Последни новини
Home / Законът / ВСС отговори на препоръките на Брюксел: Ще направим нещо (неясно какво)

ВСС отговори на препоръките на Брюксел: Ще направим нещо (неясно какво)

Defakto.bg

Единодушно, със 17 гласа „за”, пленумът на ВСС гласува днес мерки в отговор на последния доклад-обобщение на Брюксел за свършеното и нестореното за правосъдието и вътрешния ред у нас. Това бе първото заседание, председателствано от новия служебен министър Мария Павлова.

Отговорът на кадровиците се чакаше с особен интерес – те са адресатът на ключовите препоръки да се осигури прозрачен избор на нов председател на ВАС, основан на качествата на кандидата, а не на задкулисието. За тях е и изискването да е честен вотът за членове на нов ВСС, избирани от съдиите, прокурорите и следователите. Нещо повече – изпълнението този път е обвързано и съдбата на мониторинга.

Препоръките са ясни, отговорът на ВСС обаче – не.

След над три часа атаки, отговори, обсъждане, така и докрай и не се разбра какви точно мерки се ангажира да вземе съветът. По всички теми, които го засягат, включително за отчетността и на главния прокурор.

Пределно ясно, за пореден път, обаче се открои едно – в този съвет смислен дебат вече е невъзможен. Или, както се пошегуваха сред заседанието негови членове „вече сме на етап помръдване на крайниците до пълно склопяване на очите”.

Другарски съд?

Очаквано, вместо конкретика, представители на мнозинството тръгнаха да се занимават с осъждане на инакомислещите. В случая – Калин Калпакчиев.

Галя Георгиева се захвана със снимки на Христо Иванов, Калпакчиев, Мирослава Тодорова и на съветника по механизма за наблюдение на ЕК Юри Тавание, които видяла, случайно отваряйки в. „Монитор”. (Тавание е любим герой на медиите, издавани от Делян Пеевски, определян е от тях като метежник срещу Цацаров и съучастник в преврата срещу него – б.р.)

После Георгиева прикани колегите да отворят коментар на Калпакчиев от вчера пред BIT, че не очаква свислена дискусия на днешното заседание, а процедурите за отговорни избори винаги са били предварително режисирани и решавани, като мнозинството във ВСС „икономически, олигархически формирано защитава корупционния консенсус на тези, които диктуват правилата”.

„Моля колегата Калпакчиев да ни обясни действията си, в какви контакти е с хора, които имат отношение към този доклад и последния цитиран израз. Той много пъти си е позволявал да унижава достойнството на членовете на този ВСС!”, настоя Георгиева.

„Предлагам другарския съд да го проведем друг път, а не сега, когато имаме да вземаме важни решения по доклада. А това, което се подхвърля по повод представители на ЕК е толкова чудовищно и поставя под съмнение механизма за наблюдение, че дори няма да го коментирам”, реагира Галина Карагьозова.

„Подкрепям, ще излезем вън от темата, която е много по-важна от изказванията на Калпакчиев, в които няма нищо ново. Последното, което ме интересува, е мнението на Калпакчиев и хората до него. А че бил сниман някой до Юри Бюрер-Тавание, каквото мисля за него, съм го казал пред българските евродепутати в Брюксел”, обяви Сотир Цацаров.

Извинете, но във всеки доклад ЕК обявява и цитира източниците си и сочи, че той е отговорност на службите на комисията, опита да се намеси Соня Найденова.

Думата взе и Калин Калпакчиев: „Няма да давам обяснения какво съм говорил, кой и къде ме е снимал, може г-н главният прокурор да се поинтересува кой извършва нерегламентирано наблюдение. (Няма!, реагира Цацаров) Беше важно да се чуе, вие търсите отговорност само за някои записи. Моля да не ме прекъсвате, избран съм с индивидуален мандат, посочен не от вас. (Тук Цацаров излезе, хлопвайки вратата). Това, което каза г-жа Георгиева и начина, по който го каза, е демонстрация на начина на мислене и поведение, причина за една от констатациите в 10-ия доклад на ЕК. Изместването на проблемите към тяхната жълтина – кой с кого се е срещал и какво е казал, опита за цензуриране на личните мнения също е част от поведението на мнозинството във ВСС. Чакам предложения по изпълнение на препоръките за прокуратурата, пътната карта, очаквам мерки от моите колеги по подобряване на процедурите по назначение на председатели на съдилища, но няма да ги дочакам, във вторник видяхме поредното назначение за и.ф. председател на СРС. За съжаление липсата на мерки по същество за пореден път ще бъде заменено с лични нападки”.

Намеси се и Лозан Панов: „От нас се изискват конкретни стъпки и решения, очакваме следващия доклад в края на тази година. Преди седмици решихме представляващият ВСС да иска отпадане на мониторинга, без да мотивираме какво сме направили за тези 10 г. Но едно е да искаме нещо, друго е да покажем конкретни стъпки и мерки с оглед на бъдещия доклад и трето и четвърто е да ги изпълним”. Председателят на ВКС призова към поемане на конкретни ангажименти по вдсеки конкретен показател.

А Сотир Цацаров се върна в залата.

Дайте да дадем!

Незабравка Стоева обяви, че докладът е непълен, а част от препоръките – неясни. „Създали сме всички законови и конституционни гаранции за независимостта на съдебната система, повече няма какво. Налице са недомислия, които не знам как ще изпълняваме. Например – годишни доклади на органите на съдебната власт, какво ще съдържат те .. Кои са делата за корупция, по които ще правим пътната карта?”, попита тя.

