Последни новини
Home / Законът / Теодора Точкова изпревари ВСС с план-позиция по доклада на Брюксел

Теодора Точкова изпревари ВСС с план-позиция по доклада на Брюксел

Defakto.bg

Главният инспектор Теодора Точкова изпревари, макар и с малко, ВСС с позиция и план за изпълнение на препоръките от последния доклад на Брюксел, който оцени 10-е години мониторинг. Той излезе на 25 януари, но кадровиците и Инспекторатът реагират днес.

Докато в пленума на ВСС течеше поредният протяжно-конфликтен дебат за постигнатото, несвършеното, оценките и виновните, от Инспектората разпространиха позицията на Точкова (която в този момент бе във ВСС).

Ето я:

„В качеството си на ръководител на институцията Инспекторат към ВСС споделям констатациите и препоръките, направени в Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка от 25 януари 2017 г.

Оценявам като положителен знак изрично заявената воля на Комисията в най-скоро бъдеще да прекрати действието на Механизма за сътрудничество и проверка, разбира се, при представяне от страна на българските власти на необходимите доказателства за установяване необратимостта на постигнатия напредък.

Относно констатациите и препоръките, засягащи Инспектората към ВСС, изразявам удовлетворението си, че в Доклада не се съдържа критика към досегашната дейност на органа. Напротив – отбелязано е, че съобразно правомощията си преди допълването им с конституционната промяна от месец декември 2015 г., Инспекторатът е допринесъл за отчетността и ефективността на съдебната власт в България посредством редовните си проверки и доклади. Същевременно отчитам и констатацията за неизползван в пълна степен потенциал на институцията да следи за независимостта и почтеността на съдиите, прокурорите и следователите и то поради доскорошната невъзможност, породена от липсата на правомощия.

В тази насока смятам, че с изменението на Конституцията на Република България от месец декември 2015 г. Инспекторатът зае централно място в съдебната система – получи правомощията да следи за имуществото и интересите на съдии, прокурори и следователи, за тяхната почтеност, независимост и спазване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати  във връзка с действия, накърняващи престижа на съдебната власт. Казано по друг начин, Инспекторатът получи необходимите законови инструменти да бъде гарант не само за отчетността и ефективността, но и за независимостта на съдебната власт. Новите конституционни правомощия след уреждането на процедурата по упражняването им в Закона за съдебната власт Инспекторатът вече изпълнява, считано от 1 януари 2017 г. Поради новостта на някои от тях – проверките за почтеност и нарушаване на независимостта на съдии, прокурори и следователи, които нямат аналог допреди 1 януари 2017 г., считам, че за Инспектората би бил полезен външен опит в насока представянето и усвояването на добри практики. Затова намирам за изключително уместна констатацията, че „ИВСС се нуждае от възможно най-добрите условия за изпълнението на новите си функции”.  В тази връзка е изцяло обоснована препоръката за обмисляне на възможността за отправяне на искане за външна помощ – запознаване и пренасяне на приложими добри практики най-вече по въпросите, свързани с независимостта и почтеността на съдии, прокурори и следователи.

Намирам за съществени и адекватни констатациите за неефективност при провеждането на дисциплинарните производства срещу съдии, прокурори и следователи. Тази неефективност съществено намалява ефикасността на дейността на Инспектората и тази на Висшия съдебен съвет и в общ план влияе силно негативно върху съдиите, прокурорите и следователите. Именно поради това смятам, че е от голяма важност да се изпълни отправената в Доклада изрична препоръка към Инспектората и към ВСС – „да се подобрят практическото функциониране на ИВСС и последващите действия на ВСС в отговор на констатациите на Инспектората, особено по отношение на въпроси, свързани с почтеността на магистратите”.

В заключение смятам, че Инспекторатът не само ще продължи, но с още по-голям интензитет ще изпълнява правомощията си така, че да спомогне за постигане на необратим напредък по въпросите за отчетността, ефикасността и независимостта на съдебната власт. В тази насока Инспекторатът следва:

  1. да оптимизира дейността си по дисциплинарни производства, както и да подпомогне Висшия съдебен съвет за решаването на въпроса за повишаване на ефективността на дисциплинарната дейност и установяване на предвидимост по дисциплинарните производства;
  2. да предприеме необходимите действия за осигуряване на възможност за проучването на добри практики, на сходни на Инспектората органи, предимно в държавите-членки на Европейския съюз, и тяхното последващо прилагане в дейността на Инспектората;
  3. да участва в междуведомствени работни групи по въпроси, свързани с изпълнението и отчитането на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и пътната карта към нея, както и за изготвянето, изпълнението и отчитането на план за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК от месец януари 2017 г.“

 

About De Fakto

Проверете също

Доклад на Комитета против изтезанията: В България продължава да цари предубеждение към болните с психични разстройства

Комитетът за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото отношение и наказание към Съвета на Европа представи …

ВКС с тълкувателно решение за погасителната давност, докато трае изпълнителен процес за вземане по изпълнителни дела

ВКС реши, че погасителната давност не тече, докато трае изпълнителният процес относно вземането по изпълнителни …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

16 − twelve =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.