Последни новини
Home / Законът / Окончателно: „Нормална държава“ на Георги Кадиев не влиза в регистъра на партиите

Окончателно: „Нормална държава“ на Георги Кадиев не влиза в регистъра на партиите

Defakto.bg

ВКС потвърди, че не били ясни целите на политическата партия

Повече от половин година след учредяването си новата партия „Нормална държава“ на отцепилия се от БСП Георги Кадиев получи окончателен отказ за регистрация.

С решение от днес Татяна Върбанова, Боян Балевски и Петя Хорозова от Върховния касационен съд обявяват, че в устава не са ясно посочени целите на политическата партия и начините за тяхното постигане. Основно с този аргумент те потвърждават отказа на Нели Алексиева от СГС за вписване на „Нормална държава“ в регистъра на политическите партии. Решението им е окончателно и формацията на Кадиев няма да може да участва в предстоящия през март вот за парламент.

Партията бе учредена на 12 юни 2016 г., СГС се произнесе през ноември, последваха процедурни забавяния, а после и връщане на преписката от ВКС в СГС заради неясноти във вносна бележка. Така Кадиев получава окончателния отговор на съда едва днес, дни преди старта на регистрацията в ЦИК.

Ето част от мотивите в решението на ВКС:

„Относно самото съдържание на този устав, императивната разпоредба на чл.14 ал.1, т.3 от ЗПП изисква ясно разписани в устава цели, които партията си поставя и начини за постигането им и които ще я отграничат от останалите съществуващи политически партии в страната и ще формират нейния автентичен облик / Решение от 02.06.2009 г. на ВКС по т.д. №300/2009 г. на Първо т.о./. В този смисъл и общите формулировки на текстовете в чл.2 и чл.5 от устава, на които се позовава жалбоподателят за целите на партията: отстояване на принципите на законност, свобода, справедливост и морал, екология и просперитет, които ще се постигнат чрез демократични методи и средства и при спазване на върховенството на Конституцията на РБ и нейните закони, са недостатъчни, за да се приеме, че изискването на закона-чл.14 ал.1,т.3 ЗПП за ясно и детайлно разписани в устава цели на новоучредената политическа партия и начини за достигането им е спазено. Тази непълнота на устава, в действителност не позволява констатация, че посочените в учредителната декларация / публ. във в-к „Сега” в броя от 11 май 2016 г./ основни принципи и цели на политическата партия и методи за постигането им са били приети и са обосновали решението на присъстващите на учредителното събрание лица да образуват политическата партия, чиято регистрация се иска.
На второ място: По силата на чл.12, ал.2 ЗПП учредителното събрание за образуване на политическа партия е законно, ако на него присъстват най-малко 500 граждани с избирателни права, подписали декларации по чл.11 ЗПП, с които изразяват личната си воля за членство и декларират, че приемат основните принципи и цели на политическата партия от учредителната декларация и че не членуват в друга политическа партия. Декларацията за индивидуално членство е по образец, утвърден от инициативния комитет, като законът не поставя изрично изискване на декларациите по чл.11 ЗПП да бъде поставена дата. Независимо от това, разпоредбата на чл.11, ал.1 ЗПП предписва, че декларацията за индивидуално членство следва да се попълни и подпише саморъчно до провеждане на учредителното събрание. Законността на учредителното събрание е предпоставена не само от броя на присъстващите учредители / не по-малко от 500 лица/, но и от притежаваните от тях качества – българско гражданство, избирателни права, липса на членство в друга политическа партия и от изразената лична воля за членство и приемане на основните принципи и цели на политическата партия чрез декларацията по чл.11 ЗПП. Следователно, законодателно е въведен краен срок, до изтичането на който декларациите по чл.11 ЗПП трябва да бъдат подписани от учредителите-до провеждане на учредително събрание. Това не се установява да е налице от представените пред регистърния съд декларации за индивидуално членство на поне 500 лица от учредителите. В тази насока практиката на ВКС по чл.18 ал.1 ЗПП, която се споделя и от настоящия състав е последователна: Решение по т.д. № 700/2016 г. на Първо търговско отделение на ВКС, Решение по т.д. №3548/2013 г. на Първо търговско отделение.
В случая, дори и да се приеме, че констатациите в протокола от проведеното на 12.06.2016 г. учредително събрание , че присъстващите на него 568 учредители са подписали към момента на преброяването декларации по чл.11 от ЗПП, то липсата в съдържанието на устава на ясно и детайлно разписани цели на новоучредената политическа партия и начини за достигането им е достатъчно основание за отказ от регистрация.
По изложените съображения съставът на ВКС намира, че не са налице законовите изисквания за вписване на политическата партия в регистъра на Софийския градски съд, поради което обжалваното решение е правилно и следва да се остави в сила“.

About De Fakto

Проверете също

Софийска районна прокуратура задържа и обвини актьора Христо Шопов за закана с убийство, ще иска постоянен арест

Актьорът Христо Шопов е обвинен и задържан за 72 часа, съобщи Софийска районна прокуратура. По  …

За първи път президентът Румен Радев ще участва в откриването на Общото събрание на адвокатите от страната

За първи път президентът Румен Радев ще участва в официалното откриване на Общото събрание (ОС …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.