Последни новини
Home / Законът / Кои точно имоти да декларираме, питат магистрати Инспектората

Кои точно имоти да декларираме, питат магистрати Инспектората

Defakto.bg

Всички имущества или само придобитите през 2016 г. се декларират в годишните декларации, които от 1 януари 2017 г. магистратите подават пред Инспектората към ВСС – това е един от въпросите, които съдии, прокурори и следователи най-често задават, съобщиха отттам .

Отговорите ва всички зададени въпроси се публикуват в специален раздел „Въпроси и отговори по имуществените декларации” на интернет страницата на Инспектората –  http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/128. В първия работен ден на седмицата се отговаря на въпроси, постъпили през предишната седмица.

В годишните декларации за имущество и интереси по чл. 175а, ал. 1, т.1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) магистратите декларират настъпилите през предходната 2016 г. промени в имуществото – своето, на съпруга, на лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на непълнолетните си деца, а не цялото придобито до 31 декември 2016 г. имущество, обясняват от Инспектората.

Съдиите, прокурорите и следователите подават годишни декларации независимо дали е настъпила или не промяна в имуществото и интересите през предходната година. Ако няма промяна, те отбелязват полетата „Нямам нищо за деклариране” над таблиците за обстоятелствата по чл. 175б, ал. 1 от ЗСВ.

Придобитото през 2016 г. имущество – недвижимо и движимо (моторни превозни средства, които подлежат на регистрация по закон), в страната и в чужбина, се обявява в годишните декларации. Обявява се и произходът на средствата, с които е станало придобиването му – дарение, кредит, заем и други. Законът не изисква подробно описание от къде, от кого и в какъв размер са сумите.

За имуществото по чл. 175б, ал. 1, т. 3-6 ЗСВ се посочват наличностите, съответно остатъчния размер на задължението, към 31 декември 2016 г., независимо дали е декларирано в предходна декларация. Става дума за парични суми, в това число влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута, осигуряване в пенсионни фондове по допълнително доброволно осигуряване, ако общата им стойност надвишава 10 000 лв., налични ценни книги, дялове в търговски дружества и финансови инструменти по чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, задължения и кредити над 10 000 лв. , в това число кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или в чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лв.

Ако магистрат от години влага спестявания от заплата в депозитна банкова сметка и я е декларирал в подадената за 2015 г. годишна декларация пред Сметната палата, в годишната декларация за 2016 г. пред Инспектората трябва да обяви целия депозит, наличен към 31 декември 2016 г., а не само спестените през 2016 г. суми, ако те са над 10 000 лв.

Той декларира въпросния депозит дори и по него да няма промени, ако всички парични суми, в това число влогове, банкови сметки и вземания на магистрата, на съпруга му, на лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и на непълнолетните му деца, са над 10 000 лв.

В годишните декларации съдиите, прокурорите и следователите обявяват наличните парични суми, но не банките, в които имат сметки, и номерата им.

Декларира се също чуждо недвижимо имущество и чужди превозни средства над 10 000 лв., които магистратът, неговият съпруг или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, ползва трайно (над 3 месеца в рамките на една календарна година) независимо от основанията за това и от условията на ползване – жилище под наем, включително и ведомствено, МПС на лизинг, служебно МПС.

Магистратите обявяват всички доходи – свои, на съпруга, на лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и на непълнолетните си деца с изключение на доходите, получени от изпълнение на заеманата длъжност. Не се декларират например получено обезщетение за временна неработоспособност (то замества трудовото възнаграждение), дарения в полза на пълнолетни деца.

Декларациите се подават по образец, утвърден от главния инспектор, който е налице на интернет страницата на Инспектората. Крайният срок за подаването им е 15 май.

About De Fakto

Проверете също

Адв. Ана Велкова: За мнозинството от ВАдвС е важен резултатът, пътят до него няма значение

  За мнозинството от ВАдвС е важен резултатът, пътят до него няма значение. И ако в …

Следи от шпионски софтуер в Брюксел: Елена Йончева и Натали Лоазо са били подслушвани

 Депутатите от Европарламента откриха в телефоните си зловреден софтуер, което предизвика тревога за поверителната работа …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.