Последни новини
Home / Законът / Генерален адвокат в Съда на ЕС: Държавите членки са длъжни да издават визи, при риск от изтезания

Генерален адвокат в Съда на ЕС: Държавите членки са длъжни да издават визи, при риск от изтезания

Defakto.bg

Заключение на генералния адвокат по дело C-638/16 PPU X и X/État belge

Според генералния адвокат Mengozzi държавите членки трябва да издават хуманитарни визи, когато има сериозни и потвърдени основания да се смята, че отказът ще изложи търсещите международна закрила лица на опасност от изтезания или от нечовешко или унизително отношение

Наличието или липсата на връзка между съответното лице и държавата членка, от която то е поискало да му издаде виза, е без значение,  обяви съдът във вторник.

Историята

На 12 октомври 2016 г.  двойка сирийски граждани и трите им непълнолетни деца, живеещи в Алепо (Сирия),  подават в посолството на Белгия в Бейрут (Ливан) заявления за издаване на визи. На 13 октомври 2016 г. те се връщат в Сирия. Със заявленията се иска издаване на визи с ограничена териториална валидност на основание Визовия кодекс на ЕС1, за да може семейството да напусне обсадения град Алепо и да подаде молба за убежище в Белгия.  Единият от тях обявява по-специално че е бил отвлечен от въоръжена групировка,  бил е бит и измъчван, преди накрая да бъде освободен срещу откуп. Те подчертават по-специално влошаващото се положение по отношение на сигурността в Сирия като цяло, и по-конкретно в Алепо, както и факта, че тъй като са православни християни, съществува риск да бъдат преследвани поради религиозните им убеждения.  Те допълват, че не могат да се регистрират като бежанци в съседните страни с оглед на обстоятелството, че границата между Ливан и Сирия междувременно е затворена.
На 18 октомври 2016 г. Office des étrangers (Служба за чужденците, Белгия) отхвърля заявленията. Тя счита, че кандидатствайки за виза с ограничена териториална валидност с цел да поиска убежище в Белгия, въпросното сирийско семейство явно има намерение да пребивава повече от 90 дни в Белгия2.  Службата подчертава и че от държавите членки не се изисква да допускат на територията си всяко лице в бедствено положение.
При това положение сирийското семейство сезира Conseil du contentieux des étrangers (Съвет по споровете във връзка с режима на чужденците, Белгия) с искане да спре изпълнението на решенията, с които се отказва издаването на визи.

Преюдициалното запитване

Именно посочената юрисдикция решава да отправи спешно преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз относно тълкуването на Визовия кодекс, както и на член 4 (забрана на изтезанията, на нечовешкото или унизително отношение или наказание) и на член 18 (правото на убежище) от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Заключението

Заключението, представено от  генералния адвокат Paolo Mengozzi  стига до извода, че положението на въпросното сирийско семейство се урежда от Визовия кодекс, и следователно, от правото на Съюза.
Освен това според него, като приемат решение на основание на Визовия кодекс, органите на съответната държава членка прилагат правото на Съюза и при това положение са длъжни да спазват гарантираните от Хартата права.
Генералният адвокат отговаря утвърдително на въпроса дали държавата членка е длъжна да издаде хуманитарна виза, когато има доказан риск от нарушение по-специално на член 4 от Хартата, и то независимо от наличието или липсата на връзка между съответното лице и държавата членка, от която то е поискало да му издаде виза.
Генералният адвокат не приема тълкуването, че Визовия кодекс  просто оправомощава държавите членки да издават такива визи.  Позицията му се основава, както на текста и структурата на разпоредбите на Визовия кодекс, така и на необходимостта  държавите членки да спазват гарантираните от Хартата права.
В този контекст свободата на преценка, с която държавите членки разполагат, по необходимост е ограничена от правото на Съюза.
За генералния адвокат няма съмнение, че в Сирия жалбоподателите са изложени най-малкото на действителен риск от нечовешко отношение с изключително сериозен характер, за което е ясно, че попада в обхвата на предвидената в член 4 от Хартата забрана.  Предвид наличната информация за положението в Сирия État belge не може да заключи, че е освободена от изпълнение на позитивното си задължение по член 4 от Хартата.
При това положение генералният адвокат Mengozzi предлага на Съда да отговори на Conseil du contentieux des étrangers, че държавата членка, от която гражданин на трета страна е поискал издаване на виза с ограничена териториална валидност по причини от хуманитарен характер, е длъжна да издаде такава виза, ако има сериозни и потвърдени основания да се смята, че отказът да издаде този документ ще има за пряка последица гражданинът да бъде подложен на забранено от член 4 от Хартата отношение, лишавайки го от законно средство да упражни правото си да иска международна закрила в тази държава членка.

1 Регламент (ЕО) № 810/2009 от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността, по-специално член 25, параграф 1, буква a) от него.
2 Съгласно член 1, параграфи 1 и 2 от Визовия кодекс той определя „условията и реда за издаване на визи за транзитно преминаване или за планиран престой на територията на държави членки с продължителност, която не превишава три месеца в рамките на всеки шестмесечен период“. Съгласно член 32, параграф 1, буква б) от този кодекс издаването на виза се отказва, ако са налице основателни съмнения относно намерението на кандидата да напусне територията на държавите членки преди изтичането на визата, за която кандидатства.
www.curia.europa.eu

ЗАБЕЛЕЖКА: Заключението на генералния адвокат не обвързва Съда. Задачата на генералните адвокати е да предложат на Съда, при пълна независимост, правно разрешение на делото, което им е поверено. Съдиите от Съда пристъпват към разисквания по делото. Съдебното решение ще бъде постановено на по-късна дата.
ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с

About De Fakto

Проверете също

Президентът: Силно се надявам, че приетия механизъм за контрол на гл.прокурор не е маскарад в парламента

  Парламентът много трудно ще навакса за 3 дни пропилените 3 месеца за осъществяването на …

Министър Зарков: На действащия парламент му остава една седмица живот и едно важно изпитание – НПК

Служебният министър на правосъдието Крум Зарков, който е на визита в  САЩ, следи ставащото със …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.