Последни новини
Home / Законът / Теодора Точкова изпревари ВСС с план-позиция по доклада на Брюксел

Теодора Точкова изпревари ВСС с план-позиция по доклада на Брюксел

Defakto.bg

Главният инспектор Теодора Точкова изпревари, макар и с малко, ВСС с позиция и план за изпълнение на препоръките от последния доклад на Брюксел, който оцени 10-е години мониторинг. Той излезе на 25 януари, но кадровиците и Инспекторатът реагират днес.

Докато в пленума на ВСС течеше поредният протяжно-конфликтен дебат за постигнатото, несвършеното, оценките и виновните, от Инспектората разпространиха позицията на Точкова (която в този момент бе във ВСС).

Ето я:

“В качеството си на ръководител на институцията Инспекторат към ВСС споделям констатациите и препоръките, направени в Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка от 25 януари 2017 г.

Оценявам като положителен знак изрично заявената воля на Комисията в най-скоро бъдеще да прекрати действието на Механизма за сътрудничество и проверка, разбира се, при представяне от страна на българските власти на необходимите доказателства за установяване необратимостта на постигнатия напредък.

Относно констатациите и препоръките, засягащи Инспектората към ВСС, изразявам удовлетворението си, че в Доклада не се съдържа критика към досегашната дейност на органа. Напротив – отбелязано е, че съобразно правомощията си преди допълването им с конституционната промяна от месец декември 2015 г., Инспекторатът е допринесъл за отчетността и ефективността на съдебната власт в България посредством редовните си проверки и доклади. Същевременно отчитам и констатацията за неизползван в пълна степен потенциал на институцията да следи за независимостта и почтеността на съдиите, прокурорите и следователите и то поради доскорошната невъзможност, породена от липсата на правомощия.

В тази насока смятам, че с изменението на Конституцията на Република България от месец декември 2015 г. Инспекторатът зае централно място в съдебната система – получи правомощията да следи за имуществото и интересите на съдии, прокурори и следователи, за тяхната почтеност, независимост и спазване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати  във връзка с действия, накърняващи престижа на съдебната власт. Казано по друг начин, Инспекторатът получи необходимите законови инструменти да бъде гарант не само за отчетността и ефективността, но и за независимостта на съдебната власт. Новите конституционни правомощия след уреждането на процедурата по упражняването им в Закона за съдебната власт Инспекторатът вече изпълнява, считано от 1 януари 2017 г. Поради новостта на някои от тях – проверките за почтеност и нарушаване на независимостта на съдии, прокурори и следователи, които нямат аналог допреди 1 януари 2017 г., считам, че за Инспектората би бил полезен външен опит в насока представянето и усвояването на добри практики. Затова намирам за изключително уместна констатацията, че „ИВСС се нуждае от възможно най-добрите условия за изпълнението на новите си функции”.  В тази връзка е изцяло обоснована препоръката за обмисляне на възможността за отправяне на искане за външна помощ – запознаване и пренасяне на приложими добри практики най-вече по въпросите, свързани с независимостта и почтеността на съдии, прокурори и следователи.

Намирам за съществени и адекватни констатациите за неефективност при провеждането на дисциплинарните производства срещу съдии, прокурори и следователи. Тази неефективност съществено намалява ефикасността на дейността на Инспектората и тази на Висшия съдебен съвет и в общ план влияе силно негативно върху съдиите, прокурорите и следователите. Именно поради това смятам, че е от голяма важност да се изпълни отправената в Доклада изрична препоръка към Инспектората и към ВСС – „да се подобрят практическото функциониране на ИВСС и последващите действия на ВСС в отговор на констатациите на Инспектората, особено по отношение на въпроси, свързани с почтеността на магистратите”.

В заключение смятам, че Инспекторатът не само ще продължи, но с още по-голям интензитет ще изпълнява правомощията си така, че да спомогне за постигане на необратим напредък по въпросите за отчетността, ефикасността и независимостта на съдебната власт. В тази насока Инспекторатът следва:

  1. да оптимизира дейността си по дисциплинарни производства, както и да подпомогне Висшия съдебен съвет за решаването на въпроса за повишаване на ефективността на дисциплинарната дейност и установяване на предвидимост по дисциплинарните производства;
  2. да предприеме необходимите действия за осигуряване на възможност за проучването на добри практики, на сходни на Инспектората органи, предимно в държавите-членки на Европейския съюз, и тяхното последващо прилагане в дейността на Инспектората;
  3. да участва в междуведомствени работни групи по въпроси, свързани с изпълнението и отчитането на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и пътната карта към нея, както и за изготвянето, изпълнението и отчитането на план за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК от месец януари 2017 г.”

 

About De Fakto

Проверете също

Двама надзиратели от ареста на Националното следствие са отстранени от длъжност за тежки дисциплинарни нарушения

Двама надзиратели от ареста на Националната следствена служба (НСлС) са отстранени от длъжност заради тежки …

Специализираният съд насрочи разпоредително заседание по делото срещу Лиляна Деянова на 2 юли

В разпоредително заседание на 2 юли Специализираният съд ще преценява прецизността на разледването срещу Лиляна …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.