Последни новини
Home / Законът / ВКС ще отговори на 6 въпроса за несъстоятелността

ВКС ще отговори на 6 въпроса за несъстоятелността

Defakto.bg

Образувано е Тълкувателно дело №1 на търговската колегия за 2017-а

В ново тълкувателно дело Върховният касационен съд ще даде отговор на 6 спорни въпроса, свързани с производството по несъстоятелност, уредено в Търговския закон. Те са противоречиво решавани от съдилищата.

Искането е отправено от Инспектората, от адвокатурата, както и от състави на самия ВКС.

Образувано е Тълкувателно дело №1/2017 г. на Търговската колегия на съда.

Ето съобщението:

„По предложение на заместника на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Търговската колегия с разпореждане на председателя на съда бе образувано Тълкувателно дело № 1/2017 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Търговската колегия по следните въпроси от производството по търговска несъстоятелност, по които е налице противоречива или неправилна съдебна практика:

  1. Какъв е процесуалният ред, по който се развиват производствата по молби по чл. 625 от Търговския закон (ТЗ), депозирани от кредитор, при подготовката им за разглеждане в открито съдебно заседание – приложимост на чл. 131 – 133 от ГПК по отношение на реда по чл. 629, ал. 2 и ал. 4 от ТЗ?
  2. Какви са критериите по прилагането на чл. 673, ал. 3 от ТЗ спрямо кредиторите със спорни (приети и неприети) вземания, по отношение на които е предявен иск по чл. 694, ал. 1 от ТЗ – простира ли се по отношение на тях изискването за представяне на убедителни писмени доказателства, както по отношение на кредиторите по чл. 637, ал. 3 от ТЗ, или е достатъчен фактът на предявяването на иска, за да се премине към преценка дали да бъдат допуснати до участие в събранието?
  3. Допустимо ли е провеждането на събрание на кредиторите за избор на нов синдик преди одобряване на списъка по реда на чл. 692 от ТЗ и ако е допустимо, кои кредитори са легитимирани да гласуват в него?
  4. Допустими ли са доказателства, различни от писмените в производството по чл. 692, ал. 3 от ТЗ?
  5. Допустимо ли е списъкът по чл. 688, ал. 1, т. 1 от ТЗ да бъде съставян и по други критерии, освен посочените в закона, и ако са налице обективни пречки за съставяне на списък по търговските книги на длъжника, как се отразява това на свикването на първо събрание на кредиторите?
  6. Подлежи ли на обжалване определението по чл. 638, ал. 3 от ТЗ?

В предложението за образуване на делото е записано, че производството по търговска несъстоятелност е специфично, като редица процесуални правила се съдържат в самия Търговски закон и по отношение на това производство общият процесуален ред на ГПК не се прилага в пълен обем. Така е и с обжалваемостта на съдебните актове, постановени в производството по несъстоятелност – чл. 613а от ТЗ, поради което не всички спорни въпроси биха могли да бъдат разрешени от ВКС по реда на касационния контрол.

Уточнява се, че за противоречия в практиката на окръжните съдилища по първия от въпросите ВКС е сезиран от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) – Акт за резултатите от тематична проверка по Заповед № ТП-01-2/20.04.2015 г. на главния инспектор на ИВСС. За проверка по въпроса е сформирана комисия, като резултатът от проверката е внесен за обсъждане на работно Общо събрание на Търговската колегия и съдиите са взели решение противоречието да бъде отстранено по тълкувателен път.

За наличието на противоречива практика по въпроси, свързани с провеждането на събрания на кредиторите, производството по предявяване и приемане на вземанията, ВКС е сигнализиран от адвокатурата с писмено предложение. Поради факта, че в предложението за издаване на тълкувателно решение са посочени производства, актовете по които не стигат за инстанционна проверка от ВКС, е изпратено искане до търговските отделения на петте апелативни съдилища да проучат и обобщят практиката на съдилищата по несъстоятелност в съдебните им райони. От изпратените данни е констатирано, че действително има противоречиво прилагане на закона в тези производства.

Противоречивата практика по обжалваемостта на определението по чл. 638, ал. 3 от ТЗ е констатирана служебно от съдебни състави на Търговската колегия и по отношение на тази практика редът по чл. 692 от ГПК е неприложим. Този въпрос също е поставен за обсъждане на работно Общо събрание на Търговската колегия и въпреки значителен превес в подкрепа на едното от становищата, общо съгласие за прилагането му не е постигнато.“

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС: Не желая да бъда в адвокатския съвет на Валя Гигова, „за да владея адвокатурата“

Известният  наказателен адвокат  Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС и от поста на негов зам. …

Президентът към адвокатите: С ваша помощ трябва да се сложи край на паралелното правосъдие в частни клубове

За мен е привилегия да пристъсвам на Общото събание на адвокатите в България – това …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.