Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват на 26 март в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 11 март, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, се казва в разяснението.

Това обаче може да стане, ако заявят желанието си до 20 март включително.

Условието е на територията на населеното място да е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Могат ли гражданите  с трайни увреждания да гласуват с придружител на 26 март 2017 г.?

Това е възможно,  когато избирателят е с увредено зрение или със затруднение в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването. Решението е по преценка на председателя на СИК.

Избирателят не е длъжен да представи документ от ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят трябва да удостовери самоличността си с лична карта. Отказът на председателя може да се оспори пред СИК.  Секционната избирателна комисия се произнася с решение.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Не може да бъде придружител:

  • член на СИК;
  • представител на партия, коалиция или инициативен комитет;
  • застъпник;
  • наблюдател;
  • лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.      Други подробности за гласуването на 26 март на  сайта на ЦИК