Последни новини
Home / Законът / Промени в правилата за избор на „тримата големи“ и за младшите магистрати

Промени в правилата за избор на „тримата големи“ и за младшите магистрати

Defakto.bg

Пленумът на ВСС одобри изменения и допълнения в правилата за избор на председатели на ВКС, ВАС и на главен прокурор, както и в тези за изпита за младши съдии и прокурори.

Промените за „тримата големи“ са продиктувани от измененията в Конституцията и в съдебния закон.

Така там вече ще пише, че номинации за председател на ВКС и ВАС могат да правят не по-малко от трима от членовете на съдийската колегия на ВСС, министърът на правосъдието, както и пленумът на ВКС и пленумът на ВАС. Предложения за кандидатури за главен прокурор ще правят не по-малко от трима от членовете на прокурорската колегия на ВСС, както и министърът на правосъдието. В сравнение с периода преди измененията, сега са завишени изискванията за мотивиране на предложенията.

Съгласно измененията на ЗСВ е създадена нова разпоредба в Правилата, която предвижда, че кандидатите за председател на ВКС и за председател на ВАС се изслушват от пленума на съдиите на съответния съд, които изразяват становище за наличието на качествата по чл. 170, ал. 4 и ал. 5 от ЗСВ.

Магистрати и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, могат да изразяват становища за притежаваните нравствени качества от кандидатите, които се обобщават в окончателния доклад на комисията по професионална етика на съответната колегия по чл. 173, ал. 9 от ЗСВ.

Съответната колегия на ВСС взема решение по следните критерии за допускане и недопускане на кандидатите до изслушване. Не се допускат до изслушване кандидатите, които нямат изискуем 12-години юридически стаж; нямат право на повторно избиране по смисъла на чл. 129, ал. 2, изречение първо от Конституцията на Република България; не са представили концепция за работата си като председател на ВКС, председател на ВАС или главен прокурор, както и декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото и липса на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на ВСС.

Всички документи, становища и въпроси, заедно с отговорите на кандидатите, се публикуват на интернет страницата на ВСС.

Пленумът на Съвета обявява датата, часа и мястото на изслушването за всеки кандидат най-малко един месец преди провеждането му, като поредността се определя по азбучен ред.

С промените в Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в НИП вече се включва и обучението на младшите следователи. Предвижда се съответните колегии на ВСС да определят поименния състав на изпитните комисии не по-късно от един месец преди началото на изпитната сесия на основата на изтеглен на публично заседание жребий, съответно измежду съдиите в окръжните и апелативните съдилища и прокурорите в окръжните и апелативните прокуратури, които са придобили статут на несменяемост и не им е налагано дисциплинарно наказание в последните 5 години. Съдиите в състава на комисиите, провеждащи изпитите за кандидатите за младши прокурори и младши следователи, се определят от Прокурорската колегия на ВСС чрез публично изтеглен жребий въз основа на одобрен от Съдийската колегия списък.

About De Fakto

Проверете също

Комисията „Божанов“ в НС изслушва Ивайла Бакалова и нейния съпруг Веселин Денков за посредничеството на брокера

Временната парламентарна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около …

Прокурорската колегия откри процедура за избор на окръжен прокурор на Кюстендил

Одобрен е съставът на конкурсната комисия за младши следователи в окръжните прокуратури Прокурорската колегия  откри …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.