Последни новини
Home / Избрано / Защитена ли е бременна работничка при завръщане на титуляра ?

Защитена ли е бременна работничка при завръщане на титуляра ?

Defakto.bg

 

Величка Микова, юрист – експрет,  КНСБ

Кодекс на труда

Имаме работничка, която е назначена по чл.68, ал.1 т.3 за заместване на отсъстващ работник. Преди известно време тя ни уведоми с медицински документ, че е бременна в четвърти месец.  При това положение, може ли трудовият й договор да бъде прекратен поради завръщане на титуляра, като се има предвид закрилата на бременни жени при уволнение по чл.333, ал. 5 от Кодекса на труда и какви са правата й ? „

 

Срочният трудов договор, за разлика от постоянния трудов договор, съдържа клауза за „срок“. Следователно към момента на неговото сключване страните вече знаят към кой точно момент трудовото правоотношение между тях ще се прекрати автоматично и без предизвестие.  По тази причина не действа и специалната закрила за бременните жени.

Особеното на срочните трудови договори е, че те могат да се  прекратяват както на основанията, предвидени за всички видове трудови договори (безсрочни и срочни), така и само на специфичните основания за прекратяване на срочните трудови договори, предвидени в  чл. 325 от КТ.

Когато срочният договор е за заместване на определен работник и е  сключен на основание чл.68, ал.1 т.3 от Кодекса на труда , в него трябва да  се посочи името на замествания работник.Това изискване е особено  важно, с оглед продължителността на договора и момента на прекратяването му, тъй като той се прекратява със завръщане на титуляра. Този вид срочен  трудов договор може да има като срок на продължителност както няколко  дни, така и няколко години, дори повече от 3 г.

Ако по време на заместването трудовото правоотношение с титуляра  се прекрати на някое от основанията, посочени в КТ, следва да се  прекрати и трудовото правоотношение на заместващия работник или служител.

Ако обаче заместващият титуляра работник или служител продължи  да работи 5 или повече работни дни след прекратяване на договора на  титуляра, без да има писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна, то трудовото му правоотношение ще се  превърне в безсрочно на основание чл. 69, ал. 2 от КТ.

Какво се случва с трудовия договор на заместващия  работник, когато се завърне на работа титуляра?

Правилото е: След завръщане на титуляра, правоотношението със заместващия работник се прекратява на основание чл.325, ал.1 т .5 от Кодекса на труда.

Правилно ли е обаче, да се прекрати трудовото правоотношение, когато  заместващия работник към момента на завръщане на замествания е  бременна жена?

В член 333, ал. 5 от Кодекса на труда е уредена закрила, която се прилага по отношение на бременна работничка или служителка  при уволнение. В кои случаи действа тази закрила е казал законът.

Бременна работничка или служителка може да бъде уволнена с  предизвестие само в конкретните изрично изброени хипотези на чл. 328, ал. 1, т. 1, 7, 8 и 12 от Кодекса на труда:  1.

1.при закриване на предприятието;

2. при отказ на работничката или служителката да последва  предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;

3. когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;

4. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

Бременна работничка или служителка може да бъде уволнена без  предизвестие само на основание чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 6 – при налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“. В този случай уволнението  може да бъде извършено от работодателя само след  изрично предварително писмено разрешение на инспекцията по труда.

Трудовото правоотношение на бременна работничка или служителка  не може да бъде прекратено на друго основание извън изброените основания. Те са изчерпателни и кръгът им не може да бъде разширяван по усмотрение на работодателя.

Важно да се знае, че  закрилата по чл.333, ал.5 от КТ засяга  два вида прекратяване на  трудовия договор „с и без“ предизвестие от работодателя, или с други  думи, това са основанията, изброени в чл.328 и чл.330 от Кодекса на труда.

Срочният трудов договор за заместване на титуляра по чл.68, ал.1  т.3 от Кодекса на труда се прекратява не на тези основания, а на едно от общите основание, изчерпателно изброени в чл.325 от КТ. Това означава,

че със завръщането на замествания на работа може да се прекрати срочния трудов договор, независимо от това, че заместващият работник, към  момента на завръщане на титуляра е в състояние на бременност. Това  прекратително основание е уредено в разпоредбата на чл.325, ал.1 т. 5 от КТ, според който трудовият договор е прекратява без която и да е от  страните да дължи предизвестие със завръщане на замествания на работа.

В този случай закрилата при уволнение по чл.333, ал.5 от КТ не се прилага при прекратяване на трудовото правоотношение с бременната работничка.

Ето защо, ако се извърши уволнение на бременната работничка на основание чл.325, ал. т.5 от КТ, то няма да е незаконосъобразно, защото основанието, на което се прекратява нейното трудово правоотношение,  възникнало на основание чл.68, ал.1 т.3 от КТ, е безвиновно и за двете страни по трудовия договор. Работничката предварително е знаела, че  започва работа на мястото на отсъстващ работник и с неговото завръщане нейния трудов договор ще бъде прекратен. Поради тази причини не е  предвидена законова закрила за уволнение на бременна, когато се  прекратява, сключен от нея срочен трудов договор.

Разбира се няма законова пречка, ако при Вас съществува друга подходяща за състоянието на бременната работничка работа, да и бъде предложена и тя да я заеме, вместо да пристъпите към прекратяване на нейното трудово правоотношение със завръщане на титуляра на  изпълняваната от нея работа

 

About De Fakto

Проверете също

Съдия Лозан Панов: Как секретни данни за евентуално престъпление на и.ф. главен прокурор Сарафов, се оказаха в подчинената му прокуратура?!

 По какви причини Инспекторатът към ВСС досега не е проверявал Софийска градска прокуратура и как …

Галина Захарова, председател на ВКС: Няма как да се оправдаваме, че не сме знаели за случващото се в съдебната система

Мрежите за влияние трябва да се разследват едновременно Работата на прокуратурата е засенчена от съмнения …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.