„Да се съсредоточим върху това какво не сме направили”, призова Лозан Панов. „Очаква се стабилност при вземането на решенията на ВСС. Твърдим ли, че сме изпълнили всички 6 покадателя? Независимостта е основополагаща тема. Няма как да не приема констатациите, че закъснелите действия по отношение на ситуацията в СГС засилиха тенденцията за неправомерно влияние. Неправомерно влияние се употребява и за прокуратурата. Прословутият СМС до Бойко Борисов подкопа ли доверието? Да, подкопа го. Влияе ли върху независимостта? Да, влияе. Какво ще направим, за да осигурим прозрачност и публичност да двата важни избора, за отчетността?”, попита председателят на ВКС.

„В доклада пише да има и деполитизарана и колегиална атмосфера. Давам личен пример. Първо, да въведем лимит на екранното време и, второ, да започнем по мерките”, намеси се Румен Георгиев.

„Не сме ние хората, които ще решат съдбата на механизма. Да се очаква незабавното му снемане е нереалистично, снемането до края на мандата на комисията е реалистично, но да се настоява на всяка цена за продължаването му ще е използване за вътрешнополитически цели. Да избягаме от анализите и обществените обсъждания. Какво да направим – много просто, отваряме доклада и по препоръките. Хората ни препоръчват план за отстраняване на констатираните слабости, т.е. хайде малко повече действия. Препоръките са изпълними, ако бъдат изпъленни, можем да разчитаме на положителна оценка от ЕК”, включи се Сотир Цацаров.

По препоръките

Тук започна някаква конкретика, но не докрай.

По отношение на избора на нов председател на ВАС се прие да има промяна в правилата за избора на „тримата големи”, без да се изяснява каква.

И тъй като препоръката бе по показателя за независимост и отчетност на третата власт, Лозан Панов припомни за Камен Ситнилски, който не доживя да се изправи пред справедлив съд.

По нормативната уредба стана дума за готовия проект за промени в НПК (който предвиждаше и прехвърлянето на корупционните дела срещу министри, депутати, магистрати на спецправосъдието). Румен Боев пожела приемственост, а ако се прави нова работна група, в нея да бъдат включени и членове на ВСС, както и пеналисти.

Лозан Панов заяви готовност за участие и от ВКС. Но: „Колегите ми от наказателната колегия на ВКС изразиха позиция, че техните мнения се изслушват и чуват, но накрая се видоизменя всичко, което са предложили”.

По натовареността, пътната карта за реформа на съдебната география и електронното правосъдие имаше най-голямо оживление.

От името на правната комисия Юлиана Колева предложи инициатива за промяна на подсъдността на някои производства по ГПК.

Комисията по натовареността отчете конкретни стъпки, включително и окончателен анализ на приложението на критериите за натовареност.

Иска се постигане на несъгласие по непопулярната реформа на съдебната карта и конкретен времеви хоризонт за това, напомни присъстващата на заседанието Кристина Ненчева от Министерството на правосъдието.

Сотир Цацаров обяви, че след излизането на решението на КС дали прокуратурата буквално трябва да следва структурата на съдилищата, има готовност да предложи конкретни откривания и закривания на териториални отделения на прокуратурата. „В 45-дневен срок от едно, дай боже благоприятно решение на КС, прокурорската колегия ще предложи първите мерки”, каза той.

Ангажиментът трябва да е и на трите власти, спомнете си общественото противодействие за евентуално закриване на съдилищата в Чепеларе и Балчик, включи се Лозан Панов. Според него вариант е и Закон за съдебната карта.

По препоръката за пътна карта за реформа на прокуратурата, дошла от доклада на европрокурорите, Цацаров каза, че с това се занимава работната група в МП, формирана от Екатерина Захариева.

От своя страна, прокуратурата е изготвила анализ по нарушенията на изискването на евроконвенцията за ефективно разследване, който ще бъде публикуван. Но тук има място и полицейското насилие, което е ангажимент на МВР. Предложи да се мисли за междуведомствена работна група. „Ще го обсъдим”, каза министър Павлова.

Не стана съвсем ясно как ще се изпълнява препоръката за отчетност по делата за корупция по високите етажи на властта – доклади на главния прокурор за разследванията, на ВКС за влезлите в сила присъди, на МП – за тяхното изпълнение. Най-вече неясно остана кои конкретно са тези дела, ако има такъв списък.

Сотир Цацаров обяви, че ще предложат ръководството на прокуратурата периодично, на три месеца, да бъде изслушвано по въпроса от парламентарна комисия. Като подчерта – няма да се отчитат детайли по конкретни разследвания.

Напомни също, че на 2 месеца информира ЕК за обвиненията и постановените присъди, „за съжаление повечето оправдателни“ по корупционни дела срещу длъжностни лица. Но пак не стана ясно кои са те.

About De Fakto

Проверете също

Българските граждани без лична карта надхвърлиха 207 000 души, от тях 110 389 живеят в България, лишени от основни права

Въпреки многобройните сигнали и загубени съдебни дела, МВР продължава  да наблюдава безучастно разрастващия се брой …

Общият съд отмени решение на ЕК, с което са утвърдени румънски помощи в полза на Wizz Air на летище Тимишоара

     Общият съд отменя решението на Европейската комисия, с което се утвърждават румънските помощи …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.