Последни новини
Home / Законът / Внесоха обвинителен акт срещу бившия ректор на Медицинския университет

Внесоха обвинителен акт срещу бившия ректор на Медицинския университет

Defakto.bg

Ваньо Митев ще отговаря за действията на бившия главен секретар на ВУЗа Алексей Алексеев

Обвинителният акт срещу бившия ректор на Медицинския университет Ваньо Митев е внесен в съда, съобщиха от прокуратурата.

Той е дело на звеното „Антикорупция“ в СГП.

Разследването срещу проф. Митев започна миналата есен след одитен доклад на Министерството на образованието, установил неправомерно премахване на един студентски стол, нарушения при изнесеното обучение на студенти в центрове за предклинично обучние в Швейцария, Малта и Германия, необосновани разходи за командировавки и автомобили.

Ректорът бе свален, отрече да е вършил зпоулотреби.

От обширното прокурорско съобщение сега се разбира, че срещу Ваньо Митев има три обвинения, като лично на него му се търси отговорност за неизгоден договор за представителство и правна помощ с двама адвокати. Останалите две са за неупражнен контрол и затваряне на очите за действия на бившия главен секретар на университета Алексей Алексеев.

Алексеев също е обвиняем, с далеч по-обширна фактология. На негова сметка са обученията, автомобилите и прочее.

Ето съобщението на прокуратурата:

„Днес, 01.03.2017 г. СЗ “Антикорупция“ – СГП внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу Ваньо Митев – бивш ректор на МУ –София – за сключване на неизгодна сделка, допустителство и безстопанственост и срещу Алексей Алексеев – бивш главен секретар на МУ-София за съзнателно сключване на неизгодни сделки, за престъпление по служба и за длъжностно присвояване.

Ваньо Митев е обвинен в следните престъпления:

І. На 29.09.2014 г. като длъжностно лице – ректор на Медицински университет – София, съзнателно сключил неизгодна сделка – договор за правна помощ и процесуално представителство с двама адвокати при липса на необходимост от сключването му и назначени двама юрисконсулти в учебното заведение и от това произлязла значителна вреда в размер на 28 800 лв. за учреждението, което представлява – Медицински университет – София – престъпление по чл. 220, ал.1 от НК.

ІІ. В периода от 08.11.2013 г. до 25.02.2016 г. съзнателно допуснал подчинено нему лице – Главния секретар на МУ-София Алексей Алексеев – да извърши престъпление по служба, а именно: в периода от 08.11.2013 г. до 25.02.2016 г. Алексей Алексеев при условията на продължавано престъпление със 146 деяния, нарушил служебните си задължения произтичащи от Закона за висшето образование и в нарушение на чл. 68, ал.7 от Закона за висшето образование разрешил да бъдат записани за студенти на МУ-София 146 граждани на Европейския съюз, без да са държали писмени конкурсни изпити по биология и химия, от което са настъпили значителни вредни последици за МУ-София в размер на 1 105 083,20 лв. – престъпление по чл.285 от НК.

ІІІ. В периода от 30.07.2014 г. до 07.06.2016 г. въпреки задълженията си, не е упражнил достатъчен контрол върху работата на Алексей Алексеев – Главен секретар на МУ-София и от това са последвали значителни щети на предприятието МУ-София в общ размер на 290 501,15 лева, представляващи: стойността от съзнателно сключени от Главния секретар на МУ-София Алексей Алексеев 5 неизгодни сделки на обща стойност 244 718,20 лв. и стойността на присвоените от Главния секретар на МУ-София Алексей Алексеев чужди пари – сумата от 45 782,95 лева, собственост на МУ-София, поверени му да ги управлява, който разпоредил изплащането на сумата в полза на две търговски дружества – престъпление по чл.219, ал.4, вр. ал.2 от НК.

