Последни новини
Home / Избрано / Отново за закрилата на майките при уволнение

Отново за закрилата на майките при уволнение

Defakto.bg

Величка Микова, юрист*

Счетоводният ни отдел се състои от главен счетоводител и счетоводител. Счетоводителят е майка с дете до 3- годишна възраст. Налага се да съкратим  съкратим една бройка в този отдел.  Ако се насочим да съкратим счетоводителя, който е единствена бройка, ще се прилага ли закрилата за майки с деца до 3 годишна възраст и иска ли се разрешение от Инспекцията по труда в този случай. И то при условие, че счетоводителят не може да изпълнява функциите на главния счетоводител поради липсата на квалификация, опит и т.н.

Предварителната закрила  при уволнение представлява особен вид процедура, при   която работодателят трябва да е получил преди уволнението на  защитения работник или служител разрешение,    съгласие или мнение от съответния оправомощен държавен,  синдикален или здравен орган за неговото уволнение, за да бъде то  законно.

Ако съответното разрешение е получено, след като  работодателят е връчил заповедта на защитеното лице, освобождаването ще е незаконно заради неспазената законова процедура.

Закрилата е предварителна, защото  работодателят трябва да получи предварително разрешение от   Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” за всеки отделен   случай.

При закрилата на майка на дете до 3 –годишна възраст е без значение дали тя е използвала или не отпуска по чл. 164 от Кодекса на труда или по чл. 165, или след като е използвала отпуска си по чл. 163, е започнала да работи. Без значение е дали става въпрос за рождена майка или майка-осиновителка. Без значение е и гражданското състояние на майката – омъжена, разведена, вдовица, самотна майка и т.н.   КТ изисква при прекратяване на трудовото правоотношение на  посочените по–горе основания – чл. 328, ал.1 т. 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6, работодателят да получи предварително разрешение от инспекцията по труда. Прекратяване на трудовия договор без това разрешение, е незаконосъобразно.

В конкретния случай, ако в резултат на извършен подбор сте взели решение да освободите на основание съкращаване в щата ( чл.328, ал.1 т.1 от КТ) работничката и служителката, която е майка на дете до 3 годишна възраст, преди да извършите прекратяване на трудовото правоотношение на това основание, по закон, вие сте длъжен да поискате предварително разрешение за това от органите на Инспекцията по труда.

Правните последици от неизпълнението на това задължение на   работодателя са посочени в разпоредбата на чл. 344, ал. 3 КТ –      признаване на уволнението за незаконно и отмяна на заповедта за      уволнение само на това основание, без съдът да разглежда трудовия      спор по същество. Такава е и съдебната практиката по този въпрос   (виж Решение № 649 от 15.05.2006 г., III г.о. на ВКС).

Следователно, ако допуснете да извършите прекратяване на трудовото правоотношение с работничка или служителка, която е  майка на дете до 3- годишна възраст, без да сте спазили процедурата за вземане на предварително съгласие от държавния орган  ИА    „Главна инспекция по труда“- чл.333, ал.1 т. 1, уволнението й ще е незаконно и тя ще има  основание да поиска неговата отмяна от съда.

Кодексът на труда не свързва процедурата по предварителната закрила с това доколко  работничката или служителката има качества да изпълнява  съответната работа или не.

Предварителната закрила при уволнение  е установена в разпоредбата на чл.333, ал.1 от КТ за определени категории работници и служители, които се считат от законодателя за социално уязвими. Тя се прилага само при прекратяване на трудов договор на  основания за прекратяване с предизвестие от страна на работодателя(в чл. 328, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 11 КТ и прекратяване поради дисциплинарно уволнение по  чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ).

Добре е да се знае, че тази закрила действа и когато работодателят реши да освободи работник или служител ( в т.ч. и майка на дете до 3 –годишна възраст) поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата (чл.328, ал.1 т.5 от КТ).  Дори  в този случай законът ви задължава  да изискате предварително съгласие от Инспекцията по труда преди да пристъпите към прекратяване на трудовото правоотношение на майка, която има  дете до 3-годишна възраст.

Освен предварително разрешение от Инспекцията по труда,      работодателят трябва да поиска и мнение от териториалната      експертна лекарска комисия (ТЕЛК), ако ще уволнява работник или      служител, който е трудоустроен или боледуващ от някоя от      болестите, определени в Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите,      при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила      съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда.  Искането на    мнението     на ТЕЛК се извършва с надлежно писмо от работодателя, към което      трябва да се приложат представените от работника или служителя      медицински документи. Мнението на ТЕЛК се изисква, с оглед      възможността за адаптация на трудоустроено лице при евентуална      промяна на условията на труд.

Мнението на ТЕЛК трябва да е актуално, т.е. да е съобразено с    изискването на чл. 333, ал. 2 КТ и да е поискано за конкретния   случай. Липсата на мнение от  ТЕЛК, взето непосредствено преди      искането     до инспекцията по труда за преодоляване на закрилата,      прави          незаконно уволнението, независимо от това дали е   дадено  разрешение от   инспекцията по труда.

*Авторът е Изпълнителен секретар на КНСБ по трудово правни въпроси

 

About De Fakto

Проверете също

Бивша заместничка на Невена Зартова виждала два пъти Мартин Божанов – Нотариуса в кабинета й

Бивша  заместничка на бившия районен прокурор на София Невена Зартова съобщи пред Прокурорската колегия, че …

Шефовете на ВКС и ВАС Захарова и Чалаков оглавиха комисията за съпричасност на съдии по случая „Мартин Божанов“

Временната комисия, създадена от  Съдийската колегия на ВСС  по случая „Божанов“  избра за съпредседатели  Галина …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.