Последни новини
Home / Законът / Промени в правилата за избор на “тримата големи” и за младшите магистрати

Промени в правилата за избор на “тримата големи” и за младшите магистрати

Defakto.bg

Пленумът на ВСС одобри изменения и допълнения в правилата за избор на председатели на ВКС, ВАС и на главен прокурор, както и в тези за изпита за младши съдии и прокурори.

Промените за “тримата големи” са продиктувани от измененията в Конституцията и в съдебния закон.

Така там вече ще пише, че номинации за председател на ВКС и ВАС могат да правят не по-малко от трима от членовете на съдийската колегия на ВСС, министърът на правосъдието, както и пленумът на ВКС и пленумът на ВАС. Предложения за кандидатури за главен прокурор ще правят не по-малко от трима от членовете на прокурорската колегия на ВСС, както и министърът на правосъдието. В сравнение с периода преди измененията, сега са завишени изискванията за мотивиране на предложенията.

Съгласно измененията на ЗСВ е създадена нова разпоредба в Правилата, която предвижда, че кандидатите за председател на ВКС и за председател на ВАС се изслушват от пленума на съдиите на съответния съд, които изразяват становище за наличието на качествата по чл. 170, ал. 4 и ал. 5 от ЗСВ.

Магистрати и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, могат да изразяват становища за притежаваните нравствени качества от кандидатите, които се обобщават в окончателния доклад на комисията по професионална етика на съответната колегия по чл. 173, ал. 9 от ЗСВ.

Съответната колегия на ВСС взема решение по следните критерии за допускане и недопускане на кандидатите до изслушване. Не се допускат до изслушване кандидатите, които нямат изискуем 12-години юридически стаж; нямат право на повторно избиране по смисъла на чл. 129, ал. 2, изречение първо от Конституцията на Република България; не са представили концепция за работата си като председател на ВКС, председател на ВАС или главен прокурор, както и декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото и липса на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на ВСС.

Всички документи, становища и въпроси, заедно с отговорите на кандидатите, се публикуват на интернет страницата на ВСС.

Пленумът на Съвета обявява датата, часа и мястото на изслушването за всеки кандидат най-малко един месец преди провеждането му, като поредността се определя по азбучен ред.

С промените в Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в края на обучението в НИП вече се включва и обучението на младшите следователи. Предвижда се съответните колегии на ВСС да определят поименния състав на изпитните комисии не по-късно от един месец преди началото на изпитната сесия на основата на изтеглен на публично заседание жребий, съответно измежду съдиите в окръжните и апелативните съдилища и прокурорите в окръжните и апелативните прокуратури, които са придобили статут на несменяемост и не им е налагано дисциплинарно наказание в последните 5 години. Съдиите в състава на комисиите, провеждащи изпитите за кандидатите за младши прокурори и младши следователи, се определят от Прокурорската колегия на ВСС чрез публично изтеглен жребий въз основа на одобрен от Съдийската колегия списък.

About De Fakto

Проверете също

16 въпроса към единствения кандидат за съдебния съвет, включително за служебния мандат в НИП

Общо 16 въпроса са поставени дотук към единствения кандидат за член на ВСС от квотата …

В крайна сметка: Обявен е само конкурс за преместване в районните прокуратури

Прокурорската колегия на ВСС излезе с уточнения за обявените вчера от нея конкурси. Поводът са …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.