Обвиненията на Алексей Алексеев са следните:

І. В периода от 30.07.2014 г. до 12.11.2015 г. при условията на продължавано престъпление с 5 деяния, като длъжностно лице – Главен секретар на Медицински университет – съзнателно сключил 5 неизгодни сделки, при липса на необходимост от сключването им и от това са произлезли значителни вреди в общ размер на 244 718,20 лв. за учреждението, което представлява – Медицински университет – София, като случаят е особено тежък – престъпление по чл. 220, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

– На 30.07.2014 г. сключил договор за доставка на автомобил с висока проходимост /4х4/ с марка „Land Rover” и модел „Rаnge Rover sport HSE Dynamic”, нов и неупотребяван, на стойност 177 108 лв., при липса на необходимост от сключването му, поради наличието за нуждите на Ректората на МУ – София на два леки автомобила: Ауди А6 и лек автомобил Ауди А 4;

– На 22.04.2015 г. съзнателно сключил неизгодна сделка с адвокат за научноизследователско проучване и консултации на нормативните основания за създаване устройство и управление на научноизследователските и образователни организации в Р. България при липса на необходимост от сключването му и от това произлязла значителна вреда в размер на 14 000 лв. за МУ – София;

– На 28.04.2015 г. сключил договор с адвокат за проектна услуга по изработването на нов устройствен акт на МУ-София, при липса на необходимост от сключването му и от това е произлязла значителна вреда в размер на 14 000 лв. за МУ – София;

– На 27.10.2015 г. сключил договор с адвокат за правна помощ, при липса на необходимост от сключването му и от това е произлязла значителна вреда в размер на 10 200 лв. за учреждението, което представлява – МУ-София;

– На 12.11.2015 г. съзнателно сключил неизгодна сделка – договор с физическо лице за привличане на студенти, завършили изнесеното в гр. Киасо, Швейцария, двегодишно предклинично обучение, които да продължат обучението си в трети курс, в съответното учебно звено на МУ-София, при наличието на договор от 30.09.2013 г. между МУ-София, ИН Кампус – Швейцария и ЧЕСД – Италия, според който МУ-София гарантира, че обучението на тези студенти след завършването на втората академична година продължава на територията на Република България и от това произлязла значителна вреда за учреждението, което то представлява – МУ – София в размер на 29 410,20 лева, представляваща възнаграждение в размер на 10% от семестриалната такса за обучение на 41 /четиридесет и един/ студенти, завършили изнесеното в гр.Киасо, Швейцария двегодишно предклинично обучение, които продължили обучението си в трети курс в Медицински факултет към МУ- София.

ІІ. В периода от 08.11.2013 г. до 25.02.2016 г. в гр. София, при условията на продължавано престъпление със 146 деяния, като Главен секретар на Медицински университет – София нарушил служебните си задължения произтичащи от Закона за висшето образование, като в нарушение на чл. 68, ал.7 от Закона за висшето образование разрешил да бъдат записани за студенти на МУ-София 146 граждани на Европейския съюз, без да са държали писмени конкурсни изпити по биология и химия. Това е извършил с цел да набави за същите 146 граждани на ЕС облага – да бъдат приети за студенти на МУ-София без полагане на писмени конкурсни изпити по биология и химия. От деянието са настъпили значителни вредни последици за МУ-София в размер на 1 105 083,20 лева – сума, явяваща се разликата между годишната такса за обучение срещу заплащане на български граждани, граждани от ЕС и ЕИП, определена в Протокол № 23/07.09.2010 г. на Академичния съвет на МУ-София и реално заплатените такси от 146 студенти, като деянието е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение и случаят е особено тежък – престъпление по чл.282, ал.3, вр.ал.2, вр.ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

ІІІ. В периода от 31.07.2015 г. до 07.06.2016 г., при условията на продължавано престъпление с 3 деяния като длъжностно лице – Главен секретар на Медицински университет – София, упълномощен от ректора на МУ-София, Алексеев присвоил чужди пари – сумата от 45 782,95 лева, собственост на МУ-София, поверени му да ги управлява, като разпоредил изплащането на сумата в полза на две търговски дружества – престъпление по чл.201, вр. чл.26, ал.1 от НК.

