Последни новини
Home / Законът / Съдът отмени поскъпването на билета в София, решението не е окончателно

Съдът отмени поскъпването на билета в София, решението не е окончателно

Defakto.bg

Новата цена не е финансово аргументирана, актът на столичната община е незаконосъобразен

Столичният административен съд отмени решението на СОС за поскъпването на билета за пътуване в градския транспорт. От 1 юни 2016 г. цената му скочи драстично – от 1 лв. на 1,60 лв. Това стана с промени в Наредбата за условията и реда за пътуване в обществения градски транспорт, гласувани от столичните общинари на 14 април 2016 г. Поскъпването бе мотивирано включително с „подобряване на социалната услуга“.

Няма нищо такова, обявиха днес съдиите Евгения Иванова, Весела Цанкова и Луиза Христова.

Поскъпването бе оспорено от сдружението „Център за законодателни оценки и законодателни инициативи“ и от граждани. Като техен адвокат в съда се явяваше общинският съветник от БСП Милка Христова. Жалбите са основателни, пледира прокуратурата.

Решението на Административен съд -София-град не е окончателно и може да бъде оспорено пред ВАС. Дори поскъпването окончателно да отпадне обаче гражданите няма да могат да си потърсят обратно парите от общината – тълкувателно решение на Върховния административен съд обяви, че не могат да се претендират вреди за незаконосъобразни административни актове.

Защо бе отменено решението на столичните общинари?

Има думата съдът.

Няма убедителни аргументи

„Посочените в доклада причини, които налагат приемането на цитираните промени, не обосновават необходимостта от всички приети изменения и допълнения. Докладът на вносителя не съдържа конкретните причини, които налагат увеличение на размер на цените на някои превозни документи, както и на стойността на глобите за нередовни пътници“, се казва в съдебното решение.

И още: „С процесната наредба са отменени Правила за образуване цената на еднократно пътуване и превозните документи документи за масов градски транспорт на територията на СО, като в §41 от наредбата е посочено, че цените на превозните документи се определят съгласно утвърдените с Икономическата рамка на обществения градски транспорт в СО за съответната година приходи и разходи за дейността. При действието на посочените правила се формулираше реда и принципите за образуване на базисна цена на еднократно пътуване и цените на превозните документи по формула, която отчиташе сумарните разходи за транспортна дейност, съотнесени към броя пътувания на превозените пътници и приходите на базата на превозни документи. По този начин себестойността на превозния документ се изчисляваше по определена формула, като към нея се добавяше съответен процент рентабилност. В настоящата наредба, с която тези Правила са отменени, никъде не е посочено по какъв механизъм и по каква формула приходите и разходите, посочени в Икономическата рамка, се отчитат, така че да образуват именно тези цени на превозните документи, посочени в Приложение 4 и 7 към наредбата, а не други.

Липсват данни за себестойността на еднократното пътуване, както и дали към нея са добавени някакви компенсиращи разходи – инфлация, застраховка на пътници, и др. От доклада на вносителя не става ясно по какъв начин необходимостта от стимулиране на закупуването на дългосрочни превозни документи е обвързана от предложеното увеличение в размера на цената на карта за еднократно пътуване и на картата – талон за 10 пътувания.

Следователно така изложените мотиви не съответстват на изискването по чл. 28, ал.2, т.1 от ЗНА.“

Може да е налице и дискриминация

Увеличаването на дисбаланса между цената на еднократен превоз, формирана при карта за еднократно пътуване и при дългосрочна абонаментна карта, логично поставя въпроса дали лицата, имащи възможност да инвестират наведнъж по-голяма сума за по-дългосрочен превозен документ, не са поставени в по-благоприятно положение от тези, които нямат такава финансова възможност, отбелязва съдът. Но съдебният контрол върху това не е възможен именно заради липсата на ясни мотиви на СОС.

Магистратите обаче категорично отхвърлят аргументите на общината, че новата цена била формирана в съответствие с правила за образуване цената на еднократно пътуване и превозните документи.

„На първо място, всички изходни данни използвани в Правилата за определяне  цената на пътуването, не се съдържат в административната преписка, не са описани в докладите, с които са внесени проектите на решение № 269 и 270 от 2016г. на СОС, и няма данни да са били предмет на разглеждане от общинските съветници.  Липсват данни за сумарния пробег по разписание в км на всеки транспортен оператор по обособени маршрути от общата транспортна схема на [населено място], разходната ставка на км пробег, и разходите за реализация, одобрени от кмета на СО. Не се посочва и процент рентабилност, стойността на инфлация  и на застраховка, които също са релевантни при определяне на базисната себестойност на еднократното пътуване. Всички тези обстоятелства се описват за първи път в становище на ответника 09.12.2016г., с което не се защитава, а се мотивира немотивираната от административния орган Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на СО и приложенията към нея. Константната съдебна практика допуска мотивите към акта да са изложени в самия него или в преписката по издаването му, но не и в последващо становище в производството по съдебен контрол върху неговата законосъобразност4, категоричен е съдът.

Мотивите не са верни

„Изложените в становище от 09.12.2016г. мотиви не са верни. Същите се базират на твърдението, че цената на картата за еднократно пътуване и картата с талони за десет еднократни пътувания е изчислена по методиката в Правила за образуване цената на еднократно пътуване и превозните документи за масов градски транспорт на територията на СО(отм.). Това твърдение е в противоречие с ясната воля на административния орган с процесната наредба тези Правила да не се прилагат повече“, четем в решението.

„Тази воля е изразена и в §40 от процесната наредба, с който се отменят правилата, приети с решение на СОС № 24 от 11.12.2000г., както и в §41 от нея, с който се постановява цените на превозните документи да се определят съгласно утвърдените с Икономическата рамка на обществения градски транспорт в СО за съответната година приходи и разходи за дейността. Този параграф съдът намира за напълно непропорционален на преследваната цел, тъй като приходите и разходите за годината, в която се увеличава цената на билета за градски транспорт, са прогнозни и не могат да обосноват нуждата от подобно увеличение“, заявява съдът.

Увеличението е незаконосъобразно

Третият мотив за отмяната: „Дори да се приеме, че увеличаването на цените на карта за еднократно пътуване и картата с талони за десет еднократни пътувания е станало по методиката на Правилата, то подобно увеличение е незаконосъобразно. Така предвиденото увеличение влиза в сила от 01.06.2016г., от който момент посочените правила са отменени. Не е възможно с една разпоредба от нормативен акт  да се придава действие на Правила,  които с друга разпоредба на същия нормативен акт се отменят. Тези Правила губят своята сила с отмяната им и занапред, като не могат да се прилагат. Следователно не може разпоредбата за отмяната им да се заобикаля с други, чрез които им се придава действие занапред по отношение определяне на цена на превозни документи. Това би било възможно само ако с преходни разпоредби се продължава действието на правилата, отменени с новия нормативен акт, или се урежда тяхното прилагане спрямо висящи правоотношения или спрямо юридически факти, които са започнали, но не са завършени при действието на отменения акт. Такива преходни разпоредби в процесната наредба няма“.

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС: Не желая да бъда в адвокатския съвет на Валя Гигова, „за да владея адвокатурата“

Известният  наказателен адвокат  Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС и от поста на негов зам. …

Президентът към адвокатите: С ваша помощ трябва да се сложи край на паралелното правосъдие в частни клубове

Общото събрание на адвокатите поиска спешни законодателни промени за адвокатските възнаграждения За мен е привилегия …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.