Последни новини
Home / Законът / Пет дела за измама, прекратени заради лошо правосъдие и изтичане на давността

Пет дела за измама, прекратени заради лошо правосъдие и изтичане на давността

Defakto.bg

Драстични протакания на дела за измами, които са били прекратени поради изтекла давност е  констатирал Инспекторатът към ВСС.  Това е станало при проверка на 139 заявления за нарушаване правото на гражданите на разглеждане и решаване на делата в разумен срок.  Проверките са извършени в периода 1 октомври – 31 декември 2016 г. Петте производства са сред основателните 31 заявления по наказателни дела, съобщава пресцентъра на Инспектората. От съобщението се вижда, че отговорността за  протакането на производствата е поделена между обвинението и съда.

За съжаление  Инспекторатът не разкрива имената  на извършители и съизвършители в тоги, които са възпрепятствали  правосъдието за сериозни престъпления.

Ето и съобщението:

14 години, 11 месеца и 24 дни е продължило дело за измама, по което извършителят се е представил за длъжностно лице. Обвинението е по чл. 210, ал. 1, т.1, пр. 1 вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 НК.

Забавянията са причинени от действията на компетентните органи и в двете фази на производството. Установени са периоди, през които не са извършвани никакви действия по разследването, както и периоди на бездействие от страна на наблюдаващата прокуратура /4 юли – 17 ноември 2006 г., 10 март – 11 декември 2008 г., 6 април – 18 юни 2009 г./ Наблюдаващият прокурор два пъти /с постановления от февруари 2002 и юли 2004 г./ е връщал делото на разследващия орган за отстраняване на допуснати процесуални нарушения и за извършване на допълнително разследване.

Съдебните производства в СРС, образувани през 2004 и 2007 г., са прекратени поради съществени процесуални нарушения при изготвянето на обвинителния акт и делото е връщано на прокуратурата за отстраняването им. И в двата случая производството е прекратено едва в хода на съдебното следствие вместо при подготвителните действия за разглеждането му в открито заседание.

Най-сериозни забавяния са допуснати при третото съдебно производство в СРС, образувано през 2009 г. Насрочени са 22 съдебни заседания, като по време на последното – през юни 2016 г., производството е прекратено поради изтекла давност.  Заседанията са отлагани основно заради нередовно призоваване и неявяване на свидетелите, а на два пъти /през 2010  и 2011 г./ делото е започвало наново от нов състав заради принципа за неизменност на състава.

Друго дело за измама е продължило 14 години, 11 месеца и 15 дни (чл. 210, ал. 1, т. 3 вр. чл. 209, ал. 1 НК)

Четири пъти то е прекратявано и връщано от СРС на прокуратурата заради пропуски при изготвянето на обвинителния акт, представляващи съществени процесуални нарушения /въпросните съдебни производства са образувани през 2001, 2003, 2014 и 2015 г./.

В съдебната фаза са констатирани забавяния, причинени от действията на съда, по време на второто производство. То е образувано на 22 януари 2003 г., а е насрочено за разглеждане в открито заседание едва за 11 февруари 2004 г. Продължило е 9 години, 8 месеца и 13 дни. Проведени са 31 заседания. На първите 25 от тях не е бил даден ход заради невъзможност да бъдат призовани някои от свидетелите. По време на 31-то съдът е прекратил делото поради пропуски при изготвянето на обвинителния акт, които е трябвало да бъдат установени още при постъпването на делото в съда.

За последен, пети път, делото е внесено в СРС през 2015 г. и е прекратено през февруари 2016 г. поради изтекла давност.

14 години, 4 месеца и 6 дни е продължителността на друго дело за измама /чл. 209, ал. 1 НК/.

В досъдебното производство са допуснати пропуски при изготвянето на обвинителния акт. Те са причина три от производствата в СРС /образувани през 2011 и 2012 г./ да бъдат прекратени и делото върнато за отстраняване на констатираните съществени процесуални нарушения, ограничили правото на защита на обвиняемия. Като цяло са забавили разглеждането и решаването на случая с около 2 години и 6 месеца. Последното от въпросните три дела е продължило 1 година, 8 месеца и 6 дни – съдът не е установил своевременно наличието на основания за прекратяване на делото. Трябвало е да го стори още в разпоредителното заседание за подготовка на делото за разглеждане.

Четвъртото поред съдебно производство, образувано в СРС през 2013 г., е продължило 2 години, 3 месеца и 9 дни. Насрочени са 13 заседания, осем от които са отложени без да се даде ход заради процесуални пречки. Въззивният съд е прекратил производството поради изтекла давност.

Дело за измама, от която причинената вреда е в големи размери /чл. 210, ал. 1, т. 5 вр. чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК/, е продължило 13 години, 9 месеца и 18 дни.

Най-съществени забавяния са допуснати в досъдебното производство, продължило 9 години, 3 месеца и 16 дни. Установени са няколко периода от 5 месеца до 2 години, през които не са извършвани никакви процесуално-следствени действия. Най-дългият от тях е от 9 януари 2006 г., когато наблюдаващият прокурор е върнал следственото дело поради неизпълнение на указания, дадени с предишно постановление от 17 юни 2005 г., до 29 октомври 2007 г., когато делото е възобновено.

Установено е, че в хода на съдебното производство в СРС, образувано през 2013 г., в период от 3 години и 4 месеца съдът не е успял да създаде организация и да призове лицата, включени в списъка за призоваване. Това е станало причина за отлагане на всички 12 заседания, без да е даден ход, допринесло е за прекомерната продължителност на наказателното производство и за прекратяването му поради изтичане на предвидената в закона давност.

13 години, 9 месеца и 6 дни е продължило дело за измама /чл. 209, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1НК/, което от образуването му до прекратяването му е останало на фазата на досъдебното производство. Спирано е общо пет пъти – два пъти заради отсъствие на обвиняемия /общо за 6 години, 10 месеца и 14 дни/ и три пъти заради отсъствие на свидетели /общо за 2 години и 10 месеца/. В периодите, когато производството е било спряно, са извършвани епизодични оперативни действия по издирването на обвиняемия и на свидетелите, което е основната причина за продължителността на делото и прекратяването му.

Освен това от април 2002 до декември 2003 г. /1 година и 7 месеца/ разследващите органи не са извършвали никакви процесуално-следствени действия. Установени са и отделни случаи, в които водещият разследването не е изпълнявал указанията на наблюдаващия прокурор.

Отчетът на ИВСС по глава Трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи) за периода 1 октомври – 31 декември 2016 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС – http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.

About De Fakto

Проверете също

Комитетът на министрите на СЕ иска информация за разследванията на полицейското насилие от протестите

Страната ни получи поредните остри критики заради неизпълнението на препоръките на ЕСПЧ за предотвратяване на …

КПКОНПИ – стана член на Международната мрежа за почтеност, Спецпрокуратурата – домакин на Постоянната конференция на прокурорите

КПКОНПИ е приета за постоянен член на Мрежата за почтеност (Network for Integrity), съобщи комисията. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.