиев (брат на Илия Илиев) с предмет „Възстановяване на отводнителните съоръжение в междугариетоМоруница-Бяла по IV-та главна жп линия на стойност 2 282 912,99лв.(два милиона двеста осемдесет и две хиляди, девестотин и дванадесет лева и 99 ст. с ДДС), като неизпълнените дейности по предходния договор са включени за допълнително плащане в настоящия договор и от това е последвало подписването на още 3 договора, както следва:

– На 24.09.2008г. в гр. Горна Оряховица е сключен договор за услуга между ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ и „Енерджигруп2003“ ЕООД за услуга с обект „Възстановяване на отводнителните съоръжение в междугариетоМоруница- Бяла по IV-та главна жп линия (на стойност 665 508, 96 лв.) с ДДС, като сумата е преведена на „Енерджигруп 2003“ЕООД, но дейностите са извършвани от работници на възложителя.

– На 26.09.2008г. в гр. Горна Оряховица е сключен договор за услуга между ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ и „Розалия ММ“ ЕООД с обект „Възстановяване на отводнителните съоръжение в междугарието Моруница- Бяла по IV-та главна жп линия на стойност 814 477,31 лв. с ДДС,като сумата е изплатена на „Розалия ММ“ЕООД, но дейностите са извършвани от работници на възложителя.

– На 09.10.2008г. в гр. Горна Оряховица е сключен договор за услуга между ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ и „Строителство и инвестиции“ЕООД за услуга с обект „Възстановяване на отводнителните съоръжение от км.68+880 до км. 76+500 в междугариетоМоруница- Бяла по IV-та главна жп линия (на стойност 662 629, 32лв.) с ДДС като сумата е преведена на „Строителство и инвестиции‘‘ЕООД, но дейностите са извършени от работници на възложителя.

По договора с предмет „Изследване на деформациите на земната основа на гара Русе пътническа,проектиране, укрепване на земната основа и конструкцията и изпълнение на строителни и монтажни работи“, не са извършени дейности, а по останалите договори работата е изпълнена частично от работници на Възложителя Държавно предприятие „Транспортно строителство и инвестиции“ и Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Обвинението срещу Илия Илиев е за това, че в периода от 11.12. 2007 г. до 16.09.2009 г. в гр. Горна Оряховица и гр. Русе при условията на продължавано престъпление с две или повече деяния в съучастие с длъжностни лица като извършители от НКЖИ и Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ като помагач  ги улеснил в присвояване на чужди пари на НКЖИ и ДП „ТСВ“. По отношение на посочените 5 сключени договора Илия Илиев обявявал стойността на строително-ремонтните работи, които трябва да се фактурират в полза на дружествата „Розалия ММ ЕООД“, „Енерджигруп 2003“ EOOД „Строителство и инвестиции“ ЕООД, явявал се на място и представял на служителите предварително съставени и подписани от името на дружествата фактури за претендирани работи, за които били издавани протоколи-образец 19. Въз основа на тях на дружествата били преведени договорени суми за работа, която не била извършена от тях, като присвояването е в особено големи размери, представляващо особено тежък случай –  общият размер на щетата е 3 142 176, 16 лева (три милиона сто четиридесет и две хиляди стоседемдесет и шест лева и шестнадесет стотинки) -като присвояването е в особено големи размери, представляващо особено тежък случай – престъпление по чл.203 ал.1вр.чл.201, вр.чл.26 ал.1, вр. чл. 20 ал.4 вр. ал.2 от НК.

Огнян Георгиев, който е бивш директор на железопътна секция в град Русе, e обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери. Той разпоредил превеждане на сума в размер на 998 115,07лв., на сметка с титуляр „Розалия ММ‘‘ЕООД. На дружеството била преведена договорената сума за работа, която не била извършена от него, а от работници на възложителя като Георгиев знаел, че не се извършват от дружеството и разпореждал на подчинените си да подписват и съставят исканите документи – престъпление по чл.203,ал.1 вр.чл.201вр. чл. 20 ал. 2 от НК

Кръстю Диксоков, директор на поделение „Транспортно строителство и възстановяване“ – Горна Оряховица в съучастие с Илия Илиев, помагач, присвоил чужди пари, връчени в това му качество или поверени му да ги пази или управлява, като разпоредил да бъдат изплатени в полза на дружествата „Розалия ММ ЕООД“,„Енерджигруп 2003“ EOOД „Строителство и инвестиции“ ЕООД, фактури за претендирани работи, въз основа на които на дружествата били преведени договорени суми за работа, която не била извършена от тях, като присвояването е в особено големи размери – 2 142,441,39лв.

На 29.02.2016г. главният прокурор Сотир Цацаров внесе искане за снемане имунитета на Илия Илиев, който по това време беше народен представител в 43-ото Народно събрание. Илиев е с наложена прокурорска забрана за напускане на пределите на Р България.

След привличането му като обвиняем през юни 2016 г. Антон Гинев подаде оставка от поста заместник-министър на транспорта и беше освободен от министър-председателя.

Всички обвиняеми са със взета мярка за неотклонение „Подписка“ с изключение на Кръстю Диксоков, който е без мярка за неотклонение, поради тежко здравословно състояние.“

 

About De Fakto

Проверете също

Зам. министър Емил Дечев: Ако няма воля за независимо разследване на главния прокурор, очевидно има зависимости

Очевидно има зависимости между тези, които могат да направят промените, които да доведат до създаване …

Липса на кворум провали първото четене на НПК за въвеждане на независимо разследване за гл.прокурор (допълнена)

  Милиони българи продължават да са заложници на ”гениалните трикове” на няколко играчи и малодушието …

Един коментар

  1. Оформя се едно знаково дело, което дано да завърши с положителен край за обществото. Дано да е началото на съдебната реформа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.