Последни новини
Home / Законът / Прокуратурата подхвана КЕВР и за по-високите цени на парното, искат наказание на регулатора

Прокуратурата подхвана КЕВР и за по-високите цени на парното, искат наказание на регулатора

Defakto.bg

За неизпълнение на съдебно решение от регулатора ВАП иска от председателя на Административен съд София да му наложи санкции

Прокуратурата нанесе пореден удар на КЕВР.  След като  Върховна административна прокуратура протестира поетапно пред съда шоково увеличените цени на газа и водата в столицата, днес е атакувала и  новите цени на парното от 7 април 2017 година, става ясно от съобщение на пресцентъра на държавното обвинение.  С решението на КЕВР цените на топлинната енергия реално бяха завишени с повече от 25 процента. И прокурорите, като Омбудсмана, установяват,  че решението е взето в нарушение на закона – процедурата по повишаване цената на парното на практика е започнала още преди да е извършено повишението на цените на природния газ. Според прокурорите това е станало в “ обстановка на сигурност, че цената на природния газ, обуславяща настоящото решение неминуемо ще бъде утвърдена“.  Така  на практика „КЕВР се е съгласила да не спази закона, за да осигури повишаването на съответните цени“, смята обвинението.

В допълнение към информацията за протеста, прокуратурата съобщава, че е сезирала председателя на Административен съд София – град за неизпълнение на влязло в  сила съдебно решение от КЕВР , както и за необходимостта да бъде наложена санкция.  От председателя на КЕВР (Иван Иванов б.р.) е изискано писмено да уведоми ВАП за причините за това.

Става дума за решение  на Административен съд  София град,  потвърдено от Върховния административен съд, с което е отменено решение на КЕВР.  С отмененото решение регулаторът е бил  определил преференциални цени за изкупуване електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници. След като решението на съда е влязло в сила,  преписката е била изпратена за ново произнасяне от КЕВР в едномесечен срок,  съобразено със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.

До настоящия момент не е издадено ново решение от КЕВР в съответствие с указанията в съдебния акт на АССГ, поради което Върховна административна прокуратура е поискала от  АССГ да санкционира Комисията.

Пълният текст на съобщението:

Днес, 27 април 2017 г., Върховна административна прокуратура протестира  пред Административен съд София –

град решението на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ от 7.04.2017 г., с което се утвърждават, считано от 07.04.2017 г. изменение на пределните цени на топлинната енергия и на преференциалните цени на електрическата енергия на „Топлофикация София” ЕАД, „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив, „Топлофикация Плевен” ЕАД, „Топлофикация Бургас” ЕАД, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД, „Топлофикация Враца” ЕАД, „Топлофикация ВТ” АД, гр. Велико Търново, „Топлофикация-Разград“ ЕАД, „ЮЛИКО ЕВРОТРЕЙД” ЕООД, гр. Пловдив, „Овергаз мрежи“ АД – ЛОЦ Овча купел, „КОГРИЙН” ООД, гр. Първомай, „Оранжерии Гимел” АД, ТЕЦ „Оранжерия 500 дка“, „Оранжерии Гимел” АД, ТЕЦ „Оранжерия 200 дка“, „Оранжерии Гимел ІІ” ЕООД, ТЕЦ „Оранжерия Левски“, „ИНЕРТСТРОЙ-КАЛЕТО” АД, „З-Пауър“ ООД, ЧЗП „Румяна Величкова”, „Алт Ко” АД, „Биовет” АД, „Декотекс” АД, „Зебра” АД, „Унибел” АД, „Димитър Маджаров – 2” ЕООД, „Овердрайв“ АД, „МБАЛ – Търговище” АД, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД, „Топлофикация Петрич” ЕАД, „Коген Загоре“ ЕООД.

С това решение реално са повишени цените на топлинната енергия с повече от 25 процента.

Според ВАП с протестираното решение КЕВР на практика се съгласява да не спази закона, за да осигури повишаването на съответните цени. Подобна ситуация не е в унисон и с целите по чл.2 ЗЕ, и с основните, ръководните начала за дейността на независимия държавен орган, чиято дейност се осъществява по силата на закона въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност. Създадено е положение на предопределеност, тъй като производството е реализирано в обстановка на сигурност, че цената на природния газ, обуславяща настоящото решение неминуемо ще бъде утвърдена. Нещо повече – стореното по настоящия случай, при съществуващите нормативни пречки за това се отдалечава твърде от ред правни принципи – на оправданите правни очаквания;  на последователност и предвидимост, според който /чл.13 АПК/ административните органи своевременно огласяват публично критериите, вътрешните правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и постигане на целите му; на съразмерността по чл.6, ал.1 АПК, налагащ на административните органи, на първо място, да упражняват правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо.

В допълнение на тази информация и при спазване на конституционните правомощия на прокуратурата да следи за спазване на законността, ВАП сезирала председателя на Административен съд София – град да санкционира КЕВР за неизпълнение на влязло в сила решение.  От Председателя на КЕВР е изискано Върховна административна прокуратура писмено да бъде уведомена за причините за неизпълнение на съдебното решение.

С решение на АССГ, потвърдено с решение № 1549/07.02.2017 г., по  а.д. № 5102/2016 г. на Върховния административен съд, е отменено решение № Ц-1/28.01.2015 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ в частта по т.2. с това решение от КЕВР са определени преференциални цени за изкупуване електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници. Административната преписка е изпратена за ново произнасяне от КЕВР в съответствие със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, в едномесечен срок от влизане в сила на съдебното решение. До настоящия момент не е издадено ново решение от КЕВР в съответствие с указанията в съдебния акт на АССГ,  поради което ВАП е поискала от Административен съд София град да санкционира комисията.

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС: Не желая да бъда в адвокатския съвет на Валя Гигова, „за да владея адвокатурата“

Известният  наказателен адвокат  Ина Лулчева подаде оставка от ВАдС и от поста на негов зам. …

Президентът към адвокатите: С ваша помощ трябва да се сложи край на паралелното правосъдие в частни клубове

За мен е привилегия да пристъсвам на Общото събание на адвокатите в България – това …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.