Последни новини
Home / Законът / Пет дела за измама, прекратени заради лошо правосъдие и изтичане на давността

Пет дела за измама, прекратени заради лошо правосъдие и изтичане на давността

Defakto.bg

Драстични протакания на дела за измами, които са били прекратени поради изтекла давност е  констатирал Инспекторатът към ВСС.  Това е станало при проверка на 139 заявления за нарушаване правото на гражданите на разглеждане и решаване на делата в разумен срок.  Проверките са извършени в периода 1 октомври – 31 декември 2016 г. Петте производства са сред основателните 31 заявления по наказателни дела, съобщава пресцентъра на Инспектората. От съобщението се вижда, че отговорността за  протакането на производствата е поделена между обвинението и съда.

За съжаление  Инспекторатът не разкрива имената  на извършители и съизвършители в тоги, които са възпрепятствали  правосъдието за сериозни престъпления.

Ето и съобщението:

14 години, 11 месеца и 24 дни е продължило дело за измама, по което извършителят се е представил за длъжностно лице. Обвинението е по чл. 210, ал. 1, т.1, пр. 1 вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК.

Забавянията са причинени от действията на компетентните органи и в двете фази на производството. Установени са периоди, през които не са извършвани никакви действия по разследването, както и периоди на бездействие от страна на наблюдаващата прокуратура /4 юли – 17 ноември 2006 г., 10 март – 11 декември 2008 г., 6 април – 18 юни 2009 г./ Наблюдаващият прокурор два пъти /с постановления от февруари 2002 и юли 2004 г./ е връщал делото на разследващия орган за отстраняване на допуснати процесуални нарушения и за извършване на допълнително разследване.

Съдебните производства в СРС, образувани през 2004 и 2007 г., са прекратени поради съществени процесуални нарушения при изготвянето на обвинителния акт и делото е връщано на прокуратурата за отстраняването им. И в двата случая производството е прекратено едва в хода на съдебното следствие вместо при подготвителните действия за разглеждането му в открито заседание.

Най-сериозни забавяния са допуснати при третото съдебно производство в СРС, образувано през 2009 г. Насрочени са 22 съдебни заседания, като по време на последното – през юни 2016 г., производството е прекратено поради изтекла давност.  Заседанията са отлагани основно заради нередовно призоваване и неявяване на свидетелите, а на два пъти /през 2010  и 2011 г./ делото е започвало наново от нов състав заради принципа за неизменност на състава.

Друго дело за измама е продължило 14 години, 11 месеца и 15 дни (чл. 210, ал. 1, т. 3 вр. чл. 209, ал. 1 НК)

Четири пъти то е прекратявано и връщано от СРС на прокуратурата заради пропуски при изготвянето на обвинителния акт, представляващи съществени процесуални нарушения /въпросните съдебни производства са образувани през 2001, 2003, 2014 и 2015 г./.

В съдебната фаза са констатирани забавяния, причинени от действията на съда, по време на второто производство. То е образувано на 22 януари 2003 г., а е насрочено за разглеждане в открито заседание едва за 11 февруари 2004 г. Продължило е 9 години, 8 месеца и 13 дни. Проведени са 31 заседания. На първите 25 от тях не е бил даден ход заради невъзможност да бъдат призовани някои от свидетелите. По време на 31-то съдът е прекратил делото поради пропуски при изготвянето на обвинителния акт, които е трябвало да бъдат установени още при постъпването на делото в съда.

За последен, пети път, делото е внесено в СРС през 2015 г. и е прекратено през февруари 2016 г. поради изтекла давност.

14 години, 4 месеца и 6 дни е продължителността на друго дело за измама /чл. 209, ал. 1 НК/.

В досъдебното производство са допуснати пропуски при изготвянето на обвинителния акт. Те са причина три от производствата в СРС /образувани през 2011 и 2012 г./ да бъдат прекратени и делото върнато за отстраняване на констатираните съществени процесуални нарушения, ограничили правото на защита на обвиняемия. Като цяло са забавили разглеждането и решаването на случая с около 2 години и 6 месеца. Последното от въпросните три дела е продължило 1 година, 8 месеца и 6 дни – съдът не е установил своевременно наличието на основания за прекратяване на делото. Трябвало е да го стори още в разпоредителното заседание за подготовка на делото за разглеждане.

Четвъртото поред съдебно производство, образувано в СРС през 2013 г., е продължило 2 години, 3 месеца и 9 дни. Насрочени са 13 заседания, осем от които са отложени без да се даде ход заради процесуални пречки. Въззивният съд е прекратил производството поради изтекла давност.

Дело за измама, от която причинената вреда е в големи размери /чл. 210, ал. 1, т. 5 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК/, е продължило 13 години, 9 месеца и 18 дни.

Най-съществени забавяния са допуснати в досъдебното производство, продължило 9 години, 3 месеца и 16 дни. Установени са няколко периода от 5 месеца до 2 години, през които не са извършвани никакви процесуално-следствени действия. Най-дългият от тях е от 9 януари 2006 г., когато наблюдаващият прокурор е върнал следственото дело поради неизпълнение на указания, дадени с предишно постановление от 17 юни 2005 г., до 29 октомври 2007 г., когато делото е възобновено.

Установено е, че в хода на съдебното производство в СРС, образувано през 2013 г., в период от 3 години и 4 месеца съдът не е успял да създаде организация и да призове лицата, включени в списъка за призоваване. Това е станало причина за отлагане на всички 12 заседания, без да е даден ход, допринесло е за прекомерната продължителност на наказателното производство и за прекратяването му поради изтичане на предвидената в закона давност.

13 години, 9 месеца и 6 дни е продължило дело за измама /чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1НК/, което от образуването му до прекратяването му е останало на фазата на досъдебното производство. Спирано е общо пет пъти – два пъти заради отсъствие на обвиняемия /общо за 6 години, 10 месеца и 14 дни/ и три пъти заради отсъствие на свидетели /общо за 2 години и 10 месеца/. В периодите, когато производството е било спряно, са извършвани епизодични оперативни действия по издирването на обвиняемия и на свидетелите, което е основната причина за продължителността на делото и прекратяването му.

Освен това от април 2002 до декември 2003 г. /1 година и 7 месеца/ разследващите органи не са извършвали никакви процесуално-следствени действия. Установени са и отделни случаи, в които водещият разследването не е изпълнявал указанията на наблюдаващия прокурор.

Отчетът на ИВСС по глава Трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи) за периода 1 октомври – 31 декември 2016 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС – http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.

About De Fakto

Проверете също

Президентът: Силно се надявам, че приетия механизъм за контрол на гл.прокурор не е маскарад в парламента

  Парламентът много трудно ще навакса за 3 дни пропилените 3 месеца за осъществяването на …

Министър Зарков: На действащия парламент му остава една седмица живот и едно важно изпитание – НПК

Служебният министър на правосъдието Крум Зарков, който е на визита в  САЩ, следи ставащото със …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.