Последни новини
Home / Законът / Инспекторатът: Само 1/10 от магистратите са подали задължителните декларации, крайният срок е 15 май

Инспекторатът: Само 1/10 от магистратите са подали задължителните декларации, крайният срок е 15 май

Defakto.bg

Близо 400 магистрати от ощо 4199 действащи съдии, прокурори и следователи са подали досега годишни декларации за имущество и интереси в Инспектората към ВСС, съобщиха оттам. И напомниха: крайният срок е 15 май. Не се казва дали след „отличниците“, които са 1/10 от общия рой, са и „тримата големи“ – председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор.

Декларациите вече се подават пред Инспектората по силата на последните промени в Закона за съдебната власт. От 1 януари 2017 г., влезе в сила раздел I „а” „Проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите” на глава девета „Статут на съдиите, прокурорите и следователите” от ЗСВ. На основание чл. 175б, ал. 1 във връзка с чл. 175а, ал. 1 от ЗСВ всички магистрати, включително председателите на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главният прокурор, подават декларации за имущество и интереси за предходната календарна година пред Инспектората към ВСС.

В декларацията за имущество и интереси магистратите попълват обстоятелствата за своето имущество и интереси, както и за имуществото на своите съпрузи, на лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на ненавършилите пълнолетие деца. Чл. 175б, ал. 1 ЗСВ изброява изчерпателно подлежащите на деклариране имущество и интереси.

Декларациите се подават по образец, утвърден от главния инспектор, който е налице на интернет страницата на Инспектората – http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/124.

Декларациите се подават на хартиен носител, придружени с копие на електронен носител, или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. След разпечатване всяка страница се подписва саморъчно от декларатора. Декларацията заедно с копието ѝ на електронен носител се подава в регистратурата на Инспектората на ръка или по пощата с обратна разписка. Адресът на регистратурата на Инспектората е: София, 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17.

Декларациите, изпратени на електронния адрес на Инспектората за подаване на декларации [email protected], трябва да са подписани от декларатора с квалифициран електронен подпис по Закона за електронния документ и електронния подпис.

Неподписаните декларации се смятат за неподадени.

Въпроси по попълването на декларациите могат да бъдат зададени на тел. 02/9057595, както и да се изпратят на факс: 02/9057503 или на електронен адрес [email protected]

 

 

About De Fakto

Проверете също

Правителството прие нова наредба за придобиване на висше образование по специалността „Право“

Правителството прие днес Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността …

Увеличават щата на СГП с пет длъжности от спецпрокуратурата, в страната подсилват прокурорските шефове със заместници

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да съкрати …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.