– На 31.07.2015 г. разпоредил изплащането на сумата от 15 272 лева, собственост на МУ-София, в полза на търговско дружество за проведената на 22.08.2015 г. в град Лондон, Великобритания рекламна кампания и за изготвени рекламни материали, въпреки, че съгласно сключен договор с дружеството от 29.12.2014 г. „Изпълнителят е длъжен да извършва за своя сметка информационната и рекламната кампания във връзка с осъществяването на дейностите по рекламиране и промотиране на МУ-София на територията на Обединеното кралство, предмет на този договор”;

– На 27.05.2016 г. разпоредил изплащането на сумата от 7 823,32 лева, в полза на търговско дружество – за това че 10 /десет/ студенти на МУ-София, които били завършили изнесеното в гр. Киасо, Швейцария, двегодишно предклинично обучение, продължили обучението си в трети курс в МУ-София въпреки, че според договор от 02.11.2015 г. между МУ-София дружеството: „… на изпълнителя се полага възнаграждение, уговорено в този договор, само ако като резултат от извършената от него дейност по организиране и промотиране на МУ-София има постъпили чужди граждани за студенти в МУ-София”;

На 07.06.2016 г. разпоредил изплащането на сумата от 22 687,63 лева в полза на търговско дружество за това че 29 /двадесет и девет/ студенти на МУ-София, които били завършили изнесеното в гр. Киасо, Швейцария, двегодишно предклинично обучение продължили обучението си в трети курс в МУ-София въпреки, че според договор от 02.11.2015 г. между МУ-София„… на изпълнителя се полага възнаграждение, уговорено в този договор, само ако като резултат от извършената от него дейност по организиране и промотиране на МУ-София има постъпили чужди граждани за студенти в МУ-София”.

В хода на разследването са разпитани 21 свидетели.

Предстои насрочване на разглеждане на делото в СГС.“

About De Fakto

Проверете също

Мнозинството българи не разбират нуждата от промени в Конституцията, 74 на сто не одобряват смяна на националния празник

Мнозинството от българите не разбират нуждата от промени в Конституцията, а 95% нямат или имат …

С две особени мнения Конституционният съд отхвърли искане на състав на ВАС срещу oтнетия лиценз на „Делта гард“

Конституционният съд отхвърли искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност …

Един коментар

  1. Много злоба и завист се извива вьрху този човек – а какво е направил всьщност? Забележителен мениджьр и учен е. Докарал е 100 млн. за университета и жадните за пари маргинали го атакуват, за да го елиминират и да имат лесен достьп до парите на университета! Жална Бьлгария!
    За МУ са най-жестоки последиците. Закриват изнесеното обучение, намаляват чуждестранните ни студенти….сриват 10-годишен труд с компроматчета и докладчета…
    За този човек МУ София беше кауза-още преди години, когато бившият декан Цанков се опита да го претопи в Софийския Университет, като го направи негов факултет. Тогава Митев беше начело на групата,която осуети този жалък опит за обезличаване на най-стария медицински университет в България. После, когато Митев стана ректор, го направи топ университет в България, с приходи за цялото му управление близо 100млн.
    И на какво основание ще го осъдят, след като е имал по закон пълна автономия за взимане на решения. И всичките му решения нали минават на факултетни и академични съвети. Декани на медицинския и другите 2 факултета нали е имало, те каква отговорност носят за записаните 150 студента, нали и с тяхно знание и позволение това е станало. И накрая Ваньо Митев остави ректорството със 100 000 000лв в касата на университета, а като стана ректор имаше 0 лв след ректорството на Владимир Овчаров. Аз ако съм на мястото на Ваньо Митев ще заведа дело в съда в Страсбург за шизофренично поведение от страна на държавните институции в БГ. Къде е била самата държава и държавния контрол по време на ректорството на Ваньо Митев, като е бил такъв престъпник тогава, министрите (няколко на брой) на образованието нали и те са одобрявали работата в университета или ако не са, защо не са спирали навреме решенията на Ваньо Митев? Тогава не са ли за обвинения в безстопанственост самите министри на образованието по време на ректорството на Ваньо Митев?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

fourteen − 8 =